MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL                                                                    

 

Anexa nr. 1 la HCL nr. 180/29.07.2016

          privind includerea unor bunuri în domeniul public și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public  al Municipiului Târgoviște

 

Poz. inreg

 

 

Codul de clasific.

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau după caz, al dării în folosință

 

 

Valoare de inventar

-lei-

Situația juridică actuală.

Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

3008

 

 

 

Teren strada Stolnicul Cantacuzino

Categoria de folosință DS – Străzi, ulițe; cvartal 61/2, parcela 19; suprafața = 1.281 mp;

 

2016

115.290

Domeniul public al Municipiului Târgoviște conform HCL nr. 180/29.07.2016

3009

 

 

 

 

 

1.7.1.2.

Rețea electrică exterioară și instalație interioară  Târg săptămânal

Incintă Târgul săptămânal (Oborul) din Calea Ialomiței nr. 7; rețea electrică exterioară din 5 stâlpi metalici cu lămpi și instalație interioară la depozitele en- gross

2014

38.043,38

Domeniul public al Municipiului Târgoviște conform HCL nr. 180/29.07.2016; PV recepție nr. 127/08.10.2013,  128/08.10.2013,  95/24.06.2014

3010

 

 

 

 

1.5.12.

Amenajare boxe depozitare Târg săptămânal

Incintă Târgul săptămânal (Oborul) din Calea Ialomiței nr. 7; boxe metalice tip P din panouri sandwich = 20 de spații /4m x 5 m; suprafața totală = 400 mp

 

2013

 

 

13.904,28

Domeniul public al Municipiului Târgoviște conform HCL nr. 180/29.07.2016; PV recepție nr. 189/19.12.2013

3011

 

 

 

1.6.3.2.

 

Porți acces și împrejmuire Târg Săptămânal 

Împrejmuire aferentă Târgului săptămânal (Oborul) din Calea Ialomiței nr. 7; construcție metalică;  lungime = 200 metri

 

2013

13.739,72

Domeniul public al Municipiului Târgoviște conform HCL nr. 180/29.07.2016; PV recepție nr. 189/19.12.2013

3012

 

 

 

 

 

1.7.1.3.

Rețea iluminat public parcare Micro 3 - străzile preot Toma Georgescu - maior Oprescu Adrian - maior Spirescu

Parcare Micro 3 -cvartalul delimitat de străzile preot Toma Georgescu, maior Oprescu Adrian și maior Spirescu, între blocurile 21-22 – 23 – 24 – 25; rețea subterană, 9 stâlpi din țeavă, 16 lămpi cu led si 1 buc Na

 

2015

39.943,91

Domeniul public al Municipiului Târgoviște conform HCL nr. 180/29.07.2016 PV recepție nr.91/15.06.2015

3013

 

 

 

 

 

1.6.3.2.

Teren sport cu împrejmuire Norocel

Str. Prutului langa locul de joaca Norocel, teren sport tartan (covor elastic), cu două porți handbal și două panouri baschet, suprafața teren = 429 mp; împrejmuire gard plasă sârmă pe țevi metalice, înălțime 6 metri, lungime 97 metri

2016

216.883,35

Domeniul public al Municipiului Târgoviște conform HCL nr. 180/29.07.2016  PV recepție nr. 81/05.05.2016; 117/16.05.2016; 118/16.05.2016; 119/16.05.2016

3014

 

Teren Bulevardul Eroilor - Strada locotenent Dragomirescu Liviu aferent loc joacă

Categoria CAT- Alte terenuri; cvartal 54; parcelele 26, 35, 38; Suprafața = 1137 mp

2016

341.100

Domeniul public al Municipiului Târgoviște conform HCL 156/29.05.2014;HCL nr. 180/29.07.2016

3015

 

Teren Calea București - Strada Crăițelor aferent loc joacă

Categoria CAT - alte terenuri; cvartal 156; parcela 1; suprafața = 847 mp

2016

284.203

Domeniul public al Municipiului Târgoviște conform HCL 156/29.05.2014; HCL nr. 180/29.07.2016.

3016

 

Teren Bulevardul Unirii nr. 32 blocurile 72 - 73 aferent loc joacă

Categoria CAT - alte terenuri; cvartal 97; parcela 33; suprafața = 655 mp

2016

196.500

Domeniul public al Municipiului Târgoviște conform HCL 156/29.05.2014; HCL nr. 180/29.07.2016

 

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                            SECRETARUL MUNICIPIULUI,

      Cosmin-Petruț Bozieru                                            jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

 

 

 

 

 

MUNICIPIUL   TÂRGOVIȘTE

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL                                                                                                                                                             

Anexa nr. 2 la HCL nr. 180/29.07.2016

          privind atribuirea unor poziții în Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște

Poz. inreg

Denumirea bunului

Elemente de identificare

 

 

Valoare de inventar

-lei-

Situația juridică actuală.

Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

2925

Amenajare împotriva inundațiilor Pârâul Mierea

extravilanul localității tarla 43, DIG 615 ( în lungime de 164 metri și suprafața 14 x 164 = 2296 mp ) + canal CCN 622 ( în lungime de 375 metri și suprafața 3750 mp ), dalate; suprafața totală 6.046 mp

27.138,00

HCL nr. 32/26.02.2015

2926

Stavilar Pârâul Mierea

stăvilar betonat cu o trapă deversoare, adiacent amenajării împotriva inundațiilor

2.500,00

HCL nr. 32/26.02.2015

2927

Stăvilar Lac Priseaca

Lacul Priseaca, adiacent DN 72A, construcție betonată cu o trapă deversoare

2.500,00

HCL nr. 32/26.02.2015

2928

Amenajare cu stăvilar Iazul Morilor

amplasat pe râul Ialomița - parcul Mihai Bravu, construcție betonată cu 2 trape metalice deversoare și sistem mecanic de acționare

7.000,00

HCL nr. 32/26.02.2015

2929

Clădire Creșa nr. 8 Târgoviște - Prichindel

Strada profesor Alexandru Vasilescu nr. 3; construcție S tehnic + P+ 1, din caramidă, acoperiș tablă; suprafața construită  = 640 mp, suprafața desfășurată construită = 1280 mp; suprafața desfășurată = 1920 mp

950.400,00

HCL nr. 43/31.03.2015; Carte Funciară nr. 81726, număr cadastral 81726

2930

Teren Creșa nr. 8 Târgoviște - Prichindel

Strada profesor Alexandru Vasilescu nr. 3; categoria de folosință CC - curți construcții, cvartalul 22, parcela 79/2; suprafața = 2.310 mp

693.000,00

OUG nr.30/14.04.2000; HCL nr. 43/31.03.2015; Carte Funciară nr. 81726, număr cadastral 81726

2931

Clădire magazie și arhivă

Strada Calea Ploiești, construcție din zidărie tip P cu trei compartimente, acoperiș terasă bitumată; suprafața  = 187 mp

25.130,00

HCL nr. 173/25.06.2015

2932

Rețea canalizare cartier Priseaca

Rețea canalizare cartier Priseaca, lungime 9676 metri, alcătuită din: rețele stradale, conductă refulare sub presiune, trei stații pompare ape uzate cu dotări și împrejmuiri, colector evacuare 150 metri, deviere conductă 250 metri, 12 subtraversari , conductă refulare 150 metri, 28 racorduri canalizare

4.175.041,71

HCL nr. 279/29.10.2014

2933

Teren Creșa nr. 2 Târgoviște - Voinicel

Strada Radu Vărzaru Armașu nr. 9 A, categoria de folosință CC - curți construcții; cvartal 14, parcela 26; suprafața = 506 mp;

91.080,00

HCL nr. 263/30.09.2015

2934

Clădire Creșa nr. 2 Târgoviște - Voinicel

Strada Radu Vărzaru Armașu nr. 9 A; construcție tip P+1E parțial; suprafața construită = 283 mp; suprafața desfãșuratã = 538 mp din care   255 mp sunt aferenți etajului 1;

302.356,00

HCL nr. 263/30.09.2015

2935

Teren Creșa nr. 13 Târgoviște - Pinochio

Strada Tineretului nr. 10; categoria de folosință CC - curți construcții; cvartal 101; parcela 43; suprafața = 1519 mp;

455.700,00

HCL nr. 263/30.09.2015

2936

Clădire Creșa nr. 13 Târgoviște - Pinochio

Strada Tineretului nr. 10; construcție tip S+P; suprafața construită  = 262 mp; suprafața desfãșuratã = 524 mp;

282.960,00

HCL nr. 263/30.09.2015

2937

Teren Creșa nr. 14 Târgoviște - Neghiniță

Strada Vasile Voiculescu nr. 4; categoria de folosință CC - curți construcții; cvartal 102; parcela 26; suprafața = 1492 mp;

447.600,00

HCL nr. 263/30.09.2015

2938

Clădire Creșa nr. 14 Târgoviște - Neghiniță

Strada Vasile Voiculescu nr. 4; construcție tip S+P; suprafața construită  = 264 mp; suprafața desfășurată = 528 mp;

285.120,00

HCL nr. 263/30.09.2015

2939

Teren Creșa nr. 16 Târgoviște - Buburuza

Strada Radu cel Mare nr. 23; categoria de folosință CC - curți construcții ; cvartal 42; parcela 1; suprafața = 2217 mp;

