MUNICIPIUL   TÂRGOVIȘTE

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL                                                                                                                                             

Anexa nr. 1 la HCL nr. 115/25.04.2016

 

privind includerea în domeniul public al Municipiului Târgoviște a instalațiilor și echipamentelor ce alcătuiesc stațiile tehnologice pentru pomparea apei în cartiere si concesionarea către SC Compania de Apă Târgoviște - Dâmbovița SA

Poz. inreg.

 

Codul de clasific.

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau după caz, al dării în folosință

Valoare de inventar

-lei-

Situația juridică actuală.

Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

2971

2.1.24.4

Stație hidrofor PT 1 - Micro II

Strada Cernăuti; grup pompare și instalație hidraulică; instalație și racord electric; rețele apă.

1993

29.383

Domeniul public al Municipiului Târgoviște conform HCL nr. 115/25.04.2016

2972

2.1.24.4

Stație hidrofor PT 1 - Micro III

Strada locotenent Dragomirescu Liviu; grup pompare și instalație hidraulică; instalație și racord electric; rețele apă.

1993

116.516

Domeniul public al Municipiului Târgoviște conform HCL nr. 115/25.04.2016

2973

2.1.24.4

Stație hidrofor PT 2 - Micro III

Strada maior Spirescu; grup pompare și instalație hidraulică; instalație și racord electric; rețele apă.

1993

34.612

Domeniul public al Municipiului Târgoviște conform HCL nr. 115/25.04.2016

2974

2.1.24.4

Stație hidrofor PT 1 - Micro IV

Strada Udriște Năsturel; grup pompare și instalație hidraulică; instalație și racord electric; rețele apă.

1971

94.065

Domeniul public al Municipiului Târgoviște conform HCL nr. 115/25.04.2016

2975

2.1.24.4

Stație hidrofor PT 2  - Micro IV

Strada Radu Greceanu; grup pompare și instalație hidraulică; instalație și racord electric; rețele apă.

1978

99.278

Domeniul public al Municipiului Târgoviște conform HCL nr. 115/25.04.2016

2976

2.1.24.4

Stație hidrofor PT 1 - Micro V

Strada Ion Ghica; grup pompare și instalație hidraulică; instalație și racord electric; rețele apă.

1983

144.791

Domeniul public al Municipiului Târgoviște conform HCL nr. 115/25.04.2016

2977

2.1.24.4

Stație hidrofor PT 2 - Micro V

Strada Ion Ghica; grup pompare și instalație hidraulică; instalație și racord electric; rețele apă.

1975

34.136

Domeniul public al Municipiului Târgoviște conform HCL nr. 115/25.04.2016

2978

2.1.24.4

Stație hidrofor PT 1 - Micro VI

Strada Benone Georgescu; grup pompare și instalație hidraulică; instalație și racord electric; rețele apă.

1978

59.427

Domeniul public al Municipiului Târgoviște conform HCL nr. 115/25.04.2016

2979

2.1.24.4

Stație hidrofor PT 2 - Micro VI

Strada Vasile Voiculescu; grup pompare și instalație hidraulică; instalație și racord electric; rețele apă.

1971

94.601

Domeniul public al Municipiului Târgoviște conform HCL nr. 115/25.04.2016

2980

2.1.24.4

Stație hidrofor PT 3 - Micro VI

Strada doctor Dumitru Oprescu; grup pompare și instalație hidraulică; instalație și racord electric; rețele apă.

1971

162.862

Domeniul public al Municipiului Târgoviște conform HCL nr. 115/25.04.2016

2981

2.1.24.4

Stație hidrofor PT 4 - Micro VI

Strada Basarabiei; grup pompare și instalație hidraulică; instalație și racord electric; rețele apă.

1971

33.428

Domeniul public al Municipiului Târgoviște conform HCL nr. 115/25.04.2016

2982

2.1.24.4

Stație hidrofor PT 5 - Micro VI

Strada Transilvaniei; grup pompare și instalație hidraulică; instalație și racord electric; rețele apă.

