BULETIN INFORMATIV

-art. 5 alin. (2) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public,
cu modificările și completările ulterioare

 

                  

ACTELE NORMATIVE CARE REGLEMENTEAZĂ ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA  PRIMARIEI MUNICIPIULUI TARGOVIȘTE

 

·         Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata

·         Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata

·         Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ cu modificarile ulterioare

·         Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare

·         Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice

·         Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica

·         Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare

·         H.C.L. nr. 19/2018 - Regulamentul de Organizare și Funcționare  al Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Targoviște

·         H.C.L. nr. 190/2015 - Regulamentul de Organizare și Funcționare al Serviciului Public de Evidența a Persoanelor

Dispoziția primarului nr. 995/08.04.2019 privind actualizarea Regulamentului intern al Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Târgoviște, Aparatului Permanent al Consiliului Local al Municipiului Târgoviște și Serviciului Public Comunitar Local  de Evidență a Persoanelor al Municipiului Târgoviște

 

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ,  ATRIBUȚIILE DEPARTAMENTELOR, PROGRAMUL DE FUNCȚIONARE ȘI PROGRAMUL DE AUDIENȚE AL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

Structura organizatorică a Primariei municipiului Targoviste este prevăzută în Anexa 1  la H.C.L. nr. 198 / 29.06.2018.

 

ATRIBUȚIILE DEPARTAMENTELOR

Atribuțiile direcțiilor, serviciilor, birourilor și compartimentelor din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Targoviste sunt stabilite prin regulamentele de organizare și funcționare.

 

PROGRAMUL DE FUNCȚIONARE AL INSTITUTIEI

Luni – Vineri:  800 – 1600

 

PROGRAMUL DE REGISTRATURĂ

Luni:               800 – 1630

Marti:              800 – 1830

Miercuri:         800 – 1630

Joi:                  800 – 1630

Vineri:             800 - 1630

 

PROGRAMUL DE INCASARE A TAXELOR  SI IMPOZITELOR  LOCALE

Luni:               800 – 1630

Marti:              800 – 1630

Miercuri:         800 – 1630

Joi:                  800 – 1830

Vineri:             800 - 1630

 

PROGRAMUL DE AUDIENȚE

Marți:              830 – 1200

Programările se fac în fiecare zi de luni între orele 830-1030 - prin telefon: 0245/611222, int. 113, precum si la sediul institutiei din Targoviste, str. Revolutiei nr. 1-3, Compartimentul îndrumare și coordonare asociatii de proprietari.

 

CONDUCEREA  PRIMĂRIEI  MUNICIPIULUI  TÂRGOVIȘTE

 

PRIMAR –  Daniel-Cristian Stan                   - telefon: 0245/611222, int. 100

VICEPRIMAR – Cătălin Rădulescu             - telefon: 0245/611222, int. 101

VICEPRIMAR – Monica-Cezarina Ilie         - telefon: 0245/611222, int. 102

SECRETAR – Chiru-Cătălin Cristea                       - telefon: 0245/611222, int. 103

 

 

FUNCȚIONARUL PUBLIC RESPONSABIL CU FURNIZAREA

INFORMAȚIILOR PUBLICE

Safta Simona Cristina, consilier - Direcția Administrație publică local㠖
Compartiment Administrație locală, evidență electorală și arhivă

telefon: 0245/611222, int. 115, fax: 0245/617160

 COORDONATELE  DE  CONTACT

ALE  PRIMĂRIEI  MUNICIPIULUI  TÂRGOVIȘTE

 

Denumire: Primăria Municipiului Târgoviște

Sediu:      Municipiul Târgoviște, str. Revoluției, nr. 1-3, cod poștal 130011

Telefon:   0245 / 611222,     0786-122500,     0245-613928,    0245-611378

Fax:         0245 / 217951

e-mail:      primarulmunicipiuluitargoviste@pmtgv.ro

site:          www.pmtgv.ro

 


 

APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI  - CONDUCEREA EXECUTIVĂ -

DIRECTIE / SERVICIU /

BIROU / COMPARTIMENT

CONDUCERE

Telefon / interior

Ø  Direcția Economică

 

Director executiv

dr.ec. Daniela Popa

124

Director executiv adjunct

ec. Anca Vrînceanu

105,106

Comp. Buget prognoza contabilitate

105,106

Comp. Evidenta patrimoniu public si privat

105

Serv. Stabilire, constatare și încasare impozite si taxe locale

ing. Iulian Crintescu

207

Ø  Direcția Managementul proiectelor

 

 

