Home - Relatii cu publicul - Acte emise de primarie - Intocmirea dosarului pt. inscrierea la Centrul de zi "Danut"...


ACTELE NECESARE INTOCMIRII DOSARULUI
PENTRU INSCRIEREA LA CENTRUL DE ZI "DANUT"
PENTRU COPII CU RISC DE INSTITUTIONALIZARE

- Cerere;
- Certificat de nastere copil si acte de identitate parinti;
- Adeverinta medicala pentru copil;
- Adeverinte venituri;
- Planul de servicii;
- Contractul pentru inscrierea copilului in centru;
- Declaratie;
- Ancheta sociala.

              Inapoi