ALEGERI LOCALE 2020
Dispozitia privind stabilirea locurilor speciale pentru afisajul electoral
Dispozitia privind delimitarea sectiilor de votare
ANUNT CIMITIR EPARHIAL
Anunt sedinta CTATU-Documentatie sedinta CTATU-Centralizator sedinta CTATU
PUG Municipiul Targoviste-RLU Municipiul Targoviste
DAPPP Regulament vouchere
Anunt public PUZ
ANUNT DSV DAMBOVITA - CAMPANIE VACCINARE ANTIRABICA VULPI
Recomandari D.S.P. D-ta dezinfectie fantani
Dispozitie Plan de masuri Stare de alerta
Strazi in Targoviste 2020
Comunicare prin publicitate
Materiale informative -drepturi, obligatii, riscuri cautare loc de munca strainatate
Anunt public – Construire Cresa ”Spiridus”
CONTURI IBAN PENTRU PLATA CHIRIILOR LOCUINTA, INCHIRIERILOR, CONCESIUNILOR , TAXE LOCALE SI UTILITATI
Proiect de hotarare privind taxele 2021
Anunt Compania de apa
Anunt Sistemul de Gospodarire a Apelor DB
Dispozitie constituire comisie verificare drept de proprietate
Dispozitie expropriere
Dispozitia primarului pentru combaterea raspandirii COVID - 19
Anunt important SPCEP
Program de functionare SPCEP
MODEL-Adeverinta-angajator
MODEL-Declaratie-proprie-raspundere-OM2
Plan masuri privind instituirea starii de urgenta
Masuri Gripa Aviara
Masuri suplimentare Gripa Aviara
HOTARAREA COMITETULUI LOCAL PENTRU SITUATII DE URGENTA
LISTA PRIORITATI PENTRU LOCUINTELE ANL - ANUL 2020
LISTA PRIORITATI PENTRU LOCUINTELE SOCIALE - ANUL 2020
Lista documentatiilor sustinute în sedinta CTATU 20.02.2020
ANUNT EXPROPRIERE
Apeluri lansate de GAL Targovistea Egalitatii de Sanse
PROIECT BUGET LOCAL AN 2020
Vă informăm
LOCUINTE ANL 2020
ANUNT VANZARE DE BUNURI
Desfasurarea campaniei de vaccinare antirabica a vulpilor
Dispozitia Primarului Municipiului Targoviste privind constituirea comisiei de evaluare si inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit
Raport 2019 bunuri primite cu titlu gratuit
Tombola Protejeaza natura 2019
Lista castigatori tombola DEEE 2019
Incepând cu 1 IULIE se deschide platforma pentru Bugetare participativa
Lista proiecte eligibile bugetare participativa 2019
Informare selectie parteneri Casa Fusea Parvulescu
Comunicat de presa - NOTIFICARE PUBLICĂ - In atentia furnizorilor de retele publice de comunicatii electronice
Anunt selectie parteneri Casa Fusea Parvulescu
ANUNT SUSPENDARE EXECUTARE SILITA
Anunt selectie parteneri Casa Fusea Parvulescu- English version
Informare selectie partener norvegian mai 2019
Dispozitia primarului nr. 1860/15.09.2020 privind actualizarea Regulamentului intern al Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Târgoviste, Aparatului Permanent al Consiliului Local al Municipiului Târgoviste si Serviciului Public Comunitar Local de Evidentă a Persoanelor al Municipiului Târgoviste
Rezultat final evaluare management Teatru Tony Bulandra
Dezbatere publica Impozite 2020
Regulament finantari nerambursabile
Tranzit prin municipiul Targoviste cu autovehicule de peste 3.5 t
Regulament telecomunicatii
REGULAMENTUL ACTIVITATII DE TRANSPORT IN REGIM DE INCHIRIERE TARGOVISTE
Dezbatere publica Centru Comercial-Documentatie
Informare Regulament Protectia Datelor
Dezbatere publica Regulament organizare si functionare cimitire
Comunicat de presa lansare proiect EU-SPER
Modificare procedură scutire imobile monumente istorice
Evaluare anuala a managementul Teatrului Tony Bulandra
Regulament Publicitate-Plan
Comunicat de presa
Proiect completare taxe locale 2018 DAPPP
Informare ajutor incalzire 2017-2018
Tombola PROTEJEAZA NATURA - Regulament-Lista castigatori
Proiect SIPOCA 35- GUVERNARE TRANSPARENTA
Distribuire de bilete gratuite de calatorie
ANUNT PUG TARGOVISTE
HCL privind stabilirea salariilor de baza
Regulament Parc public câini
Anunt pentru persoane cu handicap - Cerere tip
PMUD ANUNT 1 - ANUNT 2
SIDU ANUNT 1 - ANUNT 2
ANUNT REZULTAT SELECTIE OFERTANT
Hotarare comisie rezultate selectie parteneri DLRC
Anunt consultare publica PMUD - Varianta consolidata - PMUD
Anunt completare dosare ANL
Selectie parteneri in cadrul POCU-PV stabilire punctaj
Dezbatere publica Proiect taxa reabilitare termica
Selectie parteneri in cadrul POCU-COMUNICARE REZULTATE SELECTIE POCU 4.1 -Comunicare rezultate finale POCU 4.1
Selectie parteneri in cadrul POCU-COMUNICARE REZULTATE SELECTIE POCU 4.2 -Comunicare rezultate finale POCU 4.2
Selectie parteneri in cadrul POCU
In atentia prestatorilor de servicii funerare
PROIECT BUGET LOCAL AN 2017 VENITURI <->CHELTUIELI
REGULAMENT informare si consultare in vederea elaborarii planurilor de urbanism
Dezbatere publica TAXA HABITAT
Castigatorii tombolei PROTEJEAZA NATURA
Declaratie aderare Strategia Nationala Anticoruptie
Hotarare comisie privind desemnarea partenerilor in cadrul POCU -Proces verbal stabilire punctaj
Anunt de informare- Rezultatul selectie parteneri in cadrul POCU
Tabel repartitii ANL
Reprezentantii autoritătii locale în comisii de concurs
Proces verbal Punctaj parteneri POCU
Anunt informare publica SIDU - - Documentatie SIDU
Programul Operational Capital Uman
Raport de activitate primar Targoviste 2015
Consultare publica "Planul de Actiune privind Energia Durabila"
Dezbatere publica Regulament pasunat
Dezbatere publica Caini cu stapan - Regulament
Dezbatere publica Caini fara stapan - Regulament
Dezbatere publica Steag Municipiu - (imagine)- \Raport specialitate
Hotararea Comisiei de Alocare a Imprumuturilor Locale
Proiect Regulament ANL
Raport privid modificarea HCL 254/2007
Plan de mobilitate urbana Durabila si Strategia de dezvoltare urbana
ANUNT (producatori agricoli)
Anunt de intentie PUG
REGULAMENT privind informarea si consultarea publicului in elaborarea planurilor de urbanism
Regulament de aplicare a O.G.21/2002 privind normele de gospodarire comunala
Dezbatere publica "Reorganizare circulatie pe str.Berzei si str.Cetatii"
Regulament de organizare si utilizare a locurilor de joaca din Mun.Targoviste
Regulament publicitate Mun.Targoviste
Manual de utilizare plata electronica prin ghiseul.ro
Conturi IBAN pentru plata taxelor si impozitelor
Declaratia-angajament a Primarului in domeniul calitatii
Programul National de Reabilitare termica a cladirilor de locuit multietajate
Ghidul Eco-Turistului
Ghidul Eco-Functionarului Public
Carta auditului public intern
Codul de conduita a personalului
Principiile aplicabile conduitei profesionale
Arhiva documentelor publicate pe site