MUNICIPIUL   TÂRGOVIȘTE

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL                                                                                      

 

Anexa nr. 1 la HCL nr. 178/29.07.2016

          privind completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public  al Municipiului Târgoviște și transmiterea către Direcția de Asistență Socială a dreptului de administrare asupra imobilelor în care functionează Creșa Spiriduș

 

Pozitie inreg.

 

 

Codul de clasific.

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau după caz, al dării în folosință

 

 

Valoare de inventar

-lei-

Situația juridică actuală.

Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

3017

 

Teren Creșa Spiriduș

Strada George Cair nr. 10; cvartal 210; parcela 1/2; suprafața = 1.914 mp

1999

574.200

Domeniul public al Municipiului Târgoviște conform HCL 156/29.05.2014; OUG 30/14.04.2000; inclus în Cartea funciară 82505 număr cadastral 82505

3018

1.6.2.

Clădire Creșa Spiriduș

Strada George Cair nr. 10; construcție din zidărie, compusă din două încăperi la parterul imobilului;  suprafața construită  =  235  mp;

 

1975

126.900

Domeniul public al Municipiului Târgoviște conform HCL 156/29.05.2014; OUG 30/14.04.2000; inclus în Cartea funciară 82505 număr cadastral 82505

 

 

                                                                                     VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                            SECRETARUL MUNICIPIULUI,

      Cosmin-Petruț Bozieru                                           jr. Chiru Cătălin Cristea