Home - Relatii cu publicul - Acte emise de primarie - Intocmirea dosarului pt. internare in unitate de asistenta sociala


ACTELE NECESARE INTOCMIRII DOSARULUI
PENTRU INTERNARE IN UNITATE DE ASISTENTA SOCIALA

- Cerere intocmita de solicitant;
- Referat de ancheta sociala de la Directia de Asistenta Sociala in care se mentioneaza veniturile sustinatorilor legali in cazul in care solicitantul nu are pensie;
- Propunerea pt.internare in cazul in care solcitantul se afla intr-o situatie deosebita;
- Certificate de nastere si casatorie + act de identitate (original si copii);
- Cupon sau decizie de pensie;
- Analize medicale: RBW, RX pulmonar, coprolcultura, Ag HBS, test HIV;
- Declaratie notariala a sustinatorilor legali prin care se obliga sa suporte cheltuielile de inmormântare;
- Dosar cu sina.

              Inapoi