Director executiv

ing. Aurel Ciobanu

0245/630022

fax: 0245/630011

Director executiv adjunct

jr. Ciprian Stanescu

0245/630022

Serv. Management proiecte, dezvoltare comunitara

ec. Violeta Ilie

0245/630022

Comp. Implementare proiecte

0245/630022

Comp. Investitii

 

0245/630022

Comp. Energetic

 

0245/630022

Comp. Informatica

 

304

Bir. Protejare patrimoniu cultural si dezvoltare turistica

jr. Alice Stana

0732-100249

Centrul National de Informare si Promovare Turistica

Tel./fax

0245/633341

Comp. Promovare Turistica

 

Ø  Direcția Urbanism

 

Arhitect Șef

urb. Alexandrina Soare

208

Serv. Cadastru imobiliar si agricol, banca de date, registrul agricol

ing. Tinel Nicolae

209,210

Comp. Dezvoltare urbana durabila

211,212,213,214

Comp. Planuri urbanistice, amenajare teritoriu

211,212,213,214

Comp. Emitere autorizatii, certificate urbanism, avize

211,212,213,214


 

COMPARTIMENTE SUBORDONATE SECRETARULUI

Ø  Bir. Contencios - juridic

jr. Elena Epurescu

133

Ø  Directia Administratie publica locala

 

Director executiv

jr. Silvia Stanca

404

Birou Resurse umane, relatii externe, culturale si sociale

ec. Roxana Duică

405

Comp. Resurse umane si managementul calitatii

117

Comp. Relatii externe, culturale, artistice si sociale

113

Comp. Autoritate tutelara

203

Comp. Administratie locala, evidenta electorala si arhiva

115

Comp. Indrumare și coordonare asociatii de proprietari

113

Centrul de Informare cetateni si registratura

400, 220

COMPARTIMENTE SUBORDONATE PRIMARULUI

Serv. Urmărirea și executarea silita a obligațiilor fiscale

 

121

Serv. Achizitii publice

ing. Magdalena Mihăescu

219,221

Birou Administrativ

ing. Liviu Ionescu

125

Comp. Situatii de urgenta

110

Comp. Audit public intern

306

Cabinet Primar

112

 

DIRECTII SUBORDONATE CONSILIULUI LOCAL MUNICIPAL

Ø  Directia de Administrare a Patrimoniului Public și Privat

Director executiv

300,301

Serv. Administrare Patrimoniu public si privat

ing. Eugen Puscasu

303

Comp. Institutii publice

303

Comp. Fond locativ

308

Comp. Administrativ

114

Comp. Juridic

306

Serv. Retele locale

ing. Cristian Popescu

302

Comp. Retele

 

305

Comp. Monitorizare utilitati

 

302

Comp. Transport, autorizatii, control

 

222

Comp. Resurse umane

 

311

Serv. Contracte-autorizatii

ec. Ion Dragomir

312

Comp. Contracte

 

312

Comp. Autorizatii

 

315

Serv. Financiar contabil

ec. Laura Soare

313

Comp. Financiar

 

313

Comp. Casierie

 

314

Comp. Achizitii

 

313

Serv. Piete

ec. Viorica Cordea

0245/218220

Comp. Mediu

307

 

Ø  SERV. PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENTA A PERSOANELOR

jr. Mirabela Ionita

0245/212418

Ø  DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA

jr. Marcela Iordache

0372764198

Ø  CLUB SPORTIV MUNICIPAL TARGOVISTE

Cristian Florian Savu

0245/640644

Ø  POLITIA LOCALA A MUNICIPIULUI TARGOVISTE

col.(r) Gheorghe Dinu

0245/631895

Ø  DIRECTIA GRADINA ZOOLOGICA

ing. Florina Pârvescu

0245/616558

Ø  DIRECTIA DE SALUBRITATE

jr. Danut Badea

0245/216995

Ø  TEATRUL MUNICIPAL ”TONY BULANDRA” TARGOVISTE

conf.univ.dr.

regizor-scenograf

Mihai Constantin

0245/614992

Ø  DIRECTIA COMPLEX TURISTIC

DE NATATIE

prof. Ciprian Prisăcaru

0245/708713 0757-093152

Ø  S.C. ECO-SAL 2005 S.A.

ing. Eduard Ionut Beju

0245/616583

Ø  S.C. MUNICIPAL SECURITY S.R.L.

ec. Constantin Tomescu

0245/218220

Ø  S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.R.L.

ing. Mihail Stanciu

0245/614992

Ø  S.C. COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

ec. Adrian Dumitru

0245/222023

 

 

SURSELE FINANCIARE, BUGETUL SI BILANTUL CONTABIL

 

Informații referitoare la sursele financiare, bugetul si bilantul contabil pot fi vizualizate pe site-ul primariei Municipiului Targoviste, www.pmtgv.ro  secțiunea Situații financiare.

