PRIMARIA MUNICIPIULUI TÂRGOVIŞTE

Str. Revoluţiei nr. 1-3, Târgovişte

 

A N U N ŢĂ

 

ORGANIZAREA  CONCURSULUI  PENTRU  OCUPAREA 

FUNCŢIEI   PUBLICE  DE  EXECUŢIE (TEMPORAR VACANTE):

 

CONSILIER, GRAD PROFESIONAL SUPERIOR

 

CONDIŢII GENERALE: -conform art. 54 din Legea 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

CONDIŢII SPECIFICE:

-          studii universitare de licenţă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă– profil geodezie/inginerie geodezică;

-          minimum 9 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;

-          cunoştinţe operare PC în aplicaţii GIS.

 

            DOSARUL DE ÎNSCRIERE:

 

DATA LIMITĂ A DEPUNERII  DOSARELOR DE INSCRIERE: -
În termen de 8 zile de la data publicării, la Serviciul Resurse Umane, Relaţii Externe şi Relaţii Publicul (29.11.2012) 
 
DATA  CONCURSULUI: - 5 decembrie 2012 orele 10:00 (proba scrisă);

         - 7 decembrie 2012 orele 14:00 (proba de interviu)

 

LOCUL  CONCURSULUI: -Sediul Primăriei Municipiului Târgoviste, str. Revoluţiei nr.1-3

Informatii suplimentare se pot obtine la Compartimentul Resurse Umane si Asigurea Calitătii, tel: 0245613928/117 
 

BIBLIOGRAFIA :

1.      Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

2.      Legea nr. 188/1999– privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

3.      Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată

4.      Legea nr. 7/1996 –Legea Cadastrului şi a publicităţii imobiliare, cu modificările şi completările ulterioare

5.      Legea 18/1991 – privind fondul funciar, cu modificările şi completările ulterioare