1971

77.272

Domeniul public al Municipiului Târgoviște conform HCL nr. 115/25.04.2016

2983

2.1.24.4

Stație hidrofor PT 6 - Micro VI

Strada Arcașilor; grup pompare și instalație hidraulică; instalație și racord electric; rețele apă.

1971

72.572

Domeniul public al Municipiului Târgoviște conform HCL nr. 115/25.04.2016

2984

2.1.24.4

Stație hidrofor PT 7 - Micro VI

Strada Valul Cetații; grup pompare și instalație hidraulică; instalație și racord electric; rețele apă.

1993

99.469

Domeniul public al Municipiului Târgoviște conform HCL nr. 115/25.04.2016

2985

2.1.24.4

Stație hidrofor PT 2 - Micro VIII

Strada Gabriel Popescu; grup pompare și instalație hidraulică; instalație și racord electric; rețele apă.

1964

75.682

Domeniul public al Municipiului Târgoviște conform HCL nr. 115/25.04.2016

2986

2.1.24.4

Stație hidrofor PT 3 - Micro VIII

Strada Nicolae Iorga; grup pompare și instalație hidraulică; instalație și racord electric; rețele apă.

1964

45.979

Domeniul public al Municipiului Târgoviște conform HCL nr. 115/25.04.2016

2987

2.1.24.4

Stație hidrofor PT H - Micro VIII

Bulevardul Mircea cel Bătrân; subsol bloc H, grup pompare și instalație hidraulică; instalație și racord electric; rețele apă.

1984

53.388

Domeniul public al Municipiului Târgoviște conform HCL nr. 115/25.04.2016

2988

2.1.24.4

Stație hidrofor PT 1 - Micro IX

Strada profesor Alex Vasilescu; grup pompare și instalație hidraulică; instalație și racord electric; rețele apă.

1966

196.035

Domeniul public al Municipiului Târgoviște conform HCL nr. 115/25.04.2016

2989

2.1.24.4

Stație hidrofor PT 1 Mai - Micro IX

Strada 1 Mai, incinta Liceul Nicolae Ciorănescu; grup pompare și instalație hidraulică; instalație și racord electric; rețele apă.

1993

29.837

Domeniul public al Municipiului Târgoviște conform HCL nr. 115/25.04.2016

2990

2.1.24.4

Stație hidrofor CT 2 - Micro IX

Strada Virgil Drăghiceanu; grup pompare și instalație hidraulică; instalație și racord electric; rețele apă.

1966

34.670

Domeniul public al Municipiului Târgoviște conform HCL nr. 115/25.04.2016

2991

2.1.24.4

Stație hidrofor CT 3 - Micro IX

Strada Radu Gioglovan; grup pompare și instalație hidraulică; instalație și racord electric; rețele apă.

1966

266.546

Domeniul public al Municipiului Târgoviște conform HCL nr. 115/25.04.2016

2992

2.1.24.4

Stație hidrofor PT 1 - Micro XI

Strada Ion Cioranescu; grup pompare și instalație hidraulică; instalație și racord electric; rețele apă.

1978

194.973

Domeniul public al Municipiului Târgoviște conform HCL nr. 115/25.04.2016

2993

2.1.24.4

Stație hidrofor PT Nicolae Bălcescu - Micro XI

Strada căpitan Stănică Ilie; grup pompare și instalație hidraulică; instalație și racord electric; rețele apă.

1985

70.500

Domeniul public al Municipiului Târgoviște conform HCL nr. 115/25.04.2016

2994

2.1.24.4

Stație hidrofor PT 2 - Micro XI

Strada Tony Bulandra; grup pompare și instalație hidraulică; instalație și racord electric; rețele apă.

1978

39.562

Domeniul public al Municipiului Târgoviște conform HCL nr. 115/25.04.2016

2995

2.1.24.4

Stație hidrofor PT 3 - Micro XI

Strada Lăzărică Petrescu grup pompare și instalație hidraulică; instalație și racord electric; rețele apă.

1979

50.320

Domeniul public al Municipiului Târgoviște conform HCL nr. 115/25.04.2016

2996

2.1.24.4

Stație hidrofor CT Petrol

Strada Tudor Vladimirescu; grup pompare și instalație hidraulică; instalație și racord electric; rețele apă.

2003

39.130

Domeniul public al Municipiului Târgoviște conform HCL nr. 115/25.04.2016

2997

2.1.24.4

Stație hidrofor PT 4 - Micro XII

Strada 8 Martie; grup pompare și instalație hidraulică; instalație și racord electric; rețele apă.

1980

46.786

Domeniul public al Municipiului Târgoviște conform HCL nr. 115/25.04.2016

2998

2.1.24.4

Stație hidrofor PT 5 - Micro XII

Strada Pandurilor; grup pompare și instalație hidraulică; instalație și racord electric; rețele apă.

1980

107.086

Domeniul public al Municipiului Târgoviște conform HCL nr. 115/25.04.2016

2999

2.1.24.4

Stație hidrofor PT Crăițe  - Micro XII

Strada Crăițelor; grup pompare și instalație hidraulică; instalație și racord electric; rețele apă.

1975

93.433

Domeniul public al Municipiului Târgoviște conform HCL nr. 115/25.04.2016

3000

2.1.24.4

Stație hidrofor PT 1 Ciprian Porumbescu  - Cartier CFR

Strada Păcii; grup pompare și instalație hidraulică; instalație și racord electric; rețele apă.

1992

29.335

Domeniul public al Municipiului Târgoviște conform HCL nr. 115/25.04.2016

3001

2.1.24.4

Stație hidrofor PT  Aleea Trandafirilor

Strada Aleea Trandafirilor; grup pompare și instalație hidraulică; instalație și racord electric; rețele apă.

1992

27.545

Domeniul public al Municipiului Târgoviște conform HCL nr. 115/25.04.2016

3002

2.1.24.4

Stație hidrofor PT E - Zona Centrală

Strada maior Eugen Brezișeanu; grup pompare și instalație hidraulică; instalație și racord electric; rețele apă.

1983

31.823

Domeniul public al Municipiului Târgoviște conform HCL nr. 115/25.04.2016

3003

2.1.24.4

Stație hidrofor PT C - Zona Centrală

Strada Revolutiei; grup pompare și instalație hidraulică; instalație și racord electric; rețele apă.

1982

64.965

Domeniul public al Municipiului Târgoviște conform HCL nr. 115/25.04.2016

3004

2.1.24.4

Stație hidrofor CT1 - Micro VIII - Aleea Grivița

Aleea Grivița; grup pompare și instalație hidraulică; instalație și racord electric; rețele apă.

1967

34.951

Domeniul public al Municipiului Târgoviște conform HCL nr. 115/25.04.2016

3005

2.1.24.4

Stație hidrofor PT Vile - Strada Matei Basarab

Strada Matei Basarab; grup pompare și instalație hidraulică; instalație și racord electric; rețele apă.

1975

27.502

Domeniul public al Municipiului Târgoviște conform HCL nr. 115/25.04.2016

 

                                    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                   SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                                         ing. Ioan Țuțuianu                                                                                             jr. Chiru Cătălin Cristea

 

                          

 

 

MUNICIPIUL   TÂRGOVIȘTE

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL                                                                                                                                             

 

Anexa nr. 2 la HCL nr. 115/25.04.2016

 

Situatia spatiilor hidrofor proprietate publica a Municipiului Targoviste ce se includ în lista bunurilor concesionate

către SC Compania de Apă Târgoviște - Dâmbovița SA

 

Poz. inreg.

HCL nr. 156/2014

Codul de clasific.

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau după caz, al dării în folosință

Valoare de inventar

-lei-

Situația juridică actuală.

Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

461

1.8.15

Spațiu Stație hidrofor PT 1 - Micro II

Strada Cernăuți; suprafața = 36 mp

1993

7.290,00

HCL nr. 156/29.05.2014

462

1.8.15

Spațiu Stație hidrofor PT 1 - Micro III

Strada locotenent Dragomirescu Liviu; suprafața = 72 mp

1993

14.580,00

HCL nr. 156/29.05.2014

463

1.8.15

Spațiu Stație hidrofor PT 2 - Micro III

Strada maior Spirescu; suprafața = 96 mp

1993

19.440,00

HCL nr. 156/29.05.2014

464

1.8.15

Spațiu Stație hidrofor PT 1 - Micro IV

Strada Udriște Năsturel; suprafața = 50 mp

1971

5.625,00

HCL nr. 156/29.05.2014

465

1.8.15

Spațiu Stație hidrofor PT 2  - Micro IV

Strada Radu Greceanu; suprafața = 72 mp

1978

9.720,00

HCL nr. 156/29.05.2014

466

1.8.15

Spațiu Stație hidrofor PT 1 - Micro V

Strada Ion Ghica; suprafața = 81 mp

1983

12.757,50

HCL nr. 156/29.05.2014

467

1.8.15

Spațiu Stație hidrofor PT 2 - Micro V

Strada Ion Ghica; suprafața = 50 mp

1975

6.750,00

HCL nr. 156/29.05.2014

468

1.8.15

Spațiu Stație hidrofor PT 1 - Micro VI

Strada Benone Georgescu; suprafața = 56 mp

1978

7.560,00

HCL nr. 156/29.05.2014

469

1.8.15

Spațiu Stație hidrofor PT 2 - Micro VI

Strada Vasile Voiculescu; suprafața = 60 mp

1971

6.750,00

HCL nr. 156/29.05.2014

470

1.8.15

Spațiu Stație hidrofor PT 3 - Micro VI

Strada doctor Dumitru Oprescu; suprafața = 72 mp

1971

8.100,00

HCL nr. 156/29.05.2014

471

1.8.15

Spațiu Stație hidrofor PT 4 - Micro VI

Strada Basarabiei; suprafața = 72 mp

1971

8.100,00

HCL nr. 156/29.05.2014

472

1.8.15

Spațiu Stație hidrofor PT 5 - Micro VI

Strada Transilvaniei; suprafața = 60 mp

1971

6.750,00

HCL nr. 156/29.05.2014

473

1.8.15

Spațiu Stație hidrofor PT 6 - Micro VI

Strada Arcașilor; suprafața = 50 mp

1971

5.625,00

HCL nr. 156/29.05.2014

474

1.8.15

Spațiu Stație hidrofor PT 7 - Micro VI

Strada Valul Cetății; suprafața = 96 mp

1993

19.440,00

HCL nr. 156/29.05.2014

475

1.8.15

Spațiu Stație hidrofor PT 2 - Micro VIII

Strada Gabriel Popescu; suprafața = 72 mp

1964

6.480,00

HCL nr. 156/29.05.2014

476

1.8.15

Spațiu Stație hidrofor PT 3 - Micro VIII

Strada Nicolae Iorga; suprafața = 55 mp

1964

4.950,00

HCL nr. 156/29.05.2014

477

1.8.15

Spațiu Stație hidrofor PT H - Micro VIII

Bulevardul Mircea cel Bătrân; subsol bloc H, suprafața utilă spatiu = 100 mp

1984

6.750,00

HCL nr. 156/29.05.2014

478

1.8.15

Spațiu Stație hidrofor PT 1 - Micro IX

Strada profesor Alex Vasilescu; suprafața = 72 mp

1966

6.480,00

HCL nr. 156/29.05.2014

479

1.8.15

Spațiu Stație hidrofor PT 1 Mai - Micro IX

Strada 1 Mai, incintă Liceul Nicolae Ciorănescu; suprafața = 36 mp

