Home - Relatii cu publicul - Acte emise de primarie - Incadrarea ca asistent personal...


ACTELE NECESARE INCADRARII CA ASISTENT PERSONAL
AL PERSOANEI CU HANDICAP GRAV - MINOR SAU ADULT

- Cerere de angajare ca asistent personal, ce sa contina acordul adultului cu handicap, parintilor minorului cu handicap etc.;
- Copii dupa act de identitate, certificat de nastere si casatorie;
- Carnet de munca (cei care au);
- Ancheta sociala de la Primaria de domiciliu;
- Cazier judiciar;
- Angajament notarial de a anunta in 10 zile orice modificare in ceea ce priveste situatia bolnavului (insanatosire, schimbare domiciliu, deces etc), precum si daca detine sau nu carnet de munca;
- Adeverinta emisa de medicul de familie din care sa reiasa mentiunea "Apt de munca", vizata de medicul institutiei (dr. Ispas);
- Dosar cu sina;
- Decizie pensie bolnav (sau cupon de pensie);
- Copie certificat de handicap.

              Inapoi