665.100,000

HCL nr. 263/30.09.2015; Carte funciară 81945 număr cadastral 81945

2940

Clădire Creșa nr. 16 Târgoviște - Buburuza

Strada Radu cel Mare nr. 23; construcție tip S+P; suprafața construitã  = 267 mp; suprafața desfãșuratã = 534 mp;

300.108,00

HCL nr. 263/30.09.2015; Carte funciară 81945 număr cadastral 81945

2941

Loc de joacă pentru copii - Strada Radu Popescu

Strada Radu Popescu - blocurile 32 -33; accesorii: masă ping-pong, 3 balansoare, leagăn 2 scaune metal, ansamblu joacă piticot, carusel cu platformă, tobogan mare

26.564,72

HCL nr. 264/30.09.2015

2942

Loc de joacă pentru copii – Strada maior Oprescu Adrian

Strada maior Oprescu Adrian - bloc 25; accesorii: leagăn 2 scaune copii mici, tobogan mic; împrejmuire gard metalic lungime 32 metri;

14.047,97

HCL nr. 264/30.09.2015

2943

Loc de joacă pentru copii – Strada 9 Mai

Strada 9 Mai – blocurile 9 si 10; accesorii: leagăn 3 scaune metal, tobogan mare 3,5 metri, tobogan mic 2,5 metri

9.140,00

HCL nr. 264/30.09.2015

2944

Semafor comandă pietonală - zona Piața 1 Mai

Bulevardul  Independenței - pentru zona Piața 1 Mai; 2 corpuri rutiere; 2 corpuri pietonale; tablou instalație semnalizare

4. 359, 05

HCL nr. 264/30.09.2015

2945

Semafor comandă pietonal㠖 zona Spital ORL

Bulevardul  IC Brătianu - zona fost Spital ORL; 2 corpuri rutiere; 2 corpuri pietonale; tablou instalație semnalizare

11.653,00

HCL nr. 264/30.09.2015

2946

Stație semaforizare – magazin LIDL

Bulevardul  IC Brătianu - zona magazin LIDL; 3 corpuri rutiere; 4 corpuri pietonale; 2 corpuri intermitente; tablou instalație semnalizare;

11.653,00

HCL nr. 264/30.09.2015

2947

Teren sport  Parc Aschiuță

Strada profesor Alexandru Vasilescu, Micro IX, aferent loc joacă Aschiuță; covor asfaltic 276 mp, împrejmuire panouri plasă zincată 50 metri (286 mp = 82 buc),  2 panouri baschet, 2 porți handbal metalice.

74.544,11

HCL nr. 264/30.09.2015

2948

Spațiu etaj 4 - Clădire internat 2

Bulevardul Unirii nr. 28, cota parte (etaj 4) din Clădire internat 2, suprafața = 711 mp, 14 încăperi, 2 grupuri sanitare, hol  și acces casa scării

346.250,00

HCL nr. 262/30.09.2015

2949

Extindere rețea canalizare Strada Calea București

Strada Calea București, rețea canalizare menajeră între numerele poștale 46 și 104; tuburi PVC multistrat SN 8; lungime 500 metri

213.045,14

HCL nr. 68/31.03.2015 ; Proces verbal de recepție finală nr. 5246/26.02.2015

2950

Extindere rețea canalizare pluvială Strada Calea București

Strada Calea București, rețea canalizare pluvială între numerele poștale 115 și 165; tuburi PVC multistrat SN 4 SDR 41 Dn300; racord în intersecția străzilor Calea București și Legumelor; lungime 451 metri

304.127,59

HCL nr. 68/31.03.2015 ; Proces verbal de recepție finală nr. 5246/26.02.2015

2951

Spațiu fosta clădire Baia Comunală

Bulevardul Independenței nr. 2, două încaperi cu suprafața utilă 28 mp, aferentă etajului I al clădirii fosta Baie Comunală  

8.190,00

HCL nr. 344/18.12.2015

3006

Extindere rețea canalizare Strada Ciprian Porumbescu

Strada Ciprian Porumbescu, rețea canalizare menajeră între numerele pootale 2 și 12; tuburi PVC multistrat SN 8; lungime 48 metri

98.077

HCL nr. 68/31.03.2015 ; Proces verbal de recepție finală nr. 5246/26.02.2015

3007

Extindere rețea canalizare Strada Cernăuți

Strada Cernăuți, rețea canalizare menajeră pentru numerele poștale 11, 11A, 11B, 12, 27 tuburi PVC multistrat SN 8; lungime 90 metri

81.742,70

HCL nr. 68/31.03.2015 ; Proces verbal de recepție finală nr. 5246/26.02.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                            SECRETARUL MUNICIPIULUI,

      Cosmin-Petruț Bozieru                                            jr. Chiru Cătălin Cristea