 

 

PROGRAMELE ȘI STRATEGIILE PROPRII

 

-      POCU - PROGRAMUL OPERATIONAL CAPITAL UMAN

-      PLANUL DE ACȚIUNE PENTRU ENERGIE DURABILĂ AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE

-      PROGRAMUL NATIONAL DE REABILITARE TERMICA

-      PLAN DE MOBILITATE URBANA DURABILA SI STRATEGIA DE DEZVOLTARE URBANA

-      SIDU - STRATEGIA INTEGRATA DE DEZVOLTARE URBANA A MUNICIPIULUI TARGOVISTE 2014-2020


 

LISTA CUPRINZÂND DOCUMENTELE DE INTERES PUBLIC

COMUNICATE DIN OFICIU, POTRIVIT ART. 5 DIN LEGEA NR. 544/2001

PRIVIND LIBERUL ACCES LA INFORMATIILE DE INTERES PUBLIC

 

o   Actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea Primariei municipiului Targoviste;

o   Structura organizatorica, atributiile departamentelor, programul de functionare, programul de audiente al Primariei municipiului Targoviste;

o   Numele si prenumele persoanelor din conducerea Primariei municipiului Targoviste si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice;

o   Coordonatele de contact ale Primariei municipiului Targoviste, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de internet;

o   Sursele financiare, bugetul si bilantul contabil;

o   Programele si strategiile proprii, alte documente publicate pe site-ul institutiei;

o   Lista documentelor produse si/sau gestionate, potrivit legii;

o   Modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice in situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate.

 

Se exceptează de la accesul liber al cetățenilor următoarele informații (art. 12 alin. 1 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare):

a)      informațiile din domeniul apărării naționale, siguranței și ordinii publice, dacă fac parte din categoriile informațiilor clasificate, potrivit legii;

b)       informațiile privind deliberările autorităților, precum și cele care privesc interesele economice și politice ale României, dacă fac parte din categoria informațiilor clasificate, potrivit legii;

c)      informațiile privind activitățile comerciale sau financiare, dacă publicitatea acestora aduce atingere dreptului de proprietate intelectuală ori industială, precum și principiului concurenței loiale, potrivit legii;

d)     informațiile cu privire la datele personale, potrivit legii;

e)      informațiile privind procedura în timpul anchetei penale sau disciplinare, dacă se periclitează rezultatul anchetei, se dezvăluie surse confidențiale ori se pun în pericol viața, integritatea corporală, sănătatea unei persoane în urma anchetei efectuate sau în curs de desfășurare;

f)       informațiile privind procedurile judiciare, dacă publicitatea acestora aduce atingere asigurării unui proces echitabil ori interesului legitim al oricăruia dintre părțile implicate în proces;

g)      informațiile a căror publicare prejudiciază măsurile de protecție a tinerilor. 

 

 

LISTA CUPRINZÂND CATEGORIILE DE DOCUMENTE

PRODUSE ȘI / SAU GESTIONATE POTRIVIT LEGII

 

Informatiile de interes public comunicate din oficiu, potrivit art. 5 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public:

o   ordinea de zi a sedintelor de consiliu local;

o   hotarâri adoptate in sedintele  consiliului local;

o   procese-verbale sedinte de consiliu local;

o   declaratii de avere si interese;

o   oportunitati de angajare – anunturi concursuri, formulare tip înscriere

o   taxe si impozite locale

o   rapoarte;

o   studii;

o   analize;

o   prognoze;

o   proiecte de strategii;

o   planuri urbanistice de detaliu sau zonale;

o   planul urbanistic general;

o   autorizatii de construire/desfiintare;

o   certificate de urbanism

o   lista strazilor si imobilelor din municipiul Târgoviste;

o   Buletin informativ întocmit conform art. 5 alin. (2) din Legea nr. 544/2001, privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;

o   Raport anual privind implementarea Legii nr. 544/2001, privind liberul acces la informațiile de interes public.

 

 


 

MODALITATEA DE CONTESTARE A DECIZIEI AUTORITĂȚII SAU INSTITUȚIEI PUBLICE ÎN SITUAȚIA ÎN CARE PERSOANA SE CONSIDERĂ VĂTĂMATĂ ÎN PRIVINȚA DREPTULUI DE ACCES LA INFORMAȚIILE DE INTERES PUBLIC

 

Modalitațile de contestare a deciziei autorității sau instituției publice în situația în care persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public sunt prevazute in art. 21 si 22 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare, și în H.G. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001, la capitolul SANCȚIUNI. 

