MODEL LOC DE PARCARE RESEDINTA
Anunt privind vanzarea bunurilor imobile/ansamblului de bunuri imobile---Stabilire criterii de evaluare si de departajare a ofertelor
Regulament tombola Protejeaza Natura 2021
Rezultat evaluare finala management Teatru Tony Bulandra
Anunt sedinta CTATU noiembrie 2021-Documentatii CTATU 10.11.2021-Centralizator avize sedinta CTATU
Comunicatul Avocatului Poporului " Suspendare activitate de acordare a audientelor avand in vedere contextul pandemic actual"
INFORMARE LEGEA CONSUMATORULUI VULNERABIL-COMPLETARE-CERERE subventie 2021
ANUNT privind actualizarea dosarelor ANL
Instiintare referitoare la documentatiile de urbanism PUZ
Anunt sedinta CTATU octombrie 2021--Documentatii CTATU 08.10.2021--Centralizator avize sedinta CTATU
Hotararea Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Dambovita nr. 142/14.09.2021
Comunicatul nr. 856/03.09.2021 emis de Avocatul Poporului
Codul de conduita a personalului
Anunt sedinta CTATU septembrie 2021-Documentatii CTATU 09.09.2021-Centralizator avize sedinta CTATU
Comunicatul nr. 757/11.08.2021 emis de Avocatul Poporului
Comunicatul nr. 617/12.07.2021 emis de Avocatul Poporului
Anunt important SPCEP Targoviste
Anunt sedinta CTATU iulie 2021-Documentatii CTATU 14.07.2021--Centralizator avize sedinta CTATU iulie 2021
Anunt finalizare implementare proiect "EU SPER - dezvoltarea integrata a comunitatii marginalizate ROMLUX"
Comunicat Avocatul Poporului
Anunt sedinta CTATU iunie 2021-Documentatii CTATU 15.06.2021-Centralizator avize sedinta CTATU iunie 2021
Anunt recrutare membri pentru C.A. Municipal Construct S.A.
In atentia proprietarilor/detinatorilor de terenuri de pe raza Municipiului Targoviste pt.combaterea buruienii Ambrosia
Anunt sedinta CTATU mai 2021-Documentatii CTATU 17.05.2021-Centralizator avize sedinta CTATU mai 2021
In atentia utilizatorilor de terenuri agricole de pe raza Municipiului Targoviste
Anunt licitatie vanzare masa lemnoasa
Proiect buget - Venituri
Proiect buget- Cheltuieli
INFORMARE COMPANIA DE APA
Rezultat final evaluare management Teatru Tony Bulandra
Anunt sedinta CTATU aprilie 2021-Documentatii CTATU 15.04.2021-Centralizator avize sedinta CTATU aprilie 2021
INFORMARE RECENSAMANTUL POPULATIEI SI LOCUINTELOR
LISTA PRIORITATI PENTRU LOCUINTELE ANL - ANUL 2021
LISTA PRIORITATI PENTRU LOCUINTELE SOCIALE - ANUL 2021
PLANUL DE MOBILITATE URBANA DURABILA PENTRU MUNICIPIUL TARGOVISTE
STRATEGIA INTEGRATA DE DEZVOLTARE URBANA A MUNICIPIULUI TARGOVISTE
Anunt privind organizarea licitatiei pentru vanzarea de lemn fasonat
Anunt sedinta CTATU martie 2021-Centralizator avize-
Anunt recrutare membrii C.A. ECO-SAL 2005 S.A. Targoviste
ANUNT PUG TARGOVISTE-Ordin de incepere lucrari PUG
Va informam ca impozitele si taxele locale se pot plati si pe www.ghiseul.ro
Anunt Compania de apa
ANUNT S.P.C.E.P. - Eliberare adeverinta conform Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii
Anunt finalizare Skatepark - valoare totala eligibila 1.420.152.73 lei
Anunt sedinta CTATU-Centralizator avize sedinta februarie-Documentatii PUZ aprobate in Consiliul Local 25.02.2021
Regulament tombola 2020-Castigatorii tombolei
ANUNT CIMITIR EPARHIAL
PUG Municipiul Targoviste-RLU Municipiul Targoviste
DAPPP Regulament vouchere
Anunt public PUZ
ANUNT DSV DAMBOVITA - CAMPANIE VACCINARE ANTIRABICA VULPI
Recomandari D.S.P. D-ta dezinfectie fantani
Dispozitie Plan de masuri Stare de alerta
Strazi in Targoviste 2020
Comunicare prin publicitate
Materiale informative -drepturi, obligatii, riscuri cautare loc de munca strainatate
Anunt public "Construire Cresa Spiridus"
CONTURI IBAN PENTRU PLATA CHIRIILOR LOCUINTA, INCHIRIERILOR, CONCESIUNILOR , TAXE LOCALE SI UTILITATI
Proiect de hotarare privind taxele 2021
Anunt Compania de apa
Anunt Sistemul de Gospodarire a Apelor DB
Dispozitie constituire comisie verificare drept de proprietate
Dispozitie expropriere
Dispozitia primarului pentru combaterea raspandirii COVID - 19
Anunt important SPCEP
Program de functionare SPCEP
MODEL-Adeverinta-angajator
MODEL-Declaratie-proprie-raspundere-OM2
Plan masuri privind instituirea starii de urgenta
Masuri Gripa Aviara
Masuri suplimentare Gripa Aviara
HOTARAREA COMITETULUI LOCAL PENTRU SITUATII DE URGENTA
Lista documentatiilor sustinute in sedinta CTATU 20.02.2020
ANUNT EXPROPRIERE
Apeluri lansate de GAL Targovistea Egalitatii de Sanse
PROIECT BUGET LOCAL AN 2020
Va informam
LOCUINTE ANL 2021
ANUNT VANZARE DE BUNURI
Desfasurarea campaniei de vaccinare antirabica a vulpilor
