ANEXA nr.1 la H.C.L. nr. 150/29.07.2016

 

Organization Chart

 

 

 

 

                      PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                                                                                        SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                             Cosmin Petruț Bozieru                                                                     jr. Chiru Cătălin Cristea