Potrivit acestor acte normative, persoana care consideră că i s-a încălcat dreptul de acces la informațiile de interes public poate adresa reclamație administrativă conducătorului instituției, în termen de 30 de zile de la data la care a luat cunoștință refuzul explicit sau tacit de furnizare a datelor solicitate.

În urma cercetării administrative, în situația în care reclamația administrativă se consideră întemeiată, răspunsul se transmite persoanei reclamante în termen de 15 zile de la depunerea reclamației și va conține atât informațiile de interes public solicitate, cât și sancțiunile disciplinare aplicate funcționarului public responsabil.

Dacă solicitantul se consideră, în continuare, lezat în drepturile sale prevăzute de lege, poate face plângere la secția de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul autorității ori instituției publice. Plângerea se sdresează nu mai târziu de 30 de zile de la expirarea termenelor în care autoritățile și instituțiile publice au obligația să răspundă la solicitarea informațiilor de interes public, respectiv 10 zile sau, după caz, cel mult 30 de zile de la înregistrarea solicitării (în funcție de dificultatea, complexitatea, volumul lucrărilor documentare și urgența solicitării – art. 7 din Legea nr. 544/2001).

 

 

 

 

 

 


 

MODEL – Formular-tip cerere de informații de interes public

 

Denumirea autorității sau instituției publice ................................................................

Sediul/Adresa ..........................................................................................................

Data .................................

 

Stimate domnule/Stimată doamnă ............................................... ,

 

Prin prezenta formulez o cerere conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare. Doresc să primesc o copie de pe următoarele documente (petentul este rugat să enumere cât mai concret documentele sau informațiile solicitate):

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

Doresc ca informațiile solicitate să îmi fie furnizate:

Pe e-mail, la adresa:

 

 

Pe e-mail în format editabil: ......................... la adresa:

 

 

Pe format de hârtie, la adresa:

 

 

Sunt dispus să plătesc costurile aferente serviciilor de copiere a documentelor solicitate (dacă se solicită copii în format scris).

Vă mulțumesc pentru solicitudine,

 

.......................................

semnătura petentului (opțional)

Numele și prenumele petentului .................................................................

Adresa la care se solicită primirea răspunsului / e-mail .......................................................

Profesia (opțional) .......................................

Telefon (opțional)  .......................................


 

MODEL – Reclamație administrativă (1)

 

Denumirea autorității sau instituției publice ................................................................

Sediul/Adresa ..........................................................................................................

Data .................................

 

Stimate domnule/Stimată doamnă ............................................... ,

 

Prin prezenta formulez o reclamație administrativă, conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare, întrucât la cererea nr. .............. din data de .......................... am primit un răspuns negativ, la data de ..........................., de la ....................................................... (completați numele respectivului funcționar).

Documentele de interes public solicitate erau următoarele:

.....................................................................................................................................

Documentele solicitate se încadrează în categoria informațiilor de interes public, din următoarele considerente:

.....................................................................................................................................

Prin prezenta solicit revenirea asupra deciziei de refuz al comunicării / netransmitere în termenul legal a informațiilor de interes public solicitate în scris/ în format electronic, considerând că dreptul meu la informație, conform legii, a fost lezat.

Vă mulțumesc pentru solicitudine,

 

.......................................

(semnătura petentului)

 

Numele și adresa petentului .................................................................

Adresa ........................................

Telefon .......................................

Fax …………………………………………………..


 

MODEL – Reclamație administrativă (2)

 

Denumirea autorității sau instituției publice ................................................................

Sediul/Adresa ..........................................................................................................

Data .................................

 

Stimate domnule/Stimată doamnă ............................................... ,

 

Prin prezenta formulez o reclamație administrativă, conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare, întrucât la cererea nr. .............. din data de .......................... nu am primit informațiile solicitate în termenul legal, stabilit de lege.

Documentele de interes public solicitate erau următoarele:

.....................................................................................................................................

Documentele solicitate se încadrează în categoria informațiilor de interes public, din următoarele considerente:

.....................................................................................................................................

Prin prezenta solicit revenirea asupra deciziei de a nu primi informațiile de interes public solicitate în scris/ în format electronic, considerând că dreptul meu la informație, conform legii, a fost lezat.

Vă mulțumesc pentru solicitudine,

 

.......................................

(semnătura petentului)

 

Numele și adresa petentului .................................................................

Adresa ........................................

Telefon .......................................

Fax …………………………………………………..