MUNICIPIUL   TARGOVISTE

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL                                             Anexa la HCL nr. 177/29.07.2016

                                                                                                                                                                       

LISTA

BUNURILOR  IMOBILE PROPRIETATE PUBLICĂ A MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE CE SE TRANSMIT ÎN ADMINISTRAREA DIRECȚIEI DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ

 

 

Poz. inreg.

HCL nr. 156/2014

Codul de clasific.

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau după caz, al dării în folosință

Valoare de inventar

-lei-

 

 

Destinatia bunului

1777

1.6.2.

Centrul de zi pentru persoane adulte cu dizabilități - Direcția Asistență Socială

Calea București ; bloc O3 B parter; Micro XI; suprafața utilă = 165 mp;

1988

140.000,00

Centru zi de recreere, socializare, consiliere persoane adulte cu dizabilități

1778

1.6.2.

Căminul pentru persoane vârstnice Sfânta Elena -  Direcția Asistență Socială

Bulevardul IC Brătianu nr. 62; Bloc 31 C parter; Micro XII; suprafața utilă = 278,55 mp;

1987

200.972,00

Centru rezidență cămin persoane vârstnice

 ( bătrâni)

1780

1.6.2.

Cantina de ajutor social - Direcția Asistență Socială

Strada Tudor Vladimirescu nr. 1; Micro VI; clădire zidărie compusa din subsol S = 269 mp + cota parter = 197 mp din clădire  D+P+1E, suprafața totală =  466 mp

1998

230.000,00

Centru pregătire și distribuire hrană asistați sociali

 

 

                                                                                   VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                            SECRETARUL MUNICIPIULUI,

      Cosmin-Petruț Bozieru                                           jr. Chiru Cătălin Cristea