Home - Relatii cu publicul - Acte emise de primarie

DOCUMENTE  NECESARE  ELIBERARII

ORDINULUI PREFECTULUI

 

1.      Cerere tip - download

2.      Act de identitate2 copii

3.       Act de proprietaterespectiv contract de vanzare cumparare / contract de schimb / act de donatie /certificat de mostenitor / act de partaj / hotarare judecatoreasca / act de adjudecare2 copii

( NU titlu  de  proprietate )

 

Documentele se depun la REGISTRATURA.

 

          Inapoi