Home - Relatii cu publicul - Acte emise de primarie

Documente necesare eliberării Certificatului de urbanism pentru înstrăinare

 

-         cerere tip completată cu elementele de identificare ale solicitantului si imobilului, cu precizarea scopului solicitării actului, precum si elementele de identificare ale cumpărătorului (nume, adresa de domiciliu) - download;

-         extras de carte funciara actualizat – copie – se eliberează de Biroul de carte funciara de la O.C.P.I. Târgoviste;

-         act de proprietate – copie;

-         plan de amplasament si delimitare a corpului de proprietate, vizat de O.J.C.G.C. Dâmbovita;

-         chitanta – pt. plata taxei de eliberare a certificatului de urbanism;

      -    certificatele de neexercitare a dreptului de preemptiune a statului (de la Directia Monumentelor Istorice - Consiliul Judetean Dâmbovita), in cazul in care imobilul este situat in zona istorica protejata a municipiului.

 

Documentele se depun la Registratura Primariei.

 

          Inapoi