ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ

05.09.2018

 

328.Hotărâre privind conferirea titlului de „CETĂȚEAN DE ONOARE” al Municipiului Târgoviște domnului Colonel(r) IOSIF DIȚESCU

329.Hotărâre privind conferirea titlului de „CETĂȚEAN DE ONOARE” al Municipiului Târgoviște domnului Colonel(r) NICOLAE MIHAI

330.Hotărâre privind conferirea titlului de „CETĂȚEAN DE ONOARE” al Municipiului Târgoviște domnului Colonel(r) GHEORGHE BĂNICĂ

331.Hotărâre privind conferirea titlului de „CETĂȚEAN DE ONOARE” al Municipiului Târgoviște domnului Colonel(r) NICOLAE BÂRDEȘ

332.Hotărâre privind conferirea titlului de „CETĂȚEAN DE ONOARE” al Municipiului Târgoviște domnului Locotenent colonel(r) ION NEDELCU

333.Hotărâre privind conferirea titlului de „CETĂȚEAN DE ONOARE” al Municipiului Târgoviște domnului Căpitan(r) AURELIU MĂRGĂRITESCU

334.Hotărâre privind conferirea titlului de „CETĂȚEAN DE ONOARE” al Municipiului Târgoviște domnului Căpitan(r) DUMITRU STAN

335.Hotărâre privind conferirea titlului de „CETĂȚEAN DE ONOARE” al Municipiului Târgoviște domnului Sublocotenent(r) EUGENIU VĂDUVA

336.Hotărâre privind conferirea titlului de „CETĂȚEAN DE ONOARE” al Municipiului Târgoviște domnului Plutonier(r) PETREA MORTUN

337.Hotărâre privind conferirea titlului de „CETĂȚEAN DE ONOARE” al Municipiului Târgoviște domnului Sergent(r) MARIAN RĂDULESCU

338.Hotărâre privind conferirea titlului de „CETĂȚEAN DE ONOARE” al Municipiului Târgoviște domnului Fruntaș(r) RADU PÎRVU

339.Hotărâre privind conferirea titlului de „CETĂȚEAN DE ONOARE” al Municipiului Târgoviște domnului Soldat(r) GHEORGHE STANCIU

340.Hotărâre privind conferirea titlului de „CETĂȚEAN DE ONOARE” al Municipiului Târgoviște domnului Soldat(r) NICOLAE MOCANU

341.Hotărâre privind conferirea titlului de „CETĂȚEAN DE ONOARE” al Municipiului Târgoviște domnului Soldat(r) HERMAN NICOLAE DENTE

342.Hotărâre privind conferirea titlului de „CETĂȚEAN DE ONOARE” al Municipiului Târgoviște domnului Plutonier adjuntant(r) VASILE ȘTEFANA

343.Hotărâre privind conferirea „DIPLOMEI DE EXCELENȚÔ domnului General(r) STAN BĂDICA

                                                        

HOTĂRÂRE

privind conferirea titlului de „CETĂȚEAN DE ONOARE” al Municipiului Târgoviște domnului Colonel(r) IOSIF DIȚESCU

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 05.09.2018, având în vedere:

§  Raportul de specialitate nr. 26811 din data de 03.09.2018;

§  Regulamentul de acordare a titlului de Cetățean de onoare, a Diplomei de excelență și de onoare sau de prieten al Municipiului Târgoviște, aprobat prin HCL nr. 125/25.05.2001;

§  Prevederile art. 36, alin. 8 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art. 45 alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă urmatoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

         Art. unic. Se conferă titlul de „CETĂȚEAN DE ONOARE” al Municipiului Târgoviște domnului Colonel(r) IOSIF DIȚESCU, veteran de război.

                                     

 

                                                                 VIZAT DE LEGALITATE,

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        SECRETARUL MUNICIPIULUI,

         arh. Dumitru Barbu                              jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

 Nr.  328

 Tgv. 05.09.2018

 Redactat 2 ex.

 jr. Diana Ion                      

                                                        

HOTĂRÂRE

privind conferirea titlului de „CETĂȚEAN DE ONOARE” al Municipiului Târgoviște domnului Colonel(r) NICOLAE MIHAI

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 05.09.2018, având în vedere:

§  Raportul de specialitate nr. 26811 din data de 03.09.2018;

§  Regulamentul de acordare a titlului de Cetățean de onoare, a Diplomei de excelență și de onoare sau de prieten al Municipiului Târgoviște, aprobat prin HCL nr. 125/25.05.2001;

§  Prevederile art. 36, alin. 8 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art. 45 alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă urmatoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

         Art. unic. Se conferă titlul de „CETĂȚEAN DE ONOARE” al Municipiului Târgoviște domnului Colonel(r) NICOLAE MIHAI, veteran de război.

                                     

 

                                                               VIZAT DE LEGALITATE,

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        SECRETARUL MUNICIPIULUI,

          arh. Dumitru Barbu                             jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

 Nr.  329

 Tgv. 05.09.2018

 Redactat 2 ex.

 jr. Diana Ion                      

                                                        

HOTĂRÂRE

privind conferirea titlului de „CETĂȚEAN DE ONOARE” al Municipiului Târgoviște domnului Colonel(r) GHEORGHE BĂNICĂ

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 05.09.2018, având în vedere:

§  Raportul de specialitate nr. 26811 din data de 03.09.2018;

§  Regulamentul de acordare a titlului de Cetățean de onoare, a Diplomei de excelență și de onoare sau de prieten al Municipiului Târgoviște, aprobat prin HCL nr. 125/25.05.2001;

§  Prevederile art. 36, alin. 8 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art. 45 alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă urmatoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

         Art. unic. Se conferă titlul de „CETĂȚEAN DE ONOARE” al Municipiului Târgoviște domnului Colonel(r) GHEORGHE BĂNICĂ, veteran de război.

 

                                                                   VIZAT DE LEGALITATE,

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        SECRETARUL MUNICIPIULUI,

         arh. Dumitru Barbu                            jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

 Nr.  330

 Tgv. 05.09.2018

 Redactat 2 ex.

 jr. Diana Ion                      

 

HOTĂRÂRE

privind conferirea titlului de „CETĂȚEAN DE ONOARE” al Municipiului Târgoviște domnului Colonel(r) NICOLAE BÂRDEȘ

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 05.09.2018, având în vedere:

§  Raportul de specialitate nr. 26811 din data de 03.09.2018;

§  Regulamentul de acordare a titlului de Cetățean de onoare, a Diplomei de excelență și de onoare sau de prieten al Municipiului Târgoviște, aprobat prin HCL nr. 125/25.05.2001;

§  Prevederile art. 36, alin. 8 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art. 45 alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă urmatoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

         Art. unic. Se conferă titlul de „CETĂȚEAN DE ONOARE” al Municipiului Târgoviște domnului Colonel(r) NICOLAE BÂRDEȘ, veteran de război.

 

                                     

                                                                 

                                                               VIZAT DE LEGALITATE,

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        SECRETARUL MUNICIPIULUI,

         arh. Dumitru Barbu                           jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

 Nr.  331

 Tgv. 05.09.2018

 Redactat 2 ex.

 jr. Diana Ion                      

HOTĂRÂRE

privind conferirea titlului de „CETĂȚEAN DE ONOARE”

al Municipiului Târgoviște domnului Locotenent colonel(r) ION NEDELCU

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 05.09.2018, având în vedere:

§  Raportul de specialitate nr. 26811 din data de 03.09.2018;

§  Regulamentul de acordare a titlului de Cetățean de onoare, a Diplomei de excelență și de onoare sau de prieten al Municipiului Târgoviște, aprobat prin HCL nr. 125/25.05.2001;

§  Prevederile art. 36, alin. 8 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art. 45 alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă urmatoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

          Art. unic. Se conferă titlul de „CETĂȚEAN DE ONOARE” al Municipiului Târgoviște domnului Locotenent colonel(r) ION NEDELCU, veteran de război.

 

 

                                                                VIZAT DE LEGALITATE,

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        SECRETARUL MUNICIPIULUI,

         arh. Dumitru Barbu                          jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

 Nr.  332

 Tgv. 05.09.2018

 Redactat 2 ex.

 jr. Diana Ion                      

HOTĂRÂRE

privind conferirea titlului de „CETĂȚEAN DE ONOARE”

al Municipiului Târgoviște domnului Căpitan(r) AURELIU MĂRGĂRITESCU

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 05.09.2018, având în vedere:

§  Raportul de specialitate nr. 26811 din data de 03.09.2018;

§  Regulamentul de acordare a titlului de Cetățean de onoare, a Diplomei de excelență și de onoare sau de prieten al Municipiului Târgoviște, aprobat prin HCL nr. 125/25.05.2001;

§  Prevederile art. 36, alin. 8 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art. 45 alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă urmatoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

          Art. unic. Se conferă titlul de „CETĂȚEAN DE ONOARE” al Municipiului Târgoviște domnului Căpitan(r) AURELIU MĂRGĂRITESCU, veteran de război.

                                     

 

                                                               VIZAT DE LEGALITATE,

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        SECRETARUL MUNICIPIULUI,

         arh. Dumitru Barbu                          jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

 Nr.  333

 Tgv. 05.09.2018

 Redactat 2 ex.

 jr. Diana Ion                      

 HOTĂRÂRE

privind conferirea titlului de „CETĂȚEAN DE ONOARE”

al Municipiului Târgoviște domnului Căpitan(r) DUMITRU STAN

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 05.09.2018, având în vedere:

§  Raportul de specialitate nr. 26811 din data de 03.09.2018;

§  Regulamentul de acordare a titlului de Cetățean de onoare, a Diplomei de excelență și de onoare sau de prieten al Municipiului Târgoviște, aprobat prin HCL nr. 125/25.05.2001;

§  Prevederile art. 36, alin. 8 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art. 45 alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă urmatoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

          Art. unic. Se conferă titlul de „CETĂȚEAN DE ONOARE” al Municipiului Târgoviște domnului Căpitan(r) DUMITRU STAN, veteran de război.

 

 

                                                                VIZAT DE LEGALITATE,

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        SECRETARUL MUNICIPIULUI,

         arh. Dumitru Barbu                          jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

 

 Nr.  334

 Tgv. 05.09.2018

 Redactat 2 ex.

 jr. Diana Ion                      

HOTĂRÂRE

privind conferirea titlului de „CETĂȚEAN DE ONOARE”

al Municipiului Târgoviște domnului Sublocotenent(r) EUGENIU VĂDUVA

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 05.09.2018, având în vedere:

§  Raportul de specialitate nr. 26811 din data de 03.09.2018;

§  Regulamentul de acordare a titlului de Cetățean de onoare, a Diplomei de excelență și de onoare sau de prieten al Municipiului Târgoviște, aprobat prin HCL nr. 125/25.05.2001;

§  Prevederile art. 36, alin. 8 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art. 45 alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă urmatoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

          Art. unic. Se conferă titlul de „CETĂȚEAN DE ONOARE” al Municipiului Târgoviște domnului Sublocotenent(r) EUGENIU VĂDUVA, veteran de război.

 

                                     

                                                               VIZAT DE LEGALITATE,

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        SECRETARUL MUNICIPIULUI,

         arh. Dumitru Barbu                           jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

 Nr.  335

 Tgv. 05.09.2018

 Redactat 2 ex.

 jr. Diana Ion                      

 HOTĂRÂRE

privind conferirea titlului de „CETĂȚEAN DE ONOARE”

al Municipiului Târgoviște domnului Plutonier(r) PETREA MORTUN

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 05.09.2018, având în vedere:

§  Raportul de specialitate nr. 26811 din data de 03.09.2018;

§  Regulamentul de acordare a titlului de Cetățean de onoare, a Diplomei de excelență și de onoare sau de prieten al Municipiului Târgoviște, aprobat prin HCL nr. 125/25.05.2001;

§  Prevederile art. 36, alin. 8 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art. 45 alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă urmatoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

          Art. unic. Se conferă titlul de „CETĂȚEAN DE ONOARE” al Municipiului Târgoviște domnului Plutonier(r) PETREA MORTUN, veteran de război.

                                     

                                                                   VIZAT DE LEGALITATE,

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        SECRETARUL MUNICIPIULUI,

         arh. Dumitru Barbu                            jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

 

 

 Nr.  336

 Tgv. 05.09.2018

 Redactat 2 ex.

 jr. Diana Ion                      

 

HOTĂRÂRE

privind conferirea titlului de „CETĂȚEAN DE ONOARE”

al Municipiului Târgoviște domnului Sergent(r) MARIAN RĂDULESCU

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 05.09.2018, având în vedere:

§  Raportul de specialitate nr. 26811 din data de 03.09.2018;

§  Regulamentul de acordare a titlului de Cetățean de onoare, a Diplomei de excelență și de onoare sau de prieten al Municipiului Târgoviște, aprobat prin HCL nr. 125/25.05.2001;

§  Prevederile art. 36, alin. 8 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art. 45 alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă urmatoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

          Art. unic. Se conferă titlul de „CETĂȚEAN DE ONOARE” al Municipiului Târgoviște domnului Sergent(r) MARIAN RĂDULESCU, veteran de război.

                               

                                                                 VIZAT DE LEGALITATE,

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        SECRETARUL MUNICIPIULUI,

         arh. Dumitru Barbu                           jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

 Nr.  337

 Tgv. 05.09.2018

 Redactat 2 ex.

 jr. Diana Ion                      

 

HOTĂRÂRE

privind conferirea titlului de „CETĂȚEAN DE ONOARE”

al Municipiului Târgoviște domnului Fruntaș(r) RADU PÎRVU

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 05.09.2018, având în vedere:

§  Raportul de specialitate nr. 26811 din data de 03.09.2018;

§  Regulamentul de acordare a titlului de Cetățean de onoare, a Diplomei de excelență și de onoare sau de prieten al Municipiului Târgoviște, aprobat prin HCL nr. 125/25.05.2001;

§  Prevederile art. 36, alin. 8 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art. 45 alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă urmatoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

          Art. unic. Se conferă titlul de „CETĂȚEAN DE ONOARE” al Municipiului Târgoviște domnului Fruntaș(r) RADU PÎRVU, veteran de război.

 

                                                                VIZAT DE LEGALITATE,

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        SECRETARUL MUNICIPIULUI,

         arh. Dumitru Barbu                           jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

 Nr.  338

 Tgv. 05.09.2018

 Redactat 2 ex.

 jr. Diana Ion                      

 

HOTĂRÂRE

privind conferirea titlului de „CETĂȚEAN DE ONOARE”

al Municipiului Târgoviște domnului Soldat(r) GHEORGHE STANCIU

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 05.09.2018, având în vedere:

§  Raportul de specialitate nr. 26811 din data de 03.09.2018;

§  Regulamentul de acordare a titlului de Cetățean de onoare, a Diplomei de excelență și de onoare sau de prieten al Municipiului Târgoviște, aprobat prin HCL nr. 125/25.05.2001;

§  Prevederile art. 36, alin. 8 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art. 45 alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă urmatoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

          Art. unic. Se conferă titlul de „CETĂȚEAN DE ONOARE” al Municipiului Târgoviște domnului Soldat(r) GHEORGHE STANCIU, veteran de război.

 

 

                                                                    VIZAT DE LEGALITATE,

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        SECRETARUL MUNICIPIULUI,

         arh. Dumitru Barbu                            jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 Nr.  339

 Tgv. 05.09.2018

 Redactat 2 ex.

 jr. Diana Ion                      

 

HOTĂRÂRE

privind conferirea titlului de „CETĂȚEAN DE ONOARE”

al Municipiului Târgoviște domnului Soldat(r) NICOLAE MOCANU

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 05.09.2018, având în vedere:

§  Raportul de specialitate nr. 26811 din data de 03.09.2018;

§  Regulamentul de acordare a titlului de Cetățean de onoare, a Diplomei de excelență și de onoare sau de prieten al Municipiului Târgoviște, aprobat prin HCL nr. 125/25.05.2001;

§  Prevederile art. 36, alin. 8 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art. 45 alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă urmatoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

          Art. unic. Se conferă titlul de „CETĂȚEAN DE ONOARE” al Municipiului Târgoviște domnului Soldat(r) NICOLAE MOCANU, veteran de război.

 

                                                                 VIZAT DE LEGALITATE,

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        SECRETARUL MUNICIPIULUI,

         arh. Dumitru Barbu                          jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

 Nr.  340

 Tgv. 05.09.2018

 Redactat 2 ex.

 jr. Diana Ion                      

 

HOTĂRÂRE

privind conferirea titlului de „CETĂȚEAN DE ONOARE”

al Municipiului Târgoviște domnului Soldat(r) HERMAN NICOLAE DENTE

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 05.09.2018, având în vedere:

§  Raportul de specialitate nr. 26811 din data de 03.09.2018;

§  Regulamentul de acordare a titlului de Cetățean de onoare, a Diplomei de excelență și de onoare sau de prieten al Municipiului Târgoviște, aprobat prin HCL nr. 125/25.05.2001;

§  Prevederile art. 36, alin. 8 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art. 45 alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă urmatoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

          Art. unic. Se conferă titlul de „CETĂȚEAN DE ONOARE” al Municipiului Târgoviște domnului Soldat(r) HERMAN NICOLAE DENTE, veteran de război.

                                     

                                                                 VIZAT DE LEGALITATE,

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        SECRETARUL MUNICIPIULUI,

         arh. Dumitru Barbu                           jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

 Nr.  341

 Tgv. 05.09.2018

 Redactat 2 ex.

 jr. Diana Ion                      

 HOTĂRÂRE

privind conferirea titlului de „CETĂȚEAN DE ONOARE”

al Municipiului Târgoviște domnului Plutonier adjuntant(r) VASILE ȘTEFANA

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 05.09.2018, având în vedere:

§  Raportul de specialitate nr. 26811 din data de 03.09.2018;

§  Regulamentul de acordare a titlului de Cetățean de onoare, a Diplomei de excelență și de onoare sau de prieten al Municipiului Târgoviște, aprobat prin HCL nr. 125/25.05.2001;

§  Prevederile art. 36, alin. 8 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art. 45 alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă urmatoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

          Art. unic. Se conferă titlul de „CETĂȚEAN DE ONOARE” al Municipiului Târgoviște domnului Plutonier adjuntant(r) VASILE ȘTEFANA, veteran de război.

 

 

                                                                 VIZAT DE LEGALITATE,

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        SECRETARUL MUNICIPIULUI,

         arh. Dumitru Barbu                           jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

 Nr.  342

 Tgv. 05.09.2018

 Redactat 2 ex.

 jr. Diana Ion                      

    

HOTĂRÂRE

privind conferirea „DIPLOMEI DE EXCELENȚÔ

domnului General(r) STAN BĂDICA

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 05.09.2018, având in vedere:

§  Raportul de specialitate nr. 26811 din data de 03.09.2018;

§  Regulamentul de acordare a titlului de Cetățean de onoare, a Diplomei de excelență și de onoare sau de prieten al Municipiului Târgoviște, aprobat prin HCL nr. 125/25.05.2001;

§  Prevederile art. 36, alin. 8 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art. 45 alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă urmatoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

          Art. unic Se confer㠄DIPLOMA DE EXCELENȚÔ domnului General(r) STAN BĂDICA, veteran de război.

 

 

                                                                 VIZAT DE LEGALITATE,

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        SECRETARUL MUNICIPIULUI,

         arh. Dumitru Barbu                           jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

 

 Nr.  343

 Tgv. 05.09.2018

 Redactat 2 ex.

 jr. Diana Ion               

ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ

12.09.2018

 

344.Hotărâre privind aprobarea tarifelor ce se vor practica de Societatea MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. și Societatea ECO-SAL 2005 S.A. Târgoviște la încheierea contractelor de lucrări și prestări servicii cu Municipiul Târgoviște și instituții din subordinea Consiliului Local Municipal Târgoviște

345.Hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Târgoviște pe anul 2018

346.Hotărâre pentru modificarea HCL nr. 167/26.04.2018 privind aprobarea Studiului de oportunitate privind delegarea și dezvoltarea serviciului de transport public local de călători în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 și achiziția de autobuze

347.Hotărâre privind aprobarea încheierii unui Acord de asociere între Municipiul Târgoviște, prin Consiliul Local Municipal Târgoviște  și Federația Română de Ciclism, în vederea organizării celei de-a LI-a ediții a Turului României la Ciclism,  în perioada 18-23 septembrie 2018

348.Hotărâre privind aprobarea încheierii unui Acord de asociere între Municipiul Târgoviște, prin Consiliul Local Municipal Târgoviște,  Centrul Județean de Cultură Dâmbovița și Fundația Cultural㠄Ion Dolănescu” în vederea organizării celei de-a V-a ediții a Festivalului Național de Folclor „Ion Dolănescu”, în perioada 22-23 septembrie 2018

349.Hotărâre privind aprobarea încheierii unui Acord de asociere între Municipiul Târgoviște, prin Consiliul Local Municipal Târgoviște și Societatea Astronomică Română de Meteori, în vederea organizării la Târgoviște a evenimentului internațional ASTRO FEST 2018,  în perioada 12-24 octombrie 2018

350.Hotărâre privind închirierea imobilului clădire situat în str. N. Filipescu, nr. 37, pentru desfășurarea activității Școlii Gimnaziale „I. Al. Brătescu – Voinești”

351.Hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 97/13.03.2017 referitoare la aprobarea cofinanțării obiectivului de investiție: „Eficientizarea energetică prin reabilitarea și consolidarea clădirilor publice din Municipiul Târgoviște, Județul Dâmbovița - Grădinița cu program prelungit Nr. 15”

 

 

HOTĂRĂRE

privind aprobarea tarifelor ce se vor practica de Societatea MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. și Societatea ECO-SAL 2005 S.A. Târgoviște la încheierea contractelor de lucrări și prestări servicii cu Municipiul Târgoviște și instituții din subordinea Consiliului Local Municipal Târgoviște

 

  Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în sedință extraordinară, astăzi, 12.09.2018, având in vedere: 

§ Raportul de specialitate al Serviciului Achiziții Publice privind aprobarea tarifelor ce se vor practica de Societatea MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. și Societatea ECO-SAL 2005 S.A. Târgoviște la încheierea contractelor de lucrări și prestări servicii cu Municipiul Târgoviște și instituții din subordinea Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile HCL nr. 29/31.01.2011 privind înființarea Societății MUNICIPAL CONSTRUCT S.A.;

§ Prevederile HCL nr. 179/31.05.2005 privind înființarea Societății ECO-SAL 2005 S.A. Târgoviște, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 36, alin. (2) lit. d) și alin. (3) lit. c) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

     În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRĂRE:

 

Art. 1 Se aprobă nivelul tarifelor pe care le va practica Societatea MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. la încheierea contractelor de lucrări și prestări servicii cu Municipiul Târgoviște și instituții din subordinea Consiliului Local Municipal Târgoviște, conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă nivelul tarifelor pe care le va practica Societatea ECO-SAL 2005 S.A. Târgoviște la încheierea contractelor de lucrări și prestări servicii cu Municipiul Târgoviște și instituții din subordinea Consiliului Local Municipal Târgoviște, conform anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Societatea MUNICIPAL CONSTRUCT S.A., Societatea ECO-SAL 2005 S.A.și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                               VIZAT DE LEGALITATE,

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        SECRETARUL MUNICIPIULUI,

          jr. Cătălin Rădulescu                       jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 Nr.   344

 Tgv. 12.09.2018

 Redactat 3 ex.

 jr. Diana Ion                      

                                                        

 

HOTĂRÂRE

privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli

al Municipiului Târgoviște pe anul 2018

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 12.09.2018, având în vedere:

§  Referatul de specialitate al Direcției Economice nr. 27668/10.09.2018 privind rectificarea bugetului local pe anul 2018;

§  Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 78/2018 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2018;

§  Ordinul MDRAP nr. 2544/2018 pentru aprobarea Programului național privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu finanțare în anul 2018 ;

§  Prevederile art. 36, alin. (4) lit. a) din Legea Administrației Publice Locale,  nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

     În temeiul art. 45, alin. (2), lit. a) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul  2018 după cum urmează :

I. Majorarea veniturilor totale cu suma de 13.410 mii lei, prin:

·        Diminuarea cu suma de 470 mii lei a prevederilor la indicatorul 04.02.01 " Cote defalcate din impozitul pe venit ".

