PRIMARIA MUNICIPIULUI TÂRGOVIŞTE

Str. Revoluţiei nr. 1-3, Târgovişte

 

A N U N ŢĂ

 

ORGANIZAREA  CONCURSULUI  PENTRU  OCUPAREA 

 FUNCŢIEI   PUBLICE  DE  EXECUŢIE (TEMPORAR VACANTE):

 

REFERENT, GRAD PROFESIONAL PRINCIPAL

 

CONDIŢII GENERALE: - conform art. 54 din Legea 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

 

CONDIŢII SPECIFICE:

-          studii medii liceale, finalizate cu diploma de bacalaureat;

-          minimum 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;

-          calificare in lucrări speciale: electromecanic lucrări speciale

 

          DOSARUL DE ÎNSCRIERE:

 

DATA LIMITĂ A DEPUNERII  DOSARELOR DE INSCRIERE: -
În termen de 8 de zile de la data publicării, la BIROUL RESURSE UMANE  (13.12.2010)
 
DATA  CONCURSULUI: - 16 decembrie 2010 orele 10:00 (proba scrisă);

          - 18 decembrie 2010 orele 14:00 (proba de interviu)

 

LOCUL  CONCURSULUI: -Sediul Primăriei Municipiului Târgoviste, str. Revoluţiei nr.1-3

INFORMATII SUPLIMENTARE SE POT OBTINE LA BIROUL  RESURSE UMANE  TEL: 0245613928/ 117 

 

  BIBLIOGRAFIE:

1.      Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cap. I-IV şi cap. VIII-XII

2.      Legea nr. 188/1999– privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

3.      Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată

4.      Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, cu modificările şi completarile ulterioare

5.      Regulamentul de organizare şi funcţionare   al  Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă