PLANUL LOCAL DE APARARE

IMPOTRIVA INUNDATIILOR, GHETURILOR SI POLUARILOR ACCIDENTALE

AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIŞTE

PERIOADA 2014 – 2017

 

 

 

A.    PIESE SCRISE

Foaie de capat

Cuprins

a)      Dispoziţia primarului de constituire a Comitetului local pentru situaţii de urgenţă

b)     Componenţa nominală a Comitetului local pentru situaţii de urgenţă

c)      Numerele de telefon, fax si adresele de e-mail ale permanenţei

d)     Schema fluxului informaţional operativ-decizional pentru apărare împotriva inundaţiilor şi fenomenelor meteorologice periculoase

e)      Date caracteristice de apărare a obiectivelor inundabile

f)       Măsuri preventive şi operative ce se întreprind la nivel local

g)      Stocul minim de mijloace şi materiale de apărare

j)       Raport asupra stării digurilor de apărare

k)     Lista potentialilor poluatori si planul de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale la folosinţele de apă potenţial poluatoare

l)        Baraje existente pe teritoriul U.A.T.

 

B.    PIESE DESENATE

h1) Planul de situaţie al U.A.T., cu curbe de nivel

h2) Planul de situaţie al U.A.T. (zone de risc, localitati), cu imagini satelitare