PRIMARIA MUNICIPIULUI TÂRGOVIŞTE

Str. Revoluţiei nr. 1-3, Târgovişte

 

A N U N T A

 

organizarea  concursului  de recrutare pentru  ocuparea funcţiei publice de execuţie clasa I-

consilier, grad profesional superior, temporar vacantă în cadrul Direcţiei Economice

 

CONDIŢII GENERALE: conform art. 54 din Legea 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

CONDIŢII SPECIFICE:

-          studii universitare de licenţă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă – domeniul domeniul ştiinţe economice, ştiinţe juridice sau ştiinţe administrative-specializarea administraţie publică;

-          minimum 9 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;

-          cunoştinţe operare calculator-nivel mediu.

 

            DOSARUL DE ÎNSCRIERE:

 

DATA LIMITĂ A DEPUNERII  DOSARELOR DE INSCRIERE: -
În termen de 8 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial, la Serviciul Resurse Umane, Relaţii Externe şi Relaţii Publicul (30.06.2014)
DATA  CONCURSULUI: - 3 iulie 2014 orele 10:00 (proba scrisă);

        -  7 iulie 2014 orele 14:00 (proba de interviu)

LOCUL  CONCURSULUI: -Sediul Primăriei Municipiului Târgoviste, str. Revoluţiei nr.1-3

INFORMATII SUPLIMENTARE SE POT OBTINE LA SERVICIUL RESURSE UMANE  TEL: 0245613928/117 

 

BIBLIOGRAFIA :

1.      Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

2.      Legea nr. 188/1999– privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

3.      Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicata

4.      Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal-Titlul IX-Impozite şi taxe locale, cu modificările şi completările ulterioare

5.      H.G. nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal- Titlul IX-Impozite şi taxe locale, cu modificările şi completările ulterioare

6.      O.G. nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare

7.      H.G. nr. 1050/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.G. nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală

8.      Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare