Nr.  7298/Dos.VI/24.03.2014

 

PRIMARIA MUNICIPIULUI TÂRGOVIŞTE

Str. Revoluţiei nr. 1-3, Târgovişte

 

A N U N T A

 

organizarea  concursului  de recrutare pentru  ocuparea funcţiei publice de execuţie clasa I-

consilier, grad profesional principal, vacantă în cadrul Direcţiei Urbanism

 

CONDIŢII GENERALE: conform art. 54 din Legea 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

CONDIŢII SPECIFICE:

-          studii universitare de licenţă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentădomeniul arhitectura sau urbanism;

-          minimum 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.

 

            DOSARUL DE ÎNSCRIERE:

 

DATA LIMITĂ A DEPUNERII  DOSARELOR DE INSCRIERE: -
În termen de 20 de zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial la Serviciul Resurse Umane, Relaţii Externe şi Relaţii Publicul (14.04.2014)
DATA  CONCURSULUI: - 23 aprilie 2014 orele 10:00 (proba scrisă);

        -  25 aprilie 2014 orele 14:00 (proba de interviu)

 

LOCUL  CONCURSULUI: -Sediul Primăriei Municipiului Târgoviste, str. Revoluţiei nr.1-3

INFORMATII SUPLIMENTARE SE POT OBTINE LA SERVICIUL RESURSE UMANE  TEL: 0245613928/117 

 

BIBLIOGRAFIA :

1.      Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

2.      Legea nr. 188/1999– privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

3.      Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată

4.      Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicata, cu modificările şi completările ulterioare

5.      Norma metodologică de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

6.      Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicata, cu modificările şi completările ulterioare

7.      Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare

8.      Legea nr. 190/2013 pentru aprobarea OUG nr. 7/2011 privind modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001