Home - Relatii cu publicul - Acte emise de primarie

 

Acte necesare exercitare drept de preemptiune

 

 

-     copie act identitate

-     copie legalizata act proprietate teren

-     extras carte funciara pentru informare emis cu cel mult 30 zile inainte de afisarea ofertei, insotit de extrasul de plan cadastral de carte funciara al imobilului , in system de coordinate “ Stereografic 1970 “, in conditiile in care terenul este intabulat.

-     Copie a certificatului constatator de la registrul comertului  sau a actului in baza caruia isi desfasoara activitatea , in cazul vanzatorului persoana juridical.

-     In caz de reprezentareprocura notariala

-     Certficat de atestare fiscal

-     Alte documente doveditoare dupa caz

 

-         Cerere afisare oferta vanzareteren

-         Oferta vanzare teren


       
Depunerea cererii la Registrul agricol et 1 cam 5.


          Inapoi