·        Diminuarea cu suma de 202 mii lei a prevederilor la indicatorul 04.02.04 "Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale".

·        Majorarea cu suma de 9.386 mii lei a prevederilor la indicatorul 11.02.06 "Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale".

·        Majorarea cu suma de 754 mii lei a prevederilor la indicatorul 36.02.50 "Alte venituri".

·        Majorarea cu suma de 73 mii lei a prevederilor la indicatorul 39.02.03 "Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului".

·        Majorarea cu suma de 191 mii lei a prevederilor la indicatorul 39.02.07 "Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale".

·        Majorarea cu suma de 916 mii lei a prevederilor la indicatorul 42.02.12 "Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit".

·        Majorarea cu suma de 2.762 mii lei a prevederilor la indicatorul 42.02.65 "Finanțarea Programului National de Dezvoltare Locală".

·        Diminuarea cu suma 1.380 mii lei a prevederilor la indicatorul 37.02.03 "Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)".

·        Diminuarea cu suma 1.380 mii lei a prevederilor la indicatorul 37.02.04 "Vărsăminte din secțiunea de funcționare".

II. Majorarea cheltuielilor bugetare totale cu suma de 13.410 mii lei, prin:

·        Majorarea prevederilor bugetare cu suma de 770 mii lei la capitolul 51.02 “Autorități executive și legislative“, din care pe titluri:

ü Majorarea prevederilor bugetare cu 450 mii lei la titlul " Cheltuieli de personal" necesare aparatului propriu al Primăriei.

ü Majorarea prevederilor bugetare cu 410 mii lei la titlul " Bunuri și servicii" în vederea suplimentarii cheltuielilor necesare funcționării aparatului propriu al Primăriei.

ü Diminuarea prevederilor bugetare cu 90 mii lei la titlul " Alte cheltuieli ".

·        Majorarea prevederilor bugetare cu suma de 190 mii lei la capitolul 54.02 “Alte servicii publice generale națională  “, din care pe titluri:

ü Majorarea prevederilor bugetare cu 190 mii lei la titlul " Cheltuieli de personal" în vederea suplimentarii cheltuielilor necesare SEIP.

·        Majorarea prevederilor bugetare cu suma de 35 mii lei la capitolul 61.02 “Ordine publica și siguranța națională  “, din care pe titluri:

ü Majorarea prevederilor bugetare cu 135 mii lei la titlul "Cheltuieli de personal" prin suplimentarea bugetului Politiei Locale .

ü Diminuarea prevederilor bugetare cu 100 mii lei la titlul "Alte cheltuieli ".

·        Majorarea prevederilor bugetare cu suma de 1.662 mii lei la capitolul 65.02 “Învățământ“, din care pe titluri:

ü Majorarea prevederilor bugetare cu 60 mii lei la titlul "Cheltuieli de personal "

ü Majorarea prevederilor bugetare cu 1.240 mii lei la titlul "Bunuri și servicii" în vederea suplimentarii cheltuielilor necesare funcționării unităților școlare.

ü Majorarea prevederilor bugetare cu suma de 362 mii lei la titlul "Active nefinanciare".

·        Majorarea prevederilor bugetare cu suma de 2.153 mii lei la capitolul 67.02 “ Cultura, recreere și religie”, din care pe titluri:

ü Majorarea prevederilor bugetare cu 489 mii lei la titlul " Cheltuieli de personal ", din care pe instituții:

Ø Majorarea bugetului Clubului Sportiv Municipal  cu suma de 157 mii lei,

Ø Majorarea bugetului Direcției Gradina Zoologica cu suma de 75 mii lei,

Ø Majorarea bugetului Teatrului Municipal cu suma de 80 mii lei .

Ø Majorarea bugetului Direcției Complex Turistic de Natație cu suma de 177 mii lei.

ü Majorarea prevederilor bugetare cu 1.664 mii lei la titlul " Bunuri și servicii", din care pe instituții:

Ø Majorarea bugetului Teatrului Municipal cu suma de 630 mii lei, în vederea organizării Festivalului Crizantema de Aur.

Ø Majorarea bugetului Clubului Sportiv Municipal  cu suma de 950 mii lei.  Pentru derularea sezonului competițional 2018-2019 se aproba credite de angajament în suma de 3.755 mii lei.

Ø Majorarea bugetului propriu cu suma de 84 mii lei, în vederea finanțări unor manifestări culturale si sportive.

·        Majorarea cu suma de 3.352 mii lei a prevederilor bugetare la capitolul 68.02 “Asistență Socială“, din care pe titluri:

ü Majorarea prevederilor bugetare cu 1.900 mii lei la titlul " Cheltuieli de personal ", aferente bugetului Direcției de Asistență Socială,

ü Majorarea  prevederilor bugetare cu 900 mii lei la titlul "Asistenta sociala", aferente bugetului Direcției de Asistență Socială,

ü Diminuarea prevederilor bugetare cu 48 mii lei la titlul " Alte cheltuieli ".

ü Majorarea prevederilor bugetare cu suma de 600 mii lei la titlul "Active nefinanciare".

·          Majorarea cu suma de 2.547 mii lei a prevederilor bugetare la capitolul 70.02 “ Servicii de dezvoltare publica și locuințe“, din care pe titluri:

ü Majorarea prevederilor bugetare cu 300 mii lei la titlul " Cheltuieli de personal ", aferente bugetului DAPPP,

ü Majorarea  prevederilor bugetare cu 1.492 mii lei la titlul "Bunuri și servicii", din care pe instituții:

Ø Majorarea bugetului DAPPP 175 mii lei,

Ø  Majorarea bugetului  propriu 1.317 mii lei.

ü Majorarea prevederilor bugetare cu suma de 800 mii lei la titlul "Active nefinanciare".

ü Rectificarea cu suma de 45 mii lei (cu semnul minus) a prevederilor la titlul Restituiri din finanțarea anilor precedenți - Secțiunea de funcționare.

·        Majorarea cu suma de 675 mii lei a prevederilor bugetare la capitolul 74.02 “Mediu și ape“, din care pe titluri:

ü Majorarea prevederilor bugetare cu 175 mii lei la titlul " Cheltuieli de personal ", aferente bugetului Direcției de Salubritate.

ü Majorarea  prevederilor bugetare cu 500 mii lei la titlul "Bunuri și servicii", din care pe instituții:

Ø Majorarea bugetului  propriu cu suma de 500 mii lei în vederea finanțării cheltuielilor privind salubritatea și spatiile verzi.

·        Majorarea cu suma de 2.026 mii lei a prevederilor bugetare la capitolul 84.02 “Transport și comunicații“, din care pe titluri:

ü Majorarea  prevederilor bugetare cu 826 mii lei la titlul "Bunuri și servicii".

ü Majorarea  prevederilor bugetare cu 400 mii lei la titlul "Subvenții".

ü Majorarea prevederilor bugetare cu suma de 800 mii lei la titlul "Active nefinanciare".

Art. 2 Bugetul Local de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Târgoviște pe anul 2018 rectificat, detaliat pe capitole și subcapitole este redat în anexele nr. 1 și 2 care fac parte din prezenta hotărâre.

    Bugetul general consolidat al Municipiului Târgoviște pe anul 2018 rectificat este redat în anexa nr. 3 care face parte din prezenta hotărâre.

    Programul de investiții pe anul 2018 este redat în anexa nr. 4 care face parte din prezenta hotărâre.

    Programul manifestărilor culturale actualizat este prezentat în anexa nr. 5 care face parte din prezenta hotărâre.

Art. 3  Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Economică, Serviciul Contabilitate și Secretarul Municipiului Târgoviște pentru comunicare.

 

                                                                VIZAT DE LEGALITATE,

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        SECRETARUL MUNICIPIULUI,

          jr. Cătălin Rădulescu                       jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 Nr.   345

 Tgv. 12.09.2018

 Redactat 2 ex.

 jr. Diana Ion               

HOTĂRÂRE

pentru modificarea HCL nr. 167/26.04.2018 privind aprobarea Studiului de oportunitate privind delegarea și dezvoltarea serviciului de transport public local de călători în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 și achiziția de autobuze

 

    Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință extraordinară astăzi, 12.09.2018, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției Managementul Proiectelor prin care se propune adoptarea unei hotărâri pentru modificarea HCL nr. 167/26.04.2018 privind aprobarea Studiului de oportunitate privind delegarea și dezvoltarea serviciului de transport public local în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 și achiziția de autobuze;

§ Adresa Consiliului Concurenței nr. 10670/10.08.2018 înregistrată la Primăria Târgoviște cu nr. 25454/21.08.2018;

§  Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport de călători pe calea ferată și rutier și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 și nr. 1107/70 (JO L 315/2007), denumit în continuare "Regulamentul (CE) 1370/2007";

§  Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului, denumit în continuare "Regulamentul 1303/2013";

§  Regulamentul (UE) nr. 1301/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 Decembrie 2013, privind Fondul European de Dezvoltare Regională și dispoziții specifice referitoare la investițiile pentru creștere economică și ocuparea forței de muncă și de abrogare a Regulamentului (CE) nr 1080/2006.

§  Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile art. 28 alin. (21) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Legii 92/2007 a serviciilor de transport public local, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 37/2018 privind promovarea transportului ecologic;

§  Prevederile H.G.  nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020;

§  Prevederile O.G. nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile O.G. nr. 7/2012 privind implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului rutier și pentru realizarea interfețelor cu alte moduri de transport, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile O.G. nr. 97/1999 privind garantarea furnizării de servicii publice subvenționate de transport rutier intern și de transport pe căile navigabile interioare, republicată;

§  Prevederile OUG nr. 77/2014 privind procedurile naționale în  domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Ordinului nr. 972/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru pentru efectuarea transportului public local și a Caietului de sarcini-cadru al serviciilor de transport public local;

§  Prevederile HG nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020;

§  Prevederile Ordinului nr. 140/2017 privind privind modalitatea de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local;

§  Prevederile HCL nr. 167/26.04.2018 privind aprobarea Studiului de oportunitate privind delegarea și dezvoltarea serviciului de transport public local de călători în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 și achiziția de autobuze;

§ Prevederile art. 36, alin. (2), lit. b) și d), alin. (4) lit, c), alin. (6) lit. a), pct. 14 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

    În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă urmatoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se înlocuiesc Anexele 1,2,3,4 și 5 ale HCL nr. 167/26.04.2018 privind aprobarea Studiului de oportunitate privind delegarea și dezvoltarea serviciului de transport public local de călători în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 și achiziția de autobuze cu anexele 1,2,3,4 și 5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Celelalte prevederi ale HCL nr. 167/26.04.2018 rămân neschimbate.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.   

 

 

                                                               VIZAT DE LEGALITATE,

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        SECRETARUL MUNICIPIULUI,

          jr. Cătălin Rădulescu                       jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

 Nr.   346

 Tgv. 12.09.2018

 Redactat 3 ex.

 jr. Diana Ion                    

         

HOTĂRĂRE

privind aprobarea încheierii unui Acord de asociere între Municipiul Târgoviște, prin Consiliul Local Municipal Târgoviște  și Federația Română de Ciclism, în vederea organizării celei de-a LI-a ediții a Turului României la Ciclism,  în perioada 18-23 septembrie 2018

 

 

  Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în sedință extraordinară, astăzi, 12.09.2018, având în vedere: 

§   Adresa Federației Române de Ciclism înregistrată la Primăria Municipiului Târgoviște cu nr. 27099 din data de 05.09.2018;

§ Raportul de specialitate al Biroului Resurse Umane, Relații Externe, Culturale și Sociale privind aprobarea încheierii unui Acord de asociere între Municipiul Târgoviște și Federația Română de Ciclism, în vederea organizării Turului României la Ciclism, ediția a 51-a, în perioada 18-23 septembrie 2018;

§ Prevederile art. 3, alin. 1 din Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 36, alin. (2), lit.e), alin. (6), lit.a), pct. 6, alin. (7), lit. a) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

     În temeiul art. 45, alin. (2), lit. f) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRĂRE:

 

Art. 1 Se aprobă încheierea unui Acord de asociere între Municipiul Târgoviște, prin Consiliul Local Municipal Târgoviște și Federația Română de Ciclism, în vederea organizării celei de-a LI-a ediții a Turului României la Ciclism, în perioada 18-23 septembrie 2018, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Suma de 27.000 lei reprezentând contribuția Consiliului Local Municipal Târgoviște în vederea organizării Turului României la Ciclism, va fi asigurată din prevederile bugetare cuprinse la capitolul 67.02 Cultură, Religie, titlul II – Bunuri și servicii și va fi decontată pe bază de documente justificative.

