ANUNT DE ATRIBUIRE

LICITATIA DIN 08.08.2011

privind

ACHIZITIA DE LUCRARI DE CONSTRUCTII ,,CONSTRUIRE CENTRU SOCIAL PENTRU PREVENIREA SI COMBATEREA VIOLENTEI INN FAMILIE IMPREUNA VOM REUSI’’

                                      

                         Numarul de Identificare al Contractului: SIP-CW-__/CF nr.__/2010

                                      Banca Mondiala -  Imprumut Nr:  4825-RO

                                    Banca Mondiala Nume Imprumut: Proiect privind Incluziunea Sociala

 

 

            Direcţia de Asistenţă Socială (DAS) – judetul Dambovita vă informează că urmare a Invitaţiei pentru Oferte  privind realizarea obiectivului “Construire centru social pentru prevenirea si combaterea violentei in familie ,,IMPREUNA VOM REUSI“ aparută în ziarul “ BURSASi pe site-ul Primariei Municipiului Targoviste judetul Dambovita si Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale în data de 07.07.2011 pentru licitaţia din data de 08.08.2011 au depus oferte următorii operatori economici:

 

1. JOINT VENTURE FORMAT DIN S.C. ERIC IMPERIUM S.R.L. si S.C. BRU BAR   PATI ARCUL DE TRIUMF S.R.L

 

Preţurile ofertate şi aduse la cunoştinţa participanţilor în cadrul şedinţei de deschidere a ofertelor, au fost:

 

Nr. crt.

Denumire ofertant

Preţul ofertei [lei]

 

1.

JOINT VENTURE FORMAT DIN S.C. ERIC IMPERIUM S.R.L. SI S.C. BRU BAR PATI ARCUL DE TRIUMF S.R.L.

500.000 LEI fara TVA, respectiv 620.000 lei cu TVA

 

Comisia de evaluare a verificat documentele depuse de ofertanţi, în cadrul unor şedinţe ulterioare şedinţei de deschidere. În urma examinării şi evaluării documentelor ofertelor depuse, comisia a hotărât:

 

Nr.

crt.

Oferta substantial responsiva depusă de:

Preţul evaluat (cu TVA)

1.

JOINT VENTURE FORMAT DIN S.C. ERIC IMPERIUM S.RL. si S.C. BRU BAR PATI ARCUL DE TRIUMF S.R.L

620.000 LEI cu TVA

 

 

Ofertantul câştigător al contractului de lucrari având ca obiect ,,Construire centru social pentru prevenirea si combaterea violentei in familie IMPREUNA VOM REUSI’’ este Joint Venture format din S.C. ERIC IMPERIUM S.R.L si S.C. BRU BAR PATI ARCUL DE TRIUMF S.R.L. cu o valoare a Contractului de 620.000 lei (pret cu TVA) şi o durata de executie de 4,5 luni.

 

Contractul presupune: Construire centru social pentru prevenirea si combaterea violentei in familie ,,Impreuna vom reusi’’