PRIMARIA MUNICIPIULUI TÂRGOVIŞTE

Str. Revoluţiei nr. 1-3, Târgovişte

 

A N U N T A

 

ORGANIZAREA  CONCURSULUI  PENTRU  OCUPAREA

FUNCTIEI   PUBLICE  DE  EXECUTIE:

 

CONSILIER, GRAD PROFESIONAL ASISTENT

 

CONDITII GENERALE: -  conform art. 54 din Legea 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

CONDITII SPECIFICE:

-          studii universitare de licenţă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentădomeniul Ştiinţe Administrative - Specializarea Administraţie Publică;

-          minimum un an vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;

-          cunoştinţe operare PC, atestate prin certificate ECDL sau echivalente.

.

            DOSARUL DE INSCRIERE:

 

DATA LIMITA A DEPUNERII  DOSARELOR DE INSCRIERE: -
În termen de 20 de zile de la data publicării, la BIROUL RESURSE UMANE (19.04.2011) 
 
DATA  CONCURSULUI: - 29 aprilie 2011 orele 10:00 (proba scrisă);

         - 2 mai 2011 orele 14:00 (proba de interviu)

 

LOCUL  CONCURSULUI: - Sediul Primăriei Municipiului Târgoviste, str. Revoluţiei nr.1-3

INFORMATII SUPLIMENTARE SE POT OBTINE LA BIROUL  RESURSE UMANE  TEL: 0245613928/ 117 

 

BIBLIOGRAFIA :

1.      Legea nr. 215/2001 - Legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

2.      Legea nr. 188/1999 – privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

3.      Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată

4.      Codul Familiei-Titlul III - Ocrotirea celor lipsiţi de capacitate, a celor cu capacitate restrânsă şi a altor persoane

5.      Legea nr. 487/2002 – a sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice

6.      Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, cu modificările şi completările ulterioare

7.      Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului

8.      Ordinul nr. 219/2006 privind activitatea de identificare, intervenţie şi monitorizare a copiilor care sunt lipsiţi de îngrijirea părinţilor pe perioada în care aceştia se află la muncă în străinătate.