Dispozitia Primarului Municipiului Targoviste privind constituirea comisiei de evaluare si inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit
Raport 2020 bunuri primite cu titlu gratuit
Tombola Protejeaza natura 2019
Lista castigatori tombola DEEE 2019
Incepand cu 1 IULIE se deschide platforma pentru Bugetare participativa
Lista proiecte eligibile bugetare participativa 2019
Informare selectie parteneri Casa Fusea Parvulescu
Comunicat de presa - NOTIFICARE PUBLIC� - In atentia furnizorilor de retele publice de comunicatii electronice
Anunt selectie parteneri Casa Fusea Parvulescu
ANUNT SUSPENDARE EXECUTARE SILITA
Anunt selectie parteneri Casa Fusea Parvulescu- English version
Informare selectie partener norvegian mai 2019
Dispozitia primarului nr. 1860/15.09.2020 privind actualizarea Regulamentului intern al Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului T�rgoviste, Aparatului Permanent al Consiliului Local al Municipiului T�rgoviste si Serviciului Public Comunitar Local de Evident� a Persoanelor al Municipiului T�rgoviste
Dezbatere publica Impozite 2020
Regulament finantari nerambursabile
Tranzit prin municipiul Targoviste cu autovehicule de peste 3.5 t
Regulament telecomunicatii
REGULAMENTUL ACTIVITATII DE TRANSPORT IN REGIM DE INCHIRIERE TARGOVISTE
Dezbatere publica Centru Comercial-Documentatie
Informare Regulament Protectia Datelor
Dezbatere publica Regulament organizare si functionare cimitire
Comunicat de presa lansare proiect EU-SPER
Modificare procedur� scutire imobile monumente istorice
Evaluare anuala a managementul Teatrului Tony Bulandra
Regulament Publicitate-Plan
Comunicat de presa
Proiect completare taxe locale 2018 DAPPP
Informare ajutor incalzire 2017-2018
Tombola PROTEJEAZA NATURA - Regulament-Lista castigatori
Proiect SIPOCA 35- GUVERNARE TRANSPARENTA
Distribuire de bilete gratuite de calatorie
HCL privind stabilirea salariilor de baza
Regulament Parc public c�ini
Anunt pentru persoane cu handicap - Cerere tip
PMUD ANUNT 1 - ANUNT 2
SIDU ANUNT 1 - ANUNT 2
ANUNT REZULTAT SELECTIE OFERTANT
Hotarare comisie rezultate selectie parteneri DLRC
Anunt consultare publica PMUD - Varianta consolidata - PMUD
Anunt completare dosare ANL
Selectie parteneri in cadrul POCU-PV stabilire punctaj
Dezbatere publica Proiect taxa reabilitare termica
Selectie parteneri in cadrul POCU-COMUNICARE REZULTATE SELECTIE POCU 4.1 -Comunicare rezultate finale POCU 4.1
Selectie parteneri in cadrul POCU-COMUNICARE REZULTATE SELECTIE POCU 4.2 -Comunicare rezultate finale POCU 4.2
Selectie parteneri in cadrul POCU
In atentia prestatorilor de servicii funerare
PROIECT BUGET LOCAL AN 2017 VENITURI <->CHELTUIELI
REGULAMENT informare si consultare in vederea elaborarii planurilor de urbanism
Dezbatere publica TAXA HABITAT
Castigatorii tombolei PROTEJEAZA NATURA
Declaratie aderare Strategia Nationala Anticoruptie
Hotarare comisie privind desemnarea partenerilor in cadrul POCU -Proces verbal stabilire punctaj
Anunt de informare- Rezultatul selectie parteneri in cadrul POCU
Tabel repartitii ANL
Reprezentantii autorit�tii locale �n comisii de concurs
Proces verbal Punctaj parteneri POCU
Anunt informare publica SIDU - - Documentatie SIDU
Programul Operational Capital Uman
Raport de activitate primar Targoviste 2015
Consultare publica "Planul de Actiune privind Energia Durabila"
Dezbatere publica Regulament pasunat
Dezbatere publica Caini cu stapan - Regulament
Dezbatere publica Caini fara stapan - Regulament
Dezbatere publica Steag Municipiu - (imagine)- \Raport specialitate
Hotararea Comisiei de Alocare a Imprumuturilor Locale
Proiect Regulament ANL
Raport privid modificarea HCL 254/2007
Plan de mobilitate urbana Durabila si Strategia de dezvoltare urbana
ANUNT (producatori agricoli)
REGULAMENT privind informarea si consultarea publicului in elaborarea planurilor de urbanism
Regulament de aplicare a O.G.21/2002 privind normele de gospodarire comunala
Dezbatere publica "Reorganizare circulatie pe str.Berzei si str.Cetatii"
Regulament de organizare si utilizare a locurilor de joaca din Mun.Targoviste
Regulament publicitate Mun.Targoviste
Manual de utilizare plata electronica prin ghiseul.ro
Conturi IBAN pentru plata taxelor si impozitelor
Declaratia-angajament a Primarului in domeniul calitatii
Programul National de Reabilitare termica a cladirilor de locuit multietajate
Ghidul Eco-Turistului
Ghidul Eco-Functionarului Public
Carta auditului public intern
Principiile aplicabile conduitei profesionale
Arhiva documentelor publicate pe site