CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÂRGOVISTE

DIRECŢIA DE ADMINISTRARE A PATRIMONIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT

Str. Revoluţiei nr. 2, Târgoviste

 

A N U N T Ă

       organizează examen de promovare în funcţia publică de conducere Şef Serviciu , în cadrul DAPPP – Serviciul Reţele Locale.

 

Condiţiile de participare :

-condiţii generale prevăzute de art 54 din Legea nr.188/1999, republicată cu modificările şi completările ulterioare ;

-Candidaţii trebuie îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 66 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare

-studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul Ştiinţe inginereşti: Ingineria Mediului şi Biotehnologii,  SpecializareaTehnologia Prelucrării Produselor Agricole;

-ECDL – nivel  avansat;

-studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management, ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice

- fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I

-vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 2 ani

- nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată

 
DATA LIMITA  A DEPUNERII  DOSARELOR DE INSCRIERE:

- 20 de zile de la data publicarii anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a (11 septembrie 2014)

DATA  CONCURSULUI:

-         23.09.2014 - proba scrisa, ora 10,00

-         25.09.2014- proba  de interviu, ora 14,00

LOCUL  CONCURSULUI:

- Sediul  Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, Târgoviste,str. Revolutiei nr.2-4

INFORMATII SUPLIMENTARE SE POT OBTINE LA Compartimentul Resurse Umane TEL :0245613928/311 sau 0245611222/311

 

BIBLIOGRAFIE:

1.      Legea nr. 188/1999– privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

2.      Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare

3.      HG nr.273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora;

4.      OG nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

5.      Legea nr.265/2007 care reglementează Legea nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

6.      Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

7.      Legea nr.50/1991privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

8.      Legea nr.230/2006 a serviciului de iluminat public.