Art. 3 Se împuternicește Primarul Municipiului Târgoviște, jr. Daniel-Cristian Stan să semneze Acordul de asociere, în numele și pe seama Municipiului Târgoviște.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                                VIZAT DE LEGALITATE,

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        SECRETARUL MUNICIPIULUI,

            jr. Cătălin Rădulescu                     jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

 Nr.   347

 Tgv. 12.09.2018

 Redactat 2 ex.

 jr. Diana Ion                                           

 

 

HOTĂRĂRE

privind aprobarea încheierii unui Acord de asociere între Municipiul Târgoviște, prin Consiliul Local Municipal Târgoviște,  Centrul Județean de Cultură Dâmbovița și Fundația Cultural㠄Ion Dolănescu” în vederea organizării celei de-a V-a ediții a Festivalului Național de Folclor „Ion Dolănescu”,

 în perioada 22-23 septembrie 2018

 

 

  Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în sedință extraordinară, astăzi, 12.09.2018, având în vedere: 

§   Adresa Centrului Județean de Cultură Dâmbovița înregistrată la Primăria Municipiului Târgoviște cu nr. 23820 din data de 30.07.2018;

§ Adresa Fundației Culturale „Ion Dolănescu”, înregistrată la Primăria Municipiului Târgoviște cu nr. 25095 din data de 08.08.2018;

§ Raportul de specialitate al Biroului Resurse Umane, Relații Externe, Culturale și Sociale privind aprobarea încheierii unui Acord de asociere între Municipiul Târgoviște, Centrul Județean de Cultură Dâmbovița și Fundația Cultural㠄Ion Dolănescu” în vederea organizării celei de-a V-a ediții a Festivalului Național de Folclor ”Ion Dolănescu”, în perioada 22-23 septembrie 2018;

§ Prevederile art. 36, alin. (2), lit.e), alin. (6), lit.a), pct. 4, alin. (7), lit. a) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

     În temeiul art. 45, alin. (2), lit. f) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRĂRE:

 

Art. 1 Se aprobă încheierea unui Acord de asociere între Municipiul Târgoviște, prin Consiliul Local Municipal Târgoviște, Centrul Județean de Cultură Dâmbovița și Fundația Cultural㠄Ion Dolănescu” în vederea organizării celei de-a V-a ediții a Festivalului Național de Folclor „Ion Dolănescu”, în perioada 22-23 septembrie 2018, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Suma de 30.000 lei reprezentând contribuția Consiliului Local Municipal Târgoviște în vederea organizării Festivalului Național de Folclor „Ion Dolănescu”, va fi asigurată din prevederile bugetare cuprinse la capitolul 67.02 Cultură, Religie, titlul II – Bunuri și servicii și va fi decontată pe bază de documente justificative.

Art. 3 Se împuternicește Primarul Municipiului Târgoviște, jr. Daniel-Cristian Stan să semneze Acordul de asociere, în numele și pe seama Municipiului Târgoviște.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                VIZAT DE LEGALITATE,

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        SECRETARUL MUNICIPIULUI,

           jr. Cătălin Rădulescu                      jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 Nr.   348

 Tgv. 12.09.2018

 Redactat 2 ex.

 jr. Diana Ion                   

 

  

HOTĂRĂRE

privind aprobarea încheierii unui Acord de asociere între Municipiul Târgoviște, prin Consiliul Local Municipal Târgoviște  și Societatea Astronomică Română de Meteori, în vederea organizării la Târgoviște a evenimentului internațional ASTRO FEST 2018,  în perioada 12-24 octombrie 2018

 

 

  Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în sedință extraordinară, astăzi, 12.09.2018, având în vedere: 

§   Adresa Societății Astronomice Române de Meteori înregistrată la Primăria Municipiului Târgoviște cu nr. 27014 din data de 04.09.2018;

§  Raportul de specialitate al Biroului Resurse Umane, Relații Externe, Culturale și Sociale privind aprobarea încheierii unui Acord de asociere între Municipiul Târgoviște și Societatea Astronomică Română de Meteori, în vederea organizării la Târgoviște a evenimentului internațional ASTRO FEST 2018, în perioada 12-24 octombrie 2018;

§ Prevederile art. 36, alin. (2), lit.e), alin. (6), lit.a), pct. 4, alin. (7), lit. a) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

     În temeiul art. 45, alin. (2), lit. f) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRĂRE:

 

Art. 1 Se aprobă încheierea unui Acord de asociere între Municipiul Târgoviște, prin Consiliul Local Municipal Târgoviște și Societatea Astronomică Română de Meteori, în vederea organizării la Târgoviște a evenimentului internațional ASTRO FEST 2018, în perioada 12-24 octombrie 2018, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Suma de 27.000 lei reprezentând contribuția Consiliului Local Municipal Târgoviște în vederea organizării evenimentului internațional ASTRO FEST 2018, va fi asigurată din prevederile bugetare cuprinse la capitolul 67.02 Cultură, Religie, titlul II – Bunuri și servicii și va fi decontată pe bază de documente justificative.

Art. 3 Se împuternicește Primarul Municipiului Târgoviște, jr. Daniel-Cristian Stan să semneze Acordul de asociere, în numele și pe seama Municipiului Târgoviște.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                                 VIZAT DE LEGALITATE,

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        SECRETARUL MUNICIPIULUI,

         jr. Cătălin Rădulescu                        jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 Nr.   349

 Tgv. 12.09.2018

 Redactat 2 ex.

 jr. Diana Ion                       

 

 

HOTĂRÂRE

privind închirierea imobilului clădire situat în str. N. Filipescu, nr. 37, pentru desfășurarea activității Școlii Gimnaziale „I. Al. Brătescu – Voinești”

 

      Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință extraordinară, astăzi 12.09.2018, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției de Administrare a Patrimomiului Public și Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind aprobarea prețului închirierii și a contractului de închiriere privind imobilul situat în str. N. Filipescu, nr. 37, în vederea desfășurarea activității școlii „I. Al. Brătescu – Voinești”;

§  Procesul - verbal  din data de 07.09.2018 al comisiei de negociere ;

§  Prevederile Legii nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile H.C.L. nr. 324/28.08.2018 privind oportunitatea închirierii imobilului situat în Târgoviște, str. N. Filipescu, nr. 37, pentru desfășurarea activității Școlii Gimnaziale „I. Al. Brătescu – Voinești”;

§  Raportul de de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§  Prevederile art. 36, alin. (2), lit. d), alin. (6), lit. a). pct.1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Începând cu data prezentei până la data de 30.06.2019 se aprobă închirierea imobilului clădire în suprafață de 135 mp, situat în Târgoviște, strada N. Filipescu, nr. 37, în vederea desfășurării activității Școlii Gimnaziale „I. Al. Brătescu – Voinești, la o valoare a  chiriei de 425 euro/lună.

Art. 2 Se mandatează Primarul Municipiului Târgoviște, jr. Daniel-Cristian Stan să semneze contractul de închiriere a imobilului clădire în suprafață de 135 mp, situat în Târgoviște, strada N. Filipescu, nr. 37, în vederea desfășurării activității Școlii Gimnaziale „I. Al. Brătescu – Voinești”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat și pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgoviște.     

          

                                                                  VIZAT DE LEGALITATE,

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        SECRETARUL MUNICIPIULUI,

         jr. Cătălin Rădulescu                        jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 Nr.   350

 Tgv. 12.09.2018

 Redactat 2 ex.

 jr. Diana Ion                      

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea H.C.L. nr. 97/13.03.2017 referitoare la aprobarea cofinanțării obiectivului de investiție: “Eficientizarea energetică prin reabilitarea și consolidarea clădirilor publice din Municipiul Târgoviște, Județul Dâmbovița - Grădinița cu program prelungit Nr. 15”

 

     Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință extraordinară, astăzi 12.09.2018, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcției Managementul Proiectelor privind pentru modificarea H.C.L. nr. 306/28.08.2018 privind aprobarea cofinanțării obiectivului de investiție: „EFICIENTIZAREA ENERGETICA PRIN REABILITAREA SI CONSOLIDAREA CLĂDIRILOR PUBLICE DIN MUNICIPIUL TARGOVISTE - GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR.15, TARGOVISTE, JUDEȚUL DAMBOVITA”;  

§ Prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului nr. 863/2008 pentru aprobarea Instrucțiunilor de aplicare a unor prevederi din H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicata, cu modificarile ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile ulterioare;

§ Prevederile O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului Național de Dezvoltare Locală;

§ Prevederile Ordinului nr. 1851/2013 pentru aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a O.U.G. nr. 28/2013;

§ Prevederile art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 a finanțelor publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului MDRAPFE nr. 3407/21.06.2017 privind aprobarea listei obiectivelor de investiții și sumele alocate acestora pentru finanțarea prin programul PNDL,  în perioada 2017-2020;

§ Prevederile H.C.L. nr. 97/13.03.2017 privind aprobarea cofinanțării obiectivului de investiție: “Eficientizarea energetică prin reabilitarea și consolidarea clădirilor publice din Municipiul Târgoviște, Județul Dâmbovița- Grădinița cu program prelungit Nr. 15”;

§ Prevederile HCL nr. 306/28.08.2018 privind modificarea H.C.L. nr. 97/13.03.2017 referitoare la aprobarea cofinanțării obiectivului de investiție: “Eficientizarea energetică prin reabilitarea și consolidarea clădirilor publice din Municipiul Târgoviște, Județul Dâmbovița - Grădinița cu program prelungit Nr. 15”;

§ Prevederile art. 36, alin. (2), lit. b) și ale alin. (4), lit. d) din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

         În temeiul art. 45, alin. (2), lit. d) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. I. Articolul 1 al H.C.L. nr. 97/13.03.2017 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Se cofinanțează de la bugetul local obiectivul de investiție „Eficientizarea energetica prin reabilitarea si consolidarea cladirilor publice din Municipiul Targoviste - Grădinița cu program prelungit nr. 15, Târgoviște, Județul Dambovița” cu suma de 56.706,53 lei, pentru plata unor cheltuieli care nu se finaează prin Programul PNDL cum sunt: cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului, studiile de fezabilitate/documentațiile de avizare a lucrărilor de intervenții, studiile de teren, studiile de specialitate, expertizele tehnice și/sau audit energetic, asistența tehni, consultaă, taxe pentru obținerea de avize/acorduri/autorizații, organizarea procedurilor de achiziții, active necorporale, cheltuieli conexe organizării de șantier, comisioane, cote, taxe, costuri credite, cheltuieli pentru probe tehnologice, teste și predare la beneficiar”.

Art. II Orice dispoziții contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. III. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                VIZAT DE LEGALITATE,

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        SECRETARUL MUNICIPIULUI,

        jr. Cătălin Rădulescu                         jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

 Nr.   351

 Tgv. 12.09.2018

 Redactat 3 ex.

 jr. Diana Ion                      

      

 

ȘEDINȚA ORDINARĂ

din data de 26.09.2018

 

           

352. Hotărâre privind transformarea unor funcții publice din cadrul Poliției Locale a Municipiului Târgoviște

353. Hotărâre privind transformarea unei funcții contractuale din cadrul Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat

354. Hotărâre privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgoviște în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE-DÂMBOVIȚA S.A.

355. Hotărâre privind privind desemnarea reprezentantului Municipiului Târgoviște în Adunarea Generală a Acționarilor la COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE-DÂMBOVIȚA S.A.

356. Hotărâre privind privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Extindere, reabilitare (consolidare, recompartimentare), modernizare și echipare Creșa nr. 2, Târgoviște, jud. Dâmbovița, beneficiar Municipiul Târgoviște

357. Hotărâre privind privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire imobil P+2-SPAȚII COMERCIALE ȘI BIROURI”, Str. Lt. Stancu Ion, nr. 17, Târgoviște, jud. Dâmbovița, beneficiar Societatea SCAMFIVE S.R.L.

358. Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire trei case de locuit independente”, Str. Aviator Negel, nr. 6, Târgoviște, jud. Dâmbovița, beneficiar Societatea SENECOM S.R.L.

359. Hotărâre privind aprobarea încheierii unui Acord de asociere între Municipiul Târgoviște, prin Consiliul Local Municipal Târgoviște  și Centrul Județean de Cultură Dâmbovița, în vederea organizării celei de-a IV-a ediții a Taberei naționale de sculptură și istoria artelor „Vasile Blendea” la Târgoviște, în perioada septembrie - decembrie 2018, având drept obiectiv realizarea unui grup statuar „Unirea”

360.                Hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din HCL nr. 79/20.02.2018 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare drumuri de interes local în Municipiul Târgoviște - LOT 1”

361.                Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare și reabilitare drumuri de interes local în Municipiul Târgoviște - LOT 3”

362.                Hotărâre pentru modificarea HCL nr. 44/13.02.2017 privind aprobarea indicatorilor economici pentru dotarea cu echipamente medicale și alte categorii de echipamente și dotări independente Cabinete Medicale Școlare

363.                Hotărâre pentru modificarea HCL nr. 45/13.02.2017 privind aprobarea indicatorilor economici pentru dotarea cu echipamente medicale și alte categorii de echipamente și dotări independente Cabinete Medicale Școlare de Medicină Dentară

364.                Hotărâre pentru modificarea HCL nr. 368/27.09.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Extindere rețea de canalizare menajeră în sistem divizor și distribuție apă pe strada Crizantemei din municipiul Târgoviște”

365.                Hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare și consolidare clădire Primărie corp C - Primăria Municipiului Târgoviște”

366.                Hotărâre privind solicitarea Consiliului Local Municipal Târgoviște de trecere din proprietatea publică a Județului Dâmbovița în proprietatea publică a Municipiului Târgoviște a unui teren în suprafață de 115 m2, situat în vecinătatea străzii Aleea Coconilor

367.                Hotărâre privind aprobarea proiectului ”Reabilitare și modernizare DJ712 Târgoviște (DN72) Șotânga – Vulcana Pandele – Brănești – Pucioasa (DN71)”, a cheltuielilor legate de proiect și de aprobare a acordului de parteneriat

368.                Hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice a societății SERVICII PUBLICE MUNICIPALE TÂRGOVIȘTE S.R.L.

369.                Hotărâre privind transferul activității de exploatare a sistemului de iluminat public al Municipiului Târgoviște

370.                Hotărâre privind transmiterea fără plată din proprietatea Municipiului Târgoviște în proprietatea Arhiepiscopiei Târgoviștei a unui teren în suprafață de 4491 m2, situat în Municipiul Târgoviște, Bulevardul I.C. Brătianu nr. 57, Județul Dâmbovița

371.                Hotărâre pentru modificarea HCL nr. 401/27.09.2017 privind stabilirea sediului social al Asociației - Grupul de Acțiune Local㠔Târgoviștea egalității de șanse”

372.                Hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Târgoviște în vederea scoaterii din funcțiune și casării a bunului imobil „Construcție pentru centrală termică proprie Școala gimnazială Matei Basarab”

373.                Hotărâre privind scoaterea din inventarul domeniului public al Municipiului Târgoviște a bunurilor imobile din categoria infrastructură rutieră de tip drum

374.                Hotărâre privind includerea în inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște a bunurilor imobile – „teren situat în Municipiul Târgoviște, Bulevardul I.C. Brătianu nr. 4, Județul Dâmbovița” și „teren situat în Municipiul Târgoviște, Strada Nicolae Iorga nr. 3, Județul Dâmbovița”

375.                Hotărâre privind constituirea dreptului de administrare în favoarea Teatrului Municipal Tony Bulandra Târgoviște asupra bunului imobil – „teren situat în Municipiul Târgoviște, Bulevardul I.C. Brătianu nr. 4, Județul Dâmbovița”

376.                Hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște

377.                Hotărâre privind aprobarea Procesului-Verbal nr. 5 din data de 18.09.2018 al Comisiei de analiză și repartizare a locuințelor cu chirie pentru tineri prin A.N.L.

378. Hotărâre privind aprobarea Procesului-Verbal nr. 5 din data de 18.09.2018 al Comisiei de vânzare a locuințelor A.N.L.

379. Hotărâre privind repartizarea, în vederea închirierii fără licitație publică, a unui spațiu în suprafață de 30 mp, cu destinația sediu partid, situat în municipiul Târgoviște, Bdul. Unirii, bl. 44, parter

380. Hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani a unui spațiu în suprafață de 6,48 m2, situat în Municipiul Târgoviște, în incinta Cupolei din Piața 1 Mai, etaj I, modul nr. 13

381. Hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani a unui spațiu-grup sanitar- în suprafață de 20 m2, situat în Municipiul Târgoviște, în incinta Cupolei din Piața 1 Mai, parter

382. Hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitate de prelungire 5 ani, a unui spațiu în suprafață de 112 m2 - având destinația de grup sanitar, situat în incinta Parcului Mitropoliei din Municipiul Târgoviște, Județul Dâmbovița

383. Hotărâre pentru modificarea HCL nr. 194/12.08.2016 privind aprobarea achiziționării de echipamente și mobilier specific didactic și de laborator, alte categorii de echipamente și dotări independente pentru “Școala Gimnazială I. Al. Brătescu - Voinești” din Targoviste prin Programul Național de Dezvoltare Locală

384. Hotărâre pentru modificarea HCL nr. 25/30.01.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Extindere, reabilitare (consolidare, recompartimentare), modernizare și echipare Creșa nr. 16”

385. Hotărâre pentru modificarea HCL nr. 269/28.07.2017 privind finanțarea de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează de la bugetul de stat, în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală, etapa a II–a, pentru obiectivul de investiții „Extindere, Reabilitare (Consolidare, Recompartimentare), Modernizare și Echipare Creșa nr. 16”

 

   

HOTĂRÂRE

privind transformarea unor funcții publice din cadrul Poliției Locale

 a Municipiului Târgoviște

 

     Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 26.09.2018, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Poliției Locale a Municipiului Târgoviște prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind transformarea unor funcții publice din cadrul Poliției Locale a Municipiului Târgoviște;

§ Prevederile art. 68 alin. 1 și 2 din Legea nr. 188/1999 privind statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 5, cap. I, anexa VIII din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 144 și art. 145 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;

§ Procesul verbal final al examenului de promovare;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. (3) lit. b) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

    În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă transformarea a patru funcții publice de „polițist local, clasa III, grad profesional superior, în funcții publice de “polițist local, clasa I, grad profesional asistent” în cadrul Poliției Locale a Municipiului Târgoviște.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Poliția Locală a Municipiului Târgoviște și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                              VIZAT DE LEGALITATE,

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,             SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                      arh. Dumitru Barbu                               jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

Nr.  352

Tgv. 26.09.2018

Redactat 2 ex.

cons. Maniți Horațiu Radu

 

HOTĂRÂRE

privind transformarea unei funcții contractuale din cadrul

Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat

 

     Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 26.09.2018, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Compartimentului Resurse Umane din cadrul Direcției de Administrare a Domeniului Public și Privat privind transformarea unei funcții contractuale de execuție din cadrul Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat ca urmare a promovării în funcție cu studii de nivel superior ;

§ Prevederile art. 31 din Legea nr. 153/2017 referitoare la salaraizarea personalului plătit din fonduri publice;

§ Prevederile art. 41-43 din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

§ Procesul verbal final al examenului de promovare;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. (3) lit. b) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

     În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă transformarea unei funcții contractuale de execuție, ca urmare a promovării în funcție cu studii de nivel superior, astfel: din post de administrator grad I în post de inspector specialitate grad II, din cadrul Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Serviciul de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Compartiment Administrativ.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Compartimentul Resurse Umane din cadrul Direcției de Administrare a Patrimoniului Public Privat și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

  

                                                                                           VIZAT DE LEGALITATE,

      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                     SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                   arh. Dumitru Barbu                                        jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

Nr.  353

Tgv. 26.09.2018

Redactat 2 ex.

            jr. Diana Ion

 

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgoviște în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la

 COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE-DÂMBOVIȚA S.A.

 

     Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 26.09.2018, având în vedere:

§ Raportul de specialitate întocmit de Secretarul Municipiului Târgoviște;

§ Prevederile Legii societăților comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. (3), lit. c) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă limitele mandatului reprezentantului Municipiului Târgoviște în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE-DÂMBOVIȚA S.A., în care se vor supune spre aprobare punctele de pe ordinea de zi, potrivit procurii speciale prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, reprezentantul Municipiului Târgoviște în A.G.A. la COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE-DÂMBOVIȚA S.A., dl. Vasile-Laurențiu Niță și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                VIZAT DE LEGALITATE,

          PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        SECRETARUL MUNICIPIULUI,

            arh. Dumitru Barbu                         jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.  354

Tgv. 26.09.2018

Redactat 2 ex.

jr. Diana Ion

    

     Municipiul Târgoviște                        Anexa la HCL nr. 354/26.09.2018

     Consiliul Local                                                                                           

PROCURĂ SPECIALĂ

pentru participarea la Ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la  COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE–DÂMBOVIȚA S.A.

 

Municipiul Târgoviște, prin Consiliul Local, MANDATEAZĂ pe reprezentantul său numit prin H.C.L. nr. 356/27.09.2017, domnul VASILE - LAURENȚIU NIȚĂ, să exercite dreptul de vot aferent acțiunilor deținute și înregistrate în Registrul Acționarilor pentru punctele de pe ordinea de zi, astfel:

 

1.  Să aprobe Raportul Administratorilor privind activitatea economico-financiară a Companiei de Apă Târgoviște-Dâmbovița S.A. în perioada 01.01.2017-31.12.2017

 

Pentru ______X______  Împotrivă__________    Abținere________

 

2.  Să prezinte Raportul Auditorului Independent cu privire la exercițiul financiar al anului 2017 al Companiei de Apă Târgoviște-Dâmbovița S.A.

 

Pentru ______X______  Împotrivă__________    Abținere________

   

3.   Să aprobe situațiile financiare ale anului 2017 ale Companiei de Apă Târgoviște-Dâmbovița S.A. care cuprind bilanțul, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de trezorerie și note explicative

 

Pentru ______X______  Împotrivă__________    Abținere________

 

4.  Să aprobe propunerea de repartizare a profitului înregistrat de Compania de Apă Târgoviște-Dâmbovița S.A. la data de 31.12.2017

 

Pentru ______X______  Împotrivă__________    Abținere________

                  

                                                             VIZAT DE LEGALITATE,

      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        SECRETARUL MUNICIPIULUI,

         arh. Dumitru Barbu                         jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

                                              

HOTĂRÂRE

privind desemnarea reprezentantului Municipiului Târgoviște

în Adunarea Generală a Acționarilor la

COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE-DÂMBOVIȚA S.A.

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 26.09.2018, având în vedere:

§ Notificarea de încetare a contractului de mandat transmisă de către dl. Vasile-Laurențiu Niță, înregistrată la Primăria Municipiului Târgoviște cu nr. 27737 din data de 11.09.2017;

§ Raportul de specialitate al Secretarului Municipiului Târgoviște privind necesitatea alegerii reprezentantului municipiului Târgoviște în Adunarea Generală a Acționarilor la Compania de Apă Târgoviște - Dâmbovița S.A.;

§ Prevederile art. 11, capitolul VII – „Încetarea contractului”, din contractul de mandat încheiat de municipiul Târgoviște reprezentat de primar și dl. Vasile-Laurențiu Niță;

§ Prevederile art. 16 din Actul Constitutiv al Companiei de Apă Târgoviște - Dâmbovița S.A.;

§ Prevederile H.C.L. nr. 356/27.09.2017 privind desemnarea unui reprezentant al Municipiului Târgoviște în Adunarea Generală a Acționarilor la COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE-DÂMBOVIȚA S.A. ;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste ;

§  Prevederile art. 36 alin. (3), lit. c) și art. 37 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

    În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se desemnează domnul STOICA Bogdan - Constantin, născut la data de ­­­­­______________, domiciliat în Municipiul Târgoviște, Județul Dâmbovița, legitimat cu C.I. seria ___, nr. _________, CNP __________________, în calitate de reprezentant al Municipiului Târgoviște în Adunarea Generală a Acționarilor la COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE-DÂMBOVIȚA S.A..

Art. 2 Se împuternicește Primarul Municipiului Târgoviște să semneze contractul de mandat dintre Municipiul Târgoviște și domnul Stoica Bogdan - Constantin, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Începând cu data prezentei, H.C.L. nr. 356/27.09.2017 își încetează aplicabilitatea.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE-DÂMBOVIȚA S.A., domnul Stoica Bogdan - Constantin și pentru comunicare, Secretarul municipiului Târgoviște.

 

                                                               VIZAT DE LEGALITATE,

 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        SECRETARUL MUNICIPIULUI,

          arh. Dumitru Barbu                         jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

Nr.  355

Tgv. 26.09.2018

Redactat 3 ex.

jr. Diana Ion

                        

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 

„Extindere, reabilitare (consolidare, recompartimentare), modernizare și echipare Creșa nr. 2, Târgoviște, jud. Dâmbovița,

beneficiar Municipiul Târgoviște

 

         Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședința ordinară astăzi, 26.09.2018, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului Târgoviște privind aprobarea P.U.Z studiat pentru „Extindere, reabilitare (consolidare, recompartimentare), modernizare și echipare Creșa nr. 2, Târgoviște, jud. Dâmbovița, beneficiar Municipiul Târgoviște;

§  Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 36 alin. (5) lit. c) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. (2) lit. e) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal „Extindere, reabilitare (consolidare, recompartimentare), modernizare și echipare Creșa nr. 2, Târgoviște, jud. Dâmbovița, beneficiar Municipiul Târgoviște.

Art. 2 Se stabilește încadrarea funcțională în UTR 12, funcțiunea dominantă: IS-zonă pentru instituții și servicii publice de interes general și următorii indicatori urbanistici: POTmax. = 29%; CUTmax = 0,58%, P+1.

Art. 3 Prezentul Plan Urbanistic Zonal are valabilitate de 36 luni de la data aprobării prezentei hotărâri.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Urbanism și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                               VIZAT DE LEGALITATE,

 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        SECRETARUL MUNICIPIULUI,

         arh. Dumitru Barbu                           jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

Nr.  356

Tgv. 26.09.2018

Redactat 3 ex.

jr. Diana Ion

 

                                               HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 

„Construire imobil P+2-SPAȚII COMERCIALE ȘI BIROURI”,

Str. Lt. Stancu Ion, nr. 17, Târgoviște, jud. Dâmbovița,

beneficiar Societatea SCAMFIVE S.R.L.

 

         Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședința ordinară astăzi, 26.09.2018, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului Târgoviște privind aprobarea P.U.Z studiat pentru „Construire imobil P+2-SPAȚII COMERCIALE ȘI BIROURI”, Str. Lt. Stancu Ion nr. 17, Târgoviște, jud. Dâmbovița, beneficiar Societatea SCAMFIVE S.R.L.;

§  Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 36 alin. (5) lit. c) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. (2) lit. e) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal „Construire imobil P+2-SPAȚII COMERCIALE ȘI BIROURI”, Str. Lt. Stancu Ion nr. 17, Târgoviște, jud. Dâmbovița, beneficiar Societatea SCAMFIVE S.R.L..

Art. 2 Se stabilește încadrarea funcțională în UTR 6, funcțiunea dominantă: IS-zonă pentru instituții și servicii publice de interes general și următorii indicatori urbanistici: POTmax. = 70,00%; CUTmax = 1,9%, P+2, Hmax. 16,00m.

Art. 3 Prezentul Plan Urbanistic Zonal are valabilitate de 36 luni de la data aprobării prezentei hotărâri.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Urbanism și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                               VIZAT DE LEGALITATE,

          PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        SECRETARUL MUNICIPIULUI,

             arh. Dumitru Barbu                       jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

Nr.  357

Tgv. 26.09.2018

Redactat 3 ex.

jr. Diana Ion

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 

„Construire trei case de locuit independente”,

Str. Aviator Negel nr. 6, Târgoviște, jud. Dâmbovița,

beneficiar Societatea SENECOM S.R.L.

 

         Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședința ordinară astăzi, 26.09.2018, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului Târgoviște privind aprobarea P.U.Z studiat pentru „Construire trei case de locuit independente”, Str. Aviator Negel nr. 6, Târgoviște, jud. Dâmbovița, beneficiar Societatea SENECOM S.R.L.;

§  Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 36 alin. (5) lit. c) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. (2) lit. e) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal „Construire trei case de locuit independente”, Str. Aviator Negel, nr. 6, Târgoviște, jud. Dâmbovița, beneficiar Societatea SENECOM S.R.L.

Art. 2 Se stabilește încadrarea funcțională în UTR 32, funcțiunea dominantă: LMu- zonă rezidențială cu clădiri P, P+1, P+2 (până la 10,00 m) și următorii indicatori urbanistici: POT = 40%; CUT = 0,40%, RHM= P.

Art. 3 Prezentul Plan Urbanistic Zonal are valabilitate de 36 luni de la data aprobării prezentei hotărâri.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Urbanism și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                               VIZAT DE LEGALITATE,

           PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,       SECRETARUL MUNICIPIULUI,

             arh. Dumitru Barbu                        jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.  358

Tgv. 26.09.2018

Redactat 3 ex.

jr. Diana Ion

 

                                                                    

HOTĂRÂRE

privind aprobarea încheierii unui Acord de asociere între Municipiul Târgoviște prin Consiliul Local Municipal Târgoviște și Centrul Județean de Cultură Dâmbovița, în vederea organizării celei

de-a IV-a ediții a Taberei naționale de sculptură și istoria artelor „Vasile Blendea” la Târgoviște, în perioada septembrie - decembrie 2018, având drept obiectiv realizarea grupului statuar „Unirea”

 

           Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în sedință ordinară, astăzi, 26.09.2018, având în vedere:

§Adresa Centrului Județean de Cultură Dâmbovița înregistrată la Primăria Municipiului Târgoviște cu nr. 27426 din data de 07.09.2018;

§Raportul de specialitate al Biroului Resurse Umane, Relații Externe, Culturale și Sociale privind aprobarea încheierii unui Acord de asociere între Municipiul Târgoviște prin Consiliul Local Municipal Târgoviște, și Centrul Județean de Cultură Dâmbovița, în vederea organizării ediției a IV - a a Taberei naționale de sculptură și istoria artelor „Vasile Blendea” la Târgoviște, în perioada septembrie - decembrie 2018, având drept obiectiv realizarea grupului statuar „Unirea”;

§Prevederile art. 2 alin. (1), art. 4 lit. c) și art. 5 din Legea nr. 120/2006 a monumentelor de for public;

§Prevederile art. 36 alin. (2) lit. e) și alin. (7) lit. a) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

     În temeiul art. 45 alin. (2) lit. f) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă încheierea unui Acord de asociere între Municipiul Târgoviște prin Consiliul Local Municipal Târgoviște și Centrul Județean de Cultură Dâmbovița, în vederea organizării celei de-a IV-a ediții a Taberei naționale de sculptură și istoria artelor „Vasile Blendea” la Târgoviște, în perioada septembrie - decembrie 2018, având drept obiectiv

realizarea grupului statuar „Unirea”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se împuternicește Primarul Municipiului Târgoviște, jr. Daniel-Cristian Stan, să semneze în numele și pe seama Municipiului Târgoviște Acordul de asociere.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Administrație publică locală - Compartimentul Relații externe culturale, artistice și sociale și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                 VIZAT DE LEGALITATE,

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        SECRETARUL MUNICIPIULUI,

          arh. Dumitru Barbu                         jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.  359

Tgv. 26.09.2018

Redactat 3 ex.

cons. Maniți Horațiu Radu

                                              

HOTĂRÂRE

privind îndreptarea erorii materiale din HCL nr. 79/20.02.2018 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare drumuri de interes local

în Municipiul Târgoviște - LOT 1”

 

       Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în sedință ordinară, astăzi, 26.09.2018, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției Managementul Proiectelor pentru modificarea HCL nr. 79/20.02.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare drumuri de interes local în municipiul Târgoviște - LOT 1”;

§ Prevederile HCL nr. 79/20.02.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare drumuri de interes local în municipiul Târgoviște - LOT 1”;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 36, alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. d) din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

       În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. I Se aprobă îndreptarea erorii materiale survenite în HCL nr. 79/20.02.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare drumuri de interes local în municipiul Târgoviște - LOT 1”.

       La articolul 1, Durata de realizare a investiției, se va citi 12 luni în loc de 6 luni.

Art. II Celelalte prevederi ale HCL nr. 79/20.02.2018 rămân neschimbate.

Art. III Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

                                                                      VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        SECRETARUL MUNICIPIULUI,

            arh. Dumitru Barbu                        jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.  360

Tgv. 26.09.2018

Redactat 3 ex.

jr. Diana Ion

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare și reabilitare drumuri de interes local

în Municipiul Târgoviște - LOT 3”

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 26.09.2018, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției Managementul Proiectelor privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare și reabilitare drumuri de interes local în Municipiul Târgoviște - LOT 3;

§ Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în constructii, republicată;

§ Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile O.G. nr. 43/1997 privind regimul juridic drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile HG 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor;

§ Prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul -cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor / proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. d) din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare și reabilitare drumuri de interes local în Municipiul Târgoviște – LOT 3”, după cum urmează:

                                              Lei (cu TVA)                   Lei (fara TVA)

Valoarea totala a investiției: 4.534.416,586                     3.813.735,654

 din care construcții montaj   4.101.159,450                    3.446.352,479

 

·        Durata de realizare a investiției: 12 luni

CAPACITĂȚI

U.M

CANTITATE

Lungime străzi modernizate

m

2.203

Suprafață străzi modernizate

mp

13.939

Suprafață trotuare modernizate

mp

5.388

Lungime bordură prefabricată 20x25

m

3.764

Lungime bordură prefabricată 10x15

m

1.640

Aducere la cotă capace cămine/ geigere etc.

buc

90

Canalizare pluvială nouă

m

655

Marcaje rutiere

km/mp

DA

Semne de circulație

buc

83

 

Art. 2 Sursa de finanțare a proiectului este bugetul local al Municipiului Târgoviște.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                                 VIZAT DE LEGALITATE,

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,       SECRETARUL MUNICIPIULUI,

            arh. Dumitru Barbu                          jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

Nr.   361

Tgv. 26.09.2018

Redactat 3 ex.

jr. Diana Ion

 

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea HCL nr. 44/13.02.2017 privind aprobarea indicatorilor economici pentru dotarea cu echipamente medicale și alte categorii de echipamente și dotări independente

Cabinete Medicale Școlare

 

    Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 26.09.2018, având în vedere:

§Raportul de specialitate al Direcției Managementul Proiectelor prin care se propune adoptarea unei hotărâri pentru modificarea HCL nr. 44/13.02.2017 privind aprobarea indicatorilor economici pentru dotarea cu echipamente medicale și alte categorii de echipamente și dotări independente Cabinete Medicale Școlare;

§Prevederile Legii asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 89/2015 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală;

§ Prevederile Ordinului 1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, republicat;

§ Prevederile Ordinului MDRAPFE nr. 3407/21.06.2017 privind aprobarea listei obiectivelor de investiții și sumele alocate acestora pentru finanțarea prin programul PNDL, în perioada 2017-2020;

§ Prevederile H.C.L. nr. 44/13.02.2017 privind aprobarea indicatorilor economici pentru dotarea cu echipamente medicale și alte categorii de echipamente și dotări independente Cabinete Medicale Școlare;

§ Prevederile art. 36, alin. (2), lit. b) și ale alin. (4), lit. d) din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

      În temeiul art. 45, alin. 2), lit. d) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. I. Articolul 1 al H.C.L. nr. 44/13.02.2017 se modifică și va avea următorul cuprins:

Art. 1 Se aprobă indicatorii economici pentru dotarea cu echipamente medicale și alte categorii de echipamente și dotări independente - Cabinete Medicale Școlare, astfel:

 

 

CABINET MEDICAL ȘCOLAR NR. 1 – Dr. Tudosescu Despina

 

Liceul Tehnologic “Spiru Haret “      

7.928,74 lei

Liceul Teoretic “Petru Cercel” 

9.262,61 lei

Colegiul Național “Constantin Carabella”  

