Municipiul Târgovişte pentru Direcţia de Asistenţă Socială, titular al proiectului Extindere şi amenajare creşă în zona gradiniţei nr.8 Târgovişte, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Dâmboviţa: nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul propus a fi realizat în mun. Târgovişte, str. Prof. Alexandru Vasilescu, nr.7, jud. Dâmboviţa.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la A.P.M. Dâmboviţa din Municipiul Târgovişte, str. Calea Ialomiţei, nr.1, judetul Dâmboviţa, în zilele de luni-vineri, între orele 9.00-16.00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmdb.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta observaţii/comentarii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.