PROCES VERBAL

īncheiat īn urma şedinţei extraordinare convocată de īndată

a Consiliului Local Municipal Tārgovişte

din data de 07.11.2013

 

     Dna Stanca Silvia, īntrucāt sunt prezenţi 14 din numărul de 21 de consilieri, absenţi fiind: Bozieru Cosmin, Diculescu Maria, Dobāndă Ion, Mocanu Livia, Moţoc Honorius, Pantea Virel şi Tică Dănuț, declară: Şedinţa este legal constituită şi īşi poate desfaşura lucrările īn conformitate cu prevederile Legii Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

  Această şedinţă extraordinară a Consiliului Local Municipal Tārgovişte a fost convocată prin Dispoziţia Primarului nr. 5132 din data de 07.11.2013.

  Şedinţa este condusă de dl Georgescu Alen, ales preşedinte pentru şedinţele lunii noiembrie.

  Se supune votului ordinea zi. Se aprobă īn unanimitate.

1.    Proiect de hotărāre privind īncetarea contractului de concesiune īnregistrat la S.C. TERMICA S.A. sub nr. 6535/1999

2.    Proiect de hotărāre privind scoaterea la licitație publică īn vederea īnchirierii pe o perioadă de 1 an a unui schimbător de căldură M10

  Se dă cuvāntul dlui. Primar pentru a prezenta motivul convocării consiliului local īn şedinţă de īndată. Precizează că Uzina de Armament de la Dragomireşti a informat Consiliului Local că, datorită defectării unui schimbător de căldură, se află īn imposibilitatea de a onora contractele īn derulare şi solică īnchirierea unui schimbător de căldură M 10, cu 52 de plăci, schimbător ce se află īn administrarea S.C. TERMICA S.A.   Dl Primar afirmă că lipsa acestui motor poate duce la pierderea contractelor īn derulare.

  Se dă cuvāntul dlui. Popa Dumitru, director al Uzinei de Produse Speciale Dragomireşti, care afirmă că va fi achiziţionat un schimbător de căldură din Suedia, dar perioada īn care acesta va fi livrat este de 45 - 60 de zile, motiv pentru care doreşte īnchirierea celui existent la S.C. TERMICA S.A.

1.    Proiect de hotărāre privind īncetarea contractului de concesiune īnregistrat la S.C. TERMICA S.A. sub nr. 6535/1999

Se citire proiectului de hotărāre. Dl Cioacă afirmă art. 3 al proiectului de hotărāre trebuie modificat, īn sensul administratorul special este desemnat de Adumarea Generală a Acţionarilor de la S.C. TERMICA S.A. şi nu prin hotărāre a consiliului local, fiind necesar un mandat din partea adunării. Īn aceste condiţiii va fi eliminat alineatul privind desemnarea administratorului special, ce urmează partice la procedura de predare a bunurilor.

  Sunt desemnaţi cei 4 consilieri care vor face parte din comisia de preluare - predare: Georgescu Alen, Pătraşcu Eugen, Babeu Pavel şi Păunescu Andrei. Se propune votul deschis. Se aprobă cu 14 voturi pentru. Se supune la vot comisia. Se aprobă cu 14 voturi pentru. Se supune la vot proiectul de hotărāre cu amendamentul dlui Cioacă. Se aprobă cu 14 voturi pentru, devenind H.C.L. nr. 359.

2.    Proiect de hotărāre privind scoaterea la licitație publică īn vederea īnchirierii pe o perioadă de 1 an a unui schimbător de căldură M10

Se dă citire proiectului de hotărāre. Se fac propuneri pentru comisia de licitaţie: Rădulescu Cătălin, Enache Lucian şi Răducanu Tudorică. Se propune votul deschis. Se aprobă cu 14 voturi pentru. Se supune la vot componenţa comisiei. Se aprobă cu 14 voturi pentru. Se solicită propuneri privind preţul de īnceput al licitaţiei. Este stabilit un preţ de 500 lei/lună plus TVA. Se supune la vot propunerea. Se aprobă cu 14 voturi pentru.

Se supune la vot proiectul de hotărāre. Se aprobă cu 14 voturi pentru.

 

Cu aceasta, sedinta se declară īnchisă.    

 

 

 

 

      PRESEDINTE DE SEDINTA,                   SECRETARUL MUNICIPIULUI,      

             dr. Alen Georgescu                                           jr. Chiru Cătălin Cristea