Proces - Verbal Nr. 2

Incheiat astazi 14.04.2016, cu prilejul sedintei Comisiei de analiza si

repartizare a locuintelor sociale, constituita in baza Dispozitiei Primarului nr. 949/24.02.2016

 

La dezbaterile sedintei comisiei  ce a avut loc astazi, 14.04.2016, au fost prezenti un numar de 7 membrii, din cei 10 membrii ce au fost nominalizati prin Dispozitia Primarului nr. 949/24.02.2016, 3 membrii  fiind lipsa.

Membrii comisiei prezenti in sedinta au aprobat, prelungirea unui numar de 5 solicitari privind  prelungirea termenului contractului de inchiriere pana la data de 30.06.2017 dupa cum urmeaza:

-       FUIOR MARIA – B-dul Unirii, bl.2, ap.24

-       BREZEANU ROXANA – Aleea Grivita, bl.1, ap. 8

-       SAPUNEANU MIHAELA – Aleea Grivita, bl.1, ap.21

-       IONESCU MARIA – str. I.E. Florescu, bl. 8, ap. 42

-       NICOLAE CRISTIAN – str. I.E.Florescu, bl. 8, ap.29

Membrii comisiei prezenti in sedinta, au aprobat in unanimitate  anularea unui nr. de 6 repartitii din sedinta anterioara: 

-    MANOLIU  FLORENTINA  MIHAELA pentru garsoniera nr. 63 din bl. 1, Aleea Grivita (doreste repartizarea unei alte locuinte sociale).

-   GHEORGHE  CRISTINA  FLORENTINA pentru garsoniera nr. 10 din bl. 1, Aleea Grivita – (doreste repartizarea unei alte locuinte in str. Laminorului).

     -    VOINEA NELA pentru garsoniera nr. 46 din bl.1, Aleea Grivita (doreste repartizarea unei alte locuinte).

     -   NASTASIA  MARIUS  LUCIAN pentru garsoniera nr. 51 din bl.1B, str. Laminorului  - (nu s-a prezentat  ptr. contract).

     -  OLARU  LENUTA pentru garsoniera nr. 55 din bl.1B, str. Laminorului  - (nu s-a prezentat  ptr. contract).

     -  TANASE  ROBERT MARIAN pentru garsoniera nr. 40 din bl.1B, str. Laminorului  - (nu s-a prezentat ptr. contract acesta fiind arestat).

          Membrii comisiei prezenti in sedinta au aprobat, repartizarea unui  numar de 7 locuinte sociale din recuperari dupa cum urmeaza:

-       VOINEA NELA – garsoniera nr. 63 din bl.1, Aleea Grivita

         -    GAINA  SORIN – garsoniera nr. 55, din bl.1B, str. Laminorului.

-       ZAMFIR  IRINA ANDREEA – garsoniera nr. 41 din bl.1B, str. Laminorului.

-       VASILE MARIA MAGDALENA – garsoniera nr.10 din bl.1, Aleea Grivita.

-       IONESCU DANIEL – garsoniera nr. 46 din bl.1, Aleea Grivita.

-       GHEORGHE CRISTINA FLORENTINA – garsoniera nr.11 din bl.1B, str.

Laminorului.

-  TUDOR SANDU FELIX – apartamentul nr.2 din bl. D01, str. Constantin Brancoveanu. La ultima pozitie din lista de repartizari doamna Costache Niculina se abtine.

Termenul de inchiriere se propune pana la data de 30.06.2017.

Repartizarea apartamentului nr. 22, din bl.17B, str. Dr. Oprescu Dumitru a fost amanata urmand ca in termen de 30 de zile sa se promoveze actiune in instanta pentru evacuarea ocupantului ilegal.

Repartizarea apartamentului nr. 11, din bl.17B, str. Dr. Oprescu Dumitru a fost amanata urmand ca in termen de 30 de zile sa se promoveze actiune in instanta pentru evacuarea ocupantului ilegal.

Repartizarea apartamentului nr. 16, din bl.1B, str. Laminorului a fost amanata urmand ca in termen de 30 de zile sa se promoveze actiune in instanta pentru evacuarea ocupantului ilegal.

 Repartizarea apartamentului nr. 44, din bl.1B, str. Laminorului a fost amanata urmand ca in termen de 30 de zile sa se promoveze actiune in instanta pentru evacuarea ocupantului ilegal

Repartizarea apartamentului nr.51 din bl.1B, str. Laminorului a fost amanata urmand ca in termen de 30 de zile sa se promoveze actiune in instanta pentru evacuarea ocupantului ilegal.

Repartizarea apartamentului nr.40 din bl.1B, str. Laminorului a fost amanata urmand ca in termen de 30 de zile sa se promoveze actiune in instanta pentru evacuarea ocupantului ilegal.

Comisia de analiza si repartizare a locuintelor sociale a analizat si aprobat un nr. de 4 cereri privind efectuarea unor schimburi de locuinta intre titularii de contract dupa cum urmeaza:

           NICKLASZ GABRIELA ROXANA – titulara de contract al apartamentului nr.60 din bl. 1, Aleea Grivita  solicita schimb de locuinta cu  NEATU  EMILIA -  titulara de contract al apartamentului nr. 4  din bl. 1, Aleea Grivita cu conditia achitarii la zi a tuturor datoriilor (chirie , intretinere, apa, energie electrica, gaze).

           VLAD  ANDREEA  ADELA – titulara de contract al garsonierei nr.38 din bl. 1B, str. Laminorului  solicita schimb de locuinta cu  CONSTANTIN MARIA -  titulara de contract al apartamentului nr. 40  din bl. 1, Aleea Grivita cu conditia achitarii la zi a tuturor datoriilor (chirie , intretinere, apa, energie electrica, gaze).

 

Procesul verbal a fost intocmit intr-un exemplar si semnat de catre membrii comisiei.

 

C O M I S I E:

 

- Raducanu Tudorica - viceprimar - presedinte ……………………….

- Ing. Maican Dorin - director DAPPP - membru  - ……………………..

-Jr. Epurescu Elena  – Sef. Birou Juridic - membru …………………

-Jr. Iordache Marcela - dir.adj. DAS - membru….………………………………

-Jr. Rujoiu Daniela – cons.Biroul Contencios – membru……………………..

- Ec. Costache Niculina – cons. Fond Locativ – membru -

- Ec. Diculescu Maria - cons. Local - membru  - ABSENT

- Jr. Radulescu Catalin - cons. Local - membru  - ……ABSENT

- Ing. Albu  Andrei - cons. local cu atributii de viceprimar - membru - ABSENT

- Baltasiu Victorita – cons. Fond Locativ – secretar(fara drept de vot)…………………