5.728,19 lei

Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2  

6.636,84 lei

Grădinița cu Program Prelungit Nr. 16 

5.092,05 lei

CABINET MEDICAL ȘCOLAR NR. 2 – Dr. Radu Brindusa

 

Școala Generală Nr. 5 “ Coresi”

6.148,47 lei

Școala Generală Nr. 13 Matei Basarab 

16.579,87 lei

Liceul “Voievodul  Mircea” Nr. 2 

6.529,54 lei

Liceul “Ion Heliade Rădulescu” Nr. 3   

6.413,99 lei

Seminarul Teologic Sf. Ioan Gură de Aur 

5.009,92 lei

Grădinița cu Program Prelungit Nr. 13 

5.092,14 lei

Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14  

4.026,84 lei

CABINET MEDICAL ȘCOLAR NR. 3 – Dr. Ionica Iulian

 

Liceul Tehnologic “Constantin Brâncoveanu” Nr. 4 

13.943,60 lei                        

CABINETL MEDICAL ȘCOLAR NR. 4 – Dr. Popescu Gabriela

 

Școala Generală Nr. 2 “I.Alex.Brătescu – Voinești” 

6.826,33 lei

Colegiul National “Ienachiță Văcărescu” 

4.921,49 lei

Colegiul Economic ”Ion Ghica “ 

7.498,92 lei                                                           

Grădinița cu Program Prelungit Nr. 1 

5.843,52 lei

Grădinița cu Program Prelungit Nr. 3 

7.197,74 lei

Grădinița cu Program Prelungit Nr. 9 

6.651,15 lei

 

 

CABINET MEDICAL ȘCOLAR NR. 5  - Dr. Milea Stoica Livia Mirela

 

Școala Generală Nr. 9 „Grigore Alexandrescu” 

6.651,25 lei

Grădinița cu Program Prelungit Nr. 15 

3.855,60 lei                                                  

Colegiul Național “Constantin Cantacuzino “ 

8.386,36 lei                                     

Liceul  Nicolae Mihăescu  Nr. 5  

3.094,00 lei

CABINET MEDICAL ȘCOLAR NR. 6 – Dr. Milea Stoica Livia Mirela

 

Școala Generală Nr. 8 Mihai Viteazul 

8.648,30 lei

Liceul Nicolae Ciorănescu Nr. 1

3.094,00 lei                                                          

Grădinița cu Program Prelungit Nr. 8

3.390,82 lei                                                      

Grădinița cu Program Prelungit Nr. 12

7.370,03 lei

 

TOTAL GENERAL

 

181.822,31 lei

 

  Durata de realizare a investiției: 24 luni.

 

         Art. II Sursa de finanțare a proiectului este Programul Național de Dezvoltare Locală.

         Art. III Celelalte prevederi ale HCL nr. 44/13.02.2017 rămân neschimbate.

         Art. IV Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Directia Managementul Proiectelor, Direcția de Asistență Socială, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                 VIZAT DE LEGALITATE,

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,       SECRETARUL MUNICIPIULUI,

           arh. Dumitru Barbu                           jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

 Nr.    362

Tgv. 26.09.2018

Redactat 3 ex.

jr. Diana Ion

                                                                

 

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea HCL nr. 45/13.02.2017 privind aprobarea indicatorilor economici pentru dotarea cu echipamente medicale și alte categorii de echipamente și dotări independente

 Cabinete Medicale Școlare de Medicină Dentară

 

               Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 26.09.2018, având în vedere:

§Raportul de specialitate al Direcției Managementul Proiectelor prin care se propune adoptarea unei hotărâri pentru modificarea HCL nr. 45/13.02.2017 privind aprobarea indicatorilor economici pentru dotarea cu echipamente medicale și alte categorii de echipamente și dotări independente Cabinete Medicale Școlare de Medicină Dentară;

§Prevederile Legii asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 89/2015 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală;

§ Prevederile Ordinului 1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, republicat;

§ Prevederile Ordinului MDRAPFE nr. 3407/21.06.2017 privind aprobarea listei obiectivelor de investiții și sumele alocate acestora pentru finanțarea prin programul PNDL, în perioada 2017-2020;

§ Prevederile H.C.L. nr. 45/13.02.2017 privind aprobarea indicatorilor economici pentru dotarea cu echipamente medicale și alte categorii de echipamente și dotări independente Cabinete Medicale Școlare de Medicină Dentară;

§ Prevederile art. 36, alin. (2), lit. b) și ale alin. (4), lit. d) din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

      În temeiul art. 45, alin. 2), lit. d) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

HOTĂRÂRE:

 

Art. I. Articolul 1 al H.C.L. nr. 45/13.02.2017 se modifică și va avea următorul cuprins:

Art. 1 Se aprobă indicatorii economici pentru dotarea cu echipamente medicale și alte categorii de echipamente și dotări independente - Cabinete Medicale Școlare de Medicină Dentară, astfel:

 

Cabinet Stomatologic Nr. 1- Dr. Ioanovici Dragoș

 

118.466,79 lei

Cabinet Stomatologic Nr. 6 – Dr. Tudor Bianca, Dr. Șerb Andreea

36.695,45 lei

Cabinet Stomatologic Nr. 10 – Dr. Cernat Raluca

36.498,49 lei

TOTAL GENERAL

191.660,73 lei

        

         Art. II Sursa de finanțare a proiectului este Programul Național de Dezvoltare.

         Art. III Celelalte prevederi ale HCL nr. 45/13.02.2017 rămân neschimbate.

         Art. IV Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Directia Managementul Proiectelor, Direcția de Asistență Socială, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                               VIZAT DE LEGALITATE,

         PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        SECRETARUL MUNICIPIULUI,

           arh. Dumitru Barbu                        jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 Nr.  363

Tgv. 26.09.2018

Redactat 3 ex.

jr. Diana Ion

                                                           

                                                            

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea HCL nr. 368/27.09.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul

„Extindere rețea de canalizare menajeră în sistem divizor și distribuție apă pe strada Crizantemei din municipiul Târgoviște”

 

        Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 26.09.2018, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției Managementul Proiectelor privind modificarea HCL nr. 368/27.09.2017 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Extindere rețea de canalizare menajeră în sistem divizor și distribuție apă pe strada Crizantemei din municipiul Târgoviște”;

§  Prevederile Legii nr. 10/1995 referitoare la calitatea în construcții, republicată;

§  Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile ulterioare;

§  Prevederile art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 a finanțelor publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile HCL nr. 368/27.09.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Extindere rețea de canalizare menajeră în sistem divizor și distribuție apă pe strada Crizantemei din municipiul Târgoviște”

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Prevederile art. 36, alin. (2), lit. b) și alin. (4), lit. d) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

     În temeiul art. 45, alin. (2), lit. d) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. I. Art. 1 al HCL nr. 368/27.09.2018 se modifică și va avea următorul cuprins:

Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul „Extindere rețea de canalizare menajeră în sistem divizor și distribuție apă pe strada Crizantemei din municipiul Târgoviște”, după cum urmează:

Indicatori  tehnici:

-Lungime rețea distribuție apă                            Ltotal = 459 ml

-Lungime rețea canalizare                          Ltotal = 301,5 ml

-Stație de hidrofor                            1 buc si 256 ml conducta de refulare

              Indicatori economici:

 

Denumire cheltuieli

Fără TVA    (lei)

Inclusiv TVA (lei)

Valoarea totală investiție

513.091

609.838

din care Construcții + Montaj

354.577

421.947

 

Durata de execuție a proiectului

Durata de realizare a investiției este de 12 luni, din care 6 luni sunt alocate lucrarilor de construcții și montaj.

Art. II Art. 2 al HCL nr. 368/27.09.2018 se modifică și va avea următorul cuprins:

Art. 2. Finanțarea obiectivului de investiții se va realiza din bugetul local al Municipiului Târgoviște

Art. III  Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                               VIZAT DE LEGALITATE,

          PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        SECRETARUL MUNICIPIULUI,

           arh. Dumitru Barbu                         jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   364

Tgv. 26.09.2018

Redactat 3 ex.

jr. Diana Ion

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare și consolidare clădire

Primărie corp C - Primăria Municipiului Târgoviște”

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 26.09.2018, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcției Managementul Proiectelor prin care se propune aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare și consolidare clădire Primărie corp C - Primăria Municipiului Târgoviște”;

§  Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 273/2006 a finanțelor publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile O.U.G. nr. 76/2018 privind aprobarea Programului de investiții în domeniul culturii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative;

§ Normative tehnice și STAS-uri incidente;

§ Prevederile H.G. nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism;

§ Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște ;

§ Prevederile art. 36, alin. (4), lit. d) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

HOTĂRÂRE:

Art. 1 Se aprobă Nota conceptuală pentru obiectivul: „Reabilitare și consolidare clădire Primărie corp C - Primăria Municipiului Târgoviște”, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă Tema de proiectare pentru obiectivul: „Reabilitare și consolidare clădire Primărie corp C - Primăria Municipiului Târgoviște”, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Managementul Proiectelor și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                               VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        SECRETARUL MUNICIPIULUI,

           arh. Dumitru Barbu                         jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   365

Tgv. 26.09.2018

Redactat 3 ex.

          cons. Maniți Horațiu Radu

 

 

HOTĂRÂRE

privind solicitarea Consiliului Local Municipal Târgoviște de trecere din proprietatea publică a Județului Dâmbovița în proprietatea publică a Municipiului Târgoviște a unui teren în suprafață de

      115 m2, situat în vecinătatea străzii Aleea Coconilor

 

    Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 26.09.2018, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției Managementul Proiectelor prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind aprobarea de către Consiliul Local Municipal Târgoviște de preluare din proprietatea publică a Județului Dâmbovița în proprietatea publică a Municipiului Târgoviște a unui teren în suprafață de 115 m2, situat în vecinătatea Aleii Coconilor;

§ Prevederile art. 858 din Codul Civil, republicat;

§ Prevederile art. 9, alin 3 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, așa cum a fost modificată prin Legea nr. 18/2016 pentru completarea art. 9;

§ Prevederile HCL nr. 91/31.03.2016 privind modificarea si completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Târgoviște;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. (2), lit. c), art. 91, alin. (1), lit. c) și art. 119 - 120 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

    În temeiul art. 45, alin. (3) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă urmatoarea 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Consiliul Local Municipal Târgoviște solicită trecerea din proprietatea publică a Județului Dâmbovița în proprietatea publică a Municipiului Târgoviște a terenului în suprafață de 115 m2 situat în vecinătatea străzii Aleea Coconilor.

Art. 2 Se împuternicește Primarul Municipiului Târgoviște pentru semnarea protocolului de predare - primire ce se va încheia între cele două părți după adoptarea hotărârii de declarare de interes local și de transmitere în proprietate de către Consiliul Județean Dâmbovița.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul,  Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Economică - Compartiment Evidența Patrimoniului Public și Privat, și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.   

 

                                                                VIZAT DE LEGALITATE,

           PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,       SECRETARUL MUNICIPIULUI,

            arh. Dumitru Barbu                          jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

Nr.   366

Tgv. 26.09.2018

Redactat 3 ex.

          jr. Diana Ion

 

                                                            

HOTĂRÂRE

privind aprobarea proiectului ”Reabilitare și modernizare DJ712 Târgoviște (DN72) Șotânga – Vulcana Pandele – Brănești – Pucioasa (DN71)”, a cheltuielilor legate de proiect

și de aprobare a acordului de parteneriat

 

Consiliul Local Municipal Targoviste întrunit în ședință ordinară, astăzi, 26.09.2018, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcției Managementul Proiectelor privind aprobarea proiectului ”Reabilitare și modernizare DJ712 Târgoviște (DN72) Șotânga – Vulcana Pandele – Brănești – Pucioasa (DN71)” si a cheltuielilor legate de proiect si de aprobare a acordului de parteneriat;

§  Ghidul solicitantului, condiții generale pentru accesarea fondurilor în cadrul Programului Operațional Regional 2014 - 2020;

§  Ghidul solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte nr. POR 2018/6/6.1/4 VEST și SUD MUNTENIA, Axa Prioritară 6 - Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de investiții 6.1 – Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale din cadrul Programul Operațional Regional 2014-2020;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Prevederile art. 36, alin. (2) lit. e), alin. 7 lit. a) din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

    În temeiul art. 45, alin. (2) lit. f) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă urmatoarea 

HOTĂRÂRE:

 

Art.1. Se aprobă proiectul ”Reabilitare și modernizare DJ712 Târgoviște (DN72) Șotânga – Vulcana Pandele – Brănești – Pucioasa (DN71)”, în vederea depunerii acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 6 - Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de investiții 6.1 – Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale, în cadrul apelului nr. POR 2018/6/6.1/4 VEST și SUD MUNTENIA.

