Nr.  7878/28.03.2014

 

PRIMARIA MUNICIPIULUI TÂRGOVIŞTE

Str. Revoluţiei nr. 1-3, Târgovişte

 

A N U N T A

 

organizarea  concursului  de recrutare pentru  ocuparea funcţiei publice de execuţie clasa III-

referent, grad profesional principal, vacantă în cadrul Compartimentului Situaţii de Urgenţă

 

CONDIŢII GENERALE: conform art. 54 din Legea 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

CONDIŢII SPECIFICE:

-          studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat;

-          minimum 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.

 

            DOSARUL DE ÎNSCRIERE:

 

DATA LIMITĂ A DEPUNERII  DOSARELOR DE INSCRIERE: -
În termen de 20 de zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial la Serviciul Resurse Umane, Relaţii Externe şi Relaţii Publicul (16.04.2014)
DATA  CONCURSULUI: - 29 aprilie 2014 orele 10:00 (proba scrisă);

      -  2 mai 2014 orele 14:00 (proba de interviu)

 

LOCUL  CONCURSULUI: -Sediul Primăriei Municipiului Târgoviste, str. Revoluţiei nr.1-3

INFORMATII SUPLIMENTARE SE POT OBTINE LA SERVICIUL RESURSE UMANE  TEL: 0245613928/117 

 

BIBLIOGRAFIA :

1.       Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

2.       Legea nr. 188/1999– privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

3.       Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată

4.       Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, cu modificările aduse prin Legea nr. 212/2006

5.       HG nr. 642/2005 pentru aprobarea criteriilor de clasificare a unităţilor administrativ-teritoriale, instituţiile publice şi operatorilor economici din punct de vedere al protecţiei civile, în funcţie de tipurile de riscuri specifice

6.       OUG nr. 21/2004, privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată prin Legea nr. 15/2005

7.       Ordinul nr. 718/2005 al Ministerului Administraţiei şi Internelor pentru aprobarea Criteriilor de performanta privind structura organizatorica si dotarea serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă completat cu OMIRA nr. 195/2007 referitor la criteriile de performanţă, privind structura organizatorică şi dotarea serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă;

8.       Ordinul nr. 160/2007 –Regulament de planificare, organizare, desfăşurare şi finalizare a activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă prestate de serviciile voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă;

9.       Regulament de planificare, organizare, desfăşurare şi finalizare a activităţii de prevenire a situaţiilor e urgenţă prestate de serviciile voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Serviciului Voluntar de Urgenţă al Municipiului Tărgovişte.