PROCES VERBAL

încheiat în urma şedinţei de îndată a

 Consiliului Local Municipal Târgovişte

 din data de 10.08.2010        Doamna jurist Stanca Silvia, întrucât sunt prezenţi 11 din numărul de 21 de consilieri, declară: Şedinţa este legal constituită, îşi poate desfaşura lucrările în conformitate cu prevederile Legii Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Această şedinţă de îndată a Consiliului Local Municipal Târgovişte a fost convocată de Primarul Municipiului Târgovişte, dl. jr. Gabriel Florin Boriga, prin Dispoziţia nr. 3099 din data de 10.08.2010.

            La această şedinţă participă un număr de 11 consilieri din totalul de 21 consilieri în funcţie, absenţi fiind Ana George Bogdan, Dănciulescu Ion, Babeu Pavel, Frăţilă Ion Cezar, Liţă Ion,  Moţoc Honorius, Paraschiv Cornelia, Păunaş Maria Roxana, Rusescu Gheorghe, Şerban Alexandru, (urmând ca de  la punctul 5 sa fie prezent şi dl. Babeu Pavel ), directori ai societatilor din subordinea Consiliului Local, şefi de servicii din partea Aparatului Propriu precum şi reprezentanţi ai mass-media locale.

Şedinţa de astăzi este condusă de dl. cons. Stănescu Iulian, ales în urma votului Consiliului Local Municipal Târgovişte.

 

1.    Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 179 din data de 26.03.2009 referitoare la proiectul „Reabilitare și modernizare infrastructură utilități publice urbane, reabilitarea și modernizarea spațiilor publice urbane în zona „A” a zonei de acţiune urbană din Municipiul Târgoviște, Județul Dâmbovița” ca urmare a majorării T.V.A. de la 19% la 24 %.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul  doamnei Cerasela Paraschiva, care prezintă motivul iniţierii proiectului de hotărâre. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă în unanimitate.

2.    Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 180 din data de 26.03.2009 referitoare la  proiectul „Reabilitare și modernizare infrastructură utilități publice urbane, reabilitarea și modernizarea spațiilor publice urbane în zona „B” a zonei de acţiune urbană din Municipiul Târgoviște, Județul Dâmbovița” ca urmare a majorării T.V.A. de la 19% la 24 %.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul doamnei Cerasela Paraschiva  care prezintă motivul iniţierii proiectului de hotărâre. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă în unanimitate.

3.    Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 175 din data de 26.03.2009 referitoare la  proiectul : „Dotare cu echipamente pentru creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în zona de acţiune urbană din Municipiul Târgoviște, Județul Dâmbovița” ca urmare a majorării T.V.A. de la 19% la 24 %.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul  doamnei Cerasela Paraschiva , care prezintă motivul iniţierii proiectului de hotărâre. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă în unanimitate.

4.    Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr.189/27.04.2009 referitoare la aprobarea proiectului ,,Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale –Colegiul Naţional ,,Constantin Cantacuzino’’ şi asigurarea resurselor financiare (cofinanţare), ca urmare a majorării T.V.A. de la 19% la 24 %.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul  doamnei  Cerasela Paraschiva, care prezintă motivul iniţierii proiectului de hotărâre. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă în unanimitate.

5.    Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.188/27.04.2009 referitoare la aprobarea proiectului „Consolidare,Reabilitare,Extindere si Modernizare -Scoala cls. I-VIII CORESI, din Municipiul Targoviste, judeţul Dâmboviţa si asigurarea resurselor financiare pentru proiect (cofinantare).

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul domnului Folea Dragoş, care prezintă motivul iniţierii proiectului de hotărâre. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă în unanimitate.

6.    Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 308/27.08.2009 în sensul schimbării titlului studiului de fezabilitate din  ”Modernizare şi extindere sistem de alimentare cu apă, canalizare şi epurare ape uzate în Judeţul Dâmboviţa” a terenurilor pentru construcţia/extinderea/reabilitarea noilor investiţii aferente acestuia în „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în Judeţul Dâmboviţa”.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul doamnei Doina Coman de la Compania de Apă care prezintă motivul iniţierii proiectului de hotărâre. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă în unanimitate.

 

                                        Cu aceasta sedinta se declara încheiată

 

           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                        SECRETAR MUNICIPIU

                   Ing. Stănescu Iulian                              jr. Chiru Cătălin Cristea