Art.2. Se aprobă Acordul de parteneriat între Județul Dâmbovița, prin Consiliul Județean Dâmbovița (Partener 1) - Lider parteneriat, Municipiul Târgoviște, prin Consiliul Local Târgoviște (Partener 2) și Orașul Pucioasa, prin Consiliul Local Pucioasa (Partener 3) în vederea implementării în comun a proiectului, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă valoarea totală a proiectului “Reabilitare și modernizare DJ712 Târgoviște (DN72) Șotânga – Vulcana Pandele – Brănești – Pucioasa (DN71)”, în cuantum de 38.698.763,80 lei (inclusiv TVA).

Art. 4. Se aprobă contribuția proprie în proiect a Municipiului Târgoviște prin Consiliul Local Târgoviște, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 0,00 % din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 0,00 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului “Reabilitare și modernizare DJ712 Târgoviște (DN72) Șotânga – Vulcana Pandele – Brănești – Pucioasa (DN71)”.

Art. 5. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului ”Reabilitare și modernizare DJ712 Târgoviște (DN72) Șotânga – Vulcana Pandele – Brănești – Pucioasa (DN71)”, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul Județului Dâmbovița, prin Consiliul Județean Dâmbovița (Partener 1) - Lider parteneriat, Municipiul Târgoviște, prin Consiliul Local Târgoviște (Partener 2) și Orașul Pucioasa, prin Consiliul Local Pucioasa (Partener 3), conform Acordului de parteneriat.

Art. 6. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Art. 7. Sumele reprezentând cheltuieli de mentenanță, întreținere  ale proiectului “Reabilitare și modernizare DJ712 Târgoviște (DN72) Șotânga – Vulcana Pandele – Brănești – Pucioasa (DN71)” pe întreaga perioadă de durabilitate a acestuia se vor suporta de către Municipiul Târgoviște pentru tronsonul de drum aflat pe teritoriul său (Km 14+630,23 – Km 16+197,37, lungime 1567,14 m).

Art. 8. Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Dâmbovița – domnul ing. dr. Daniel-Nicolae COMĂNESCU, să semneze olograf și/sau electronic cererea de finanțare și toate documentele suport necesare, în numele Unității Administrativ Teritoriale - Municipiul Târgoviște.

Art. 9. Prezenta hotărâre se va comunica de către secretarul Municipiului Târgoviște în vederea ducerii sale la îndeplinire Primarului, Direcției Managementul Proiectelor, Direcției economice.

Art. 10. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștința publică prin afișare la sediul Consiliului Local Târgoviște și publicare pe site-ul propriu Primăriei Municipiului Târgoviște.

 

                                                               VIZAT DE LEGALITATE,

           PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,       SECRETARUL MUNICIPIULUI,

            arh. Dumitru Barbu                           jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.  367

Tgv. 26.09.2018

Redactat 3 ex.

          jr. Diana Ion

             

    HOTĂRÂRE

privind aprobarea structurii organizatorice a societății

SERVICII PUBLICE MUNICIPALE TÂRGOVIȘTE S.R.L.

 

Consiliul Local Municipal Targoviste întrunit în ședință ordinară, astăzi, 26.09.2018, având în vedere:

§ Raportul de specialitate privind aprobarea structurii organizatorice a societății SERVICII PUBLICE MUNICIPALE TÂRGOVIȘTE S.R.L.;

§ Prevederile art. 14 alin. (1) lit. a) și alin. (3) din Actul constititiv al societății SERVICII PUBLICE MUNICIPALE TÂRGOVIȘTE S.R.L.;

§ Prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§Prevederile art. 36 alin. (2), lit. a) și alin. (3) lit. b) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

          În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, privind Administrația Publică Locală adoptă urmatoarea

HOTĂRÂRE:

Art. 1 Se aprobă organigrama și statul de funcții ale societății SERVICII PUBLICE MUNICIPALE TÂRGOVIȘTE S.R.L. conform anexelor 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Domnul Oprea Ionuț - administrator al SERVICII PUBLICE MUNICIPALE TÂRGOVIȘTE S.R.L. se împuternicește cu drepturi depline să deschidă conturi curente la o bancă comercială, în numele și pe seama societății (va avea calitatea de împuternicit al societății cu drepturi depline de semnătură pentru conturile deschise: să deschidă/închidă conturi, să efectueze fără limită de sumă retrageri de numerar, depuneri, schimburi valutare și plată prin transferuri bancare, să solicite carduri, să contracteze orice produse de bancă la distanță, să ridice extrase, să fie numit împuternicit pe toate conturile deschise la bancă și să depună specimen de semnătură la bancă).

Art. 3 Se aprobă ca administratorul societății, dl. Oprea Ionuț, să delege dreptul de a reprezenta și angaja societatea, de a întocmi și încheia acte juridice în numele și în contul societății, unui salariat al societății.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, SERVICII PUBLICE MUNICIPALE TÂRGOVIȘTE S.R.L. și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                VIZAT DE LEGALITATE,

          PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        SECRETARUL MUNICIPIULUI,

            arh. Dumitru Barbu                         jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.  368

Tgv. 26.09.2018

Redactat 2 ex.

          jr. Diana Ion

                                                                       

HOTĂRÂRE

privind transferul activității de exploatare a sistemului de iluminat public al Municipiului Târgoviște

 

    Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 26.09.2018, având în vedere:

§Raportul de specialitate al Direcției Managementul Proiectelor prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind transferul activității de exploatare a sistemului de iluminat public de la societatea MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. către societatea SERVICII PUBLICE MUNICIPALE TÂRGOVIȘTE S.R.L;

§Prevederile art. 1315 din Codul Civil;

§ Prevederile Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 12 din Legea nr. 67/2006 privind protecția drepturilor salariaților în cazul transferului întreprinderii, al unității sau al unor părți ale acestora, cu modificările și completările ulterioare;

§  Cererea de finanțare înregistrată cu codul SMIS 121.474 (S/DB/2018/3/3.1/C/1/885/23.05.2018) depusă în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 „Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon –Prioritatea de investiții 3.1 –Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădire publice și sectorul locuințelor, Operațiune C – ILUMINAT PUBLIC”;

§ Prevederile Contractului de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public către Societatea MUNICIPAL CONSTRUCT S.A., aprobat prin HCL nr. 124/17.04.2014, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 173 din Codul Muncii, republicat;

§ Raportul de de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 36, alin. (2), lit. d), alin. (3), lit. c) și alin. 6, lit. a), pct. 14 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. (3) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Începând cu 10.10.2018 se aprobă transferul activităților de exploatare a sistemului de iluminat public de la societatea MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. către societatea SERVICII PUBLICE MUNICIPALE TÂRGOVIȘTE S.R.L.

Art. 2 Personalul aferent acestor activități este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre și se transferă, începând cu aceeași dată, de la societatea MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. la societatea SERVICII PUBLICE MUNICIPALE TÂRGOVIȘTE S.R.L. în condițiile art. 173 din Codul Muncii.

Art. 3 Începând cu 10.10.2018 se aprobă preluarea drepturilor și obligațiilor societății MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. prevăzute în Contractul de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public aprobat prin HCL nr. 124/17.04.2014 de către societatea SERVICII PUBLICE MUNICIPALE TÂRGOVIȘTE S.R.L.

Art. 4 Predarea-primirea bunurilor ce fac obiectul Contractului de delegare a gestiunii va fi făcută pe bază de proces verbal între cele două societăți cu avizul Primăriei Municipiului Târgoviște

Art. 5 Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. 6 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, MUNICIPAL CONSTRUCT S.A., SERVICII PUBLICE MUNICIPALE TÂRGOVIȘTE S.R.L. și pentru comunicare, Secretarul Municipiului.

                                                                VIZAT DE LEGALITATE,

          PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        SECRETARUL MUNICIPIULUI,

           arh. Dumitru Barbu                         jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

Nr.  369

Tgv. 26.09.2018

Redactat 3 ex.

         jr. Diana Ion

                     

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea fără plată din proprietatea Municipiului Târgoviște în proprietatea Arhiepiscopiei Târgoviștei a unui teren în suprafață de 4491 m2, situat în Municipiul Târgoviște, Bulevardul I.C. Brătianu nr. 57, Județul Dâmbovița

 

    Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 26.09.2018, având în vedere:

§Adresa Arhiepiscopiei Târgoviștei înregistrată la Primăria Municipiului Târgoviște cu numărul 26855 din data 03.09.2018;

§Raportul de specialitate al Compartimentului Evidență Patrimoniu din cadrul Direcției Economice prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind transmiterea cu titlu gratuit din proprietatea Municipiului Târgoviște în proprietatea Arhiepiscopiei Târgoviștei a unui teren în suprafață de 4491 m2 situat în Municipiul Târgoviște, Bulevardul I.C. Brătianu nr. 57, Județul Dâmbovița;

§Prevederile H.C.L. 33/21.04.1994 privind transmiterea de teren către Catedrala Eroilor;

§Prevederile art. 1 alin. (1) și (3), art. 3 alin. (2) din Legea nr. 239/2007 privind reglementarea regimului juridic al unor bunuri imobile aflate în folosința unităților de cult;

§Prevederile art. 10, alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. (2) lit. c) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. (3) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Târgoviște a bunului imobil - „teren Catedrala Eroilor”, cu următoarele date de identificare:

·        Adresa - Municipiul Târgoviște, Bulevardul I.C. Brătianu nr. 57, cvartal 25, parcela 9, Județul Dâmbovița;

·        Suprafața - 4491 m2, carte funciară 82753, număr cadastral 82753;

·        Număr inventar - 700977

·        Valoare de inventar - 1.316.312 lei.

Art. 2 Se aprobă transmiterea fără plată din proprietatea privată a Municipiului Târgoviște în proprietatea Arhiepiscopiei Târgoviștei, a bunului imobil - „teren Catedrala Eroilor”, identificat conform datelor prevăzute la articolul 1 din prezenta hotărâre.

Art. 3 Bunul imobil care face obiectul prezentei hotărâri va fi predat pe bază de protocol și va fi folosit potrivit destinației legale.

Art. 4 Se împuternicește Secretarul Municipiului Târgoviște, jr. Chiru - Cătălin CRISTEA, pentru semnarea în fața notarului public a actului de transmitere cu titlu gratuit a dreptului de proprietate.

Art. 5 Inventarul bunurilor ce aparțin domeniului public și privat al Municipiului Târgoviște se modifică în mod corespunzător.

Art. 6 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Economică-Compartimentul Evidența Patrimoniului și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                VIZAT DE LEGALITATE,

           PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,       SECRETARUL MUNICIPIULUI,

            arh. Dumitru Barbu                        jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

Nr.  370

Tgv. 26.09.2018

Redactat 3 ex.

cons. Maniți Horațiu Radu

                                     

HOTĂRÂRE

pentru modificarea HCL nr. 401/27.09.2017 privind stabilirea sediului social al Asociației - Grupul de Acțiune Locală

”Târgoviștea egalității de șanse”

 

          Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 26.09.2018, având în vedere :

§  Adresa Asociației - Grupul de Acțiune Local㠔Târgoviștea egalității de șanse” înregistrată la Primăria Municipiului Târgoviște cu nr. 28474 din data de 18.09.2018;

§  Raportul de specialitate al Compartimentului Evidența Patrimoniului prin care propune modificarea articolului 1 din HCL nr. 401/27.09.2017 privind stabilirea sediului social al Asociației - Grupul de Acțiune Locală

”Târgoviștea egalității de șanse”;

§  Prevederile H.C.L nr. 271/29.10.2015 privind asocierea Municipiului Târgoviște în vederea constituirii Grupului de Acțiune Local㠔Târgoviștea egalității de șanse”;

§  Prevederile HCL nr. 401/27.09.2017 privind stabilirea sediului social al Asociației - Grupul de Acțiune Local㠔Târgoviștea egalității de șanse”;