Home - Relatii cu publicul - Acte emise de primarie

Documente necesare pt. Legea 15/2003 – atribuire teren (250-500 mp)

tinerilor (18-35 ani) pentru construirea unei locuinţe proprietate personala:

 

-         cerere cu numele, prenumele si domiciliul solicitantului - download;

-         copie de pe certificatul de naştere al solicitantului;

-         copie de pe cartea de identitate a solicitantului;

-         declaraţia solicitantului, pe propria răspundere, in care se va menţiona că nu deţine sau nu a deţinut in proprietate o locuinţă sau un teren destinat unei locuinţe.

 

Documentele se depun la Registratura Primariei.

 

          Inapoi