Nr. 8771/Dos.VI/04.04.2014

 

PRIMARIA MUNICIPIULUI TÂRGOVIŞTE

Str. Revoluţiei nr. 1-3, Târgovişte

 

A N U N T A

 

ORGANIZAREA  CONCURSULUI  PENTRU  OCUPAREA 

FUNCŢIEI   PUBLICE  DE  EXECUŢIE:

REFERENT, GRAD PROFESIONAL PRINCIPAL

 

CONDIŢII GENERALE: -  conform art. 54 din Legea 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

CONDIŢII SPECIFICE:

-          studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat;

-          minimum 5 ani vechime în în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;

-          cunoştinţe operare PC-nivel mediu.

 

DOSARUL DE ÎNSCRIERE:

 

DATA LIMITĂ A DEPUNERII  DOSARELOR DE INSCRIERE:
În termen de 20 de zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial la Serviciul Resurse Umane, Relaţii Externe şi Relaţii Publicul (23.04.2014)
 
DATA  CONCURSULUI: - 5 mai 2014 orele 10:00 (proba scrisă);

         - 7 mai 2014 orele 14:00 (proba de interviu)

 

LOCUL  CONCURSULUI: -Sediul Primăriei Municipiului Târgoviste, str. Revoluţiei nr.1-3

INFORMATII SUPLIMENTARE se pot obţine la Serviciul Resurse Umane, Relaţii Externe şi Relaţii Publicul  Tel: 0245613928/117

 

BIBLIOGRAFIA :

1.            Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

2.            Legea nr. 188/1999– privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

3.            Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată

4.            Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicata, cu modificările şi completările ulterioare

5.            Norma metodologică de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

6.            Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicata, cu modificările şi completările ulterioare

7.            Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare

8.            Legea nr. 190/2013 pentru aprobarea OUG nr. 7/2011 privind modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001