DECLARATIA ANGAJAMENT A

 PRIMARULUI MUNICIPIULUI TARGOVISTE

 

“ Mereu aproape de cetatean, totul pentru comunitate”

         

Primaria Municipiului Târgoviste are implementat si certificat un sistem de managementul calitatii in conformitate cu SR EN ISO 9001/2008.

Pentru mentinerea functionala si imbunatatirea continua a acestui sistem si in conformitate cu principiile administratiei publice ne propunem urmatoarele:

·        Evaluarea gradului de satisfacere al cetatenilor fata de serviciile oferite;

·        Consultarea cetatenilor in solutionarea problemelor locale de interes deosebit;

·        Respectarea principiului transparentei si liberului acces la informatiile de interes public;

·        Intarirea parteneriatului cu furnizorii de produse si/sau servicii pentru PMT;

·        Imbunatatirea imaginii PMT in relatiile cu partenerii interni cat si cu cei externi;

·        Initierea, implementarea si urmarirea de actiuni preventive si corective in scopul imbunatatirii calitatii serviciilor prestate si stabilirea responsabilitatilor functiilor implicate;

·        Instruirea permanenta a salariatiilor in scopul imbunatatirii eficientei si performantelor.POLITICA IN DOMENIUL CALITATII

 

·        Prioritatea noastra o reprezinta cresterea increderii cetatenilor in institutia pe care o reprezentam si satisfacerea cerintelor acestora, prin imbunatatirea serviciilor oferite;

·        Asigurarea unui grad inalt de profesionalism al angajatilor prin participarea la cursuri de instruire si perfectionare;

·        Reducerea timpului de solutionare a corespondentei adresate institutiei noastre;

·        Mentinerea, imbunatatirea si extinderea cerintelor sistemului de managementul calitatii conform SR EN ISO 9001/2008 in Primaria Municipiului Târgoviste si directiile subordonate Consiliul Local Municipal Târgoviste;

·        Monitorizarea satisfactiei cerintelor cetatenilor in scopul imbunatatirii continue a sistemului de managementul calitatii;

·        Cresterea eficacitatii si eficientei serviciilor/activitatilor, prin planificare si organizare corespunzatoare;

P. Primarul Municipiului Târgoviste

       Jr. Daniel Cristian Stan         

       Viceprimar