Va informam ca a fost finalizata procedura COMPLEX TURISTIC DE NATATIE TARGOVISTE - Achizitie publica servicii de publicitate prin incheierea contractului 10164/ 17.04.2013†† si transmiterea Anuntului de atribuire numarul 168566/17.05.2013 in Sistemul Electronic de Achizitii Publice.

Data transmiterii in SEAP: 17.05.2013 14:24

Data publicarii in SEAP: 17.05.2013 14:24

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

MUNICIPIUL TARGOVISTE

Adresa:Revolutiei 1-3, Localitatea Targoviste, Cod postal 130011, Dambovita, Romania, Email:primar@pmtgv.ro, Tel. +40 245611222, Fax:+40 245217951

Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI SI PROCEDURA

II.1)†† Denumire contract††† COMPLEX TURISTIC DE NATATIE TARGOVISTE - Achizitie publica servicii de publicitate

II.2) ††Obiectul contractului††† Obiectul contractului Ól constituie achizitia serviciilor de publicitate pentru a se asigura derularea si finalizarea in conditii optime a Contractului de finantare nr. 1413/26.03.2011, cod SMIS 14788

II.3)†† Tip contract††† Servicii

II.4)†† CPV††† 79341000-6 - Servicii de publicitate (Rev.2)

II.5)†† Criteriu de atribuire††† Pretul cel mai scazut

II.6)†† Invitatie de participare††† 330064/20.06.2012 17:25

Sectiunea III: ATRIBUIRE

III.1) Numar de oferte primite††† 6

††††† †††Valoare estimata totala††† 150,560 RON

III.2) Lista contracte

ContractData transmiterii in SEAPValoare

10164/ 17.04.201317.05.2013134,131.37 RON

Castigator†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††CUI†††††††††††††††††Adresa

SC Structural Management Solutions SRLRO 29318992Str. Rezervelor, nr. 93, Bl.1, Sc. A, Ap. 47, Etaj 3, Sat Rosu, Comuna Chiajna, Judetul Ilfov, Chiajna, 077040, Ilfov

Total (fara TVA): 134,131.37 RON