1993

7.290,00

HCL nr. 156/29.05.2014

480

1.8.15

Spațiu Stație hidrofor CT 2 - Micro IX

Strada Virgil Drăghiceanu; suprafața = 40 mp

1966

3.600,00

HCL nr. 156/29.05.2014

481

1.8.15

Spațiu Stație hidrofor CT 3 - Micro IX

Strada Radu Gioglovan; suprafața = 55 mp

1966

4.950,00

HCL nr. 156/29.05.2014

482

1.8.15

Spațiu Stație hidrofor PT 1 - Micro XI

Strada Ion Ciorănescu; suprafața = 60 mp

1978

8.100,00

HCL nr. 156/29.05.2014

483

1.8.15

Spațiu Stație hidrofor PT Nicolae Bălcescu - Micro XI

Strada căpitan Stănică Ilie; suprafața = 72 mp

1985

12.960,00

HCL nr. 156/29.05.2014

484

1.8.15

Spațiu Stație hidrofor PT 2 - Micro XI

Strada Tony Bulandra; suprafața = 72 mp

1978

9.720,00

HCL nr. 156/29.05.2014

485

1.8.15

Spațiu Stație hidrofor PT 3 - Micro XI

Strada Lăzărică Petrescu; suprafața = 36 mp

1979

5.670,00

HCL nr. 156/29.05.2014

486

1.8.15

Spațiu Stație hidrofor CT Petrol

Strada Tudor Vladimirescu; suprafața = 30 mp

2003

2.025,00

HCL nr. 156/29.05.2014

487

1.8.15

Spațiu Stație hidrofor PT 4 - Micro XII

Strada 8 Martie; suprafața = 23 mp

1980

3.623,00

HCL nr. 156/29.05.2014

488

1.8.15

Spațiu Stație hidrofor PT 5 - Micro XII

Strada Pandurilor; suprafața = 96 mp

1980

6.480,00

HCL nr. 156/29.05.2014

489

1.8.15

Spațiu Stație hidrofor PT Crăițe  - Micro XII

Strada Crăițelor; suprafața = 72 mp

1975

9.720,00

HCL nr. 156/29.05.2014

490

1.8.15

Spațiu Stație hidrofor PT 1 Ciprian Porumbescu  - Cartier CFR

Strada Păcii; suprafața = 42 mp

1992

8.505,00

HCL nr. 156/29.05.2014

491

1.8.15

Spațiu Stație hidrofor PT  Aleea Trandafirilor

Strada Aleea Trandafirilor; suprafața = 48 mp

1992

9.720,00

HCL nr. 156/29.05.2014

492

1.8.15

Spațiu Stație hidrofor PT E - Zona Centrală

Strada maior Eugen Brezișeanu; suprafața = 72 mp

1983

11.340,00

HCL nr. 156/29.05.2014

493

1.8.15

Spațiu Stație hidrofor PT C - Zona Centrală

Strada Revoluției; suprafața = 33 mp

1982

5.197,00

HCL nr. 156/29.05.2014; HCL nr. 84/31.03.2016

494

1.8.15

Spațiu Stație hidrofor CT1 - Micro VIII - Aleea Grivița

Aleea Grivița; suprafața = 72 mp

1967

6.480,00

HCL nr. 156/29.05.2014

495

1.8.15

Spațiu Stație hidrofor PT Vile - Strada Matei Basarab

Strada Matei Basarab; suprafața = 50 mp

1975

6.750,00

HCL nr. 156/29.05.2014

 

                                    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                                                                                                                     SECRETARUL  MUNICIPIULUI,               

                                                   ing. Țuțuianu Ioan                                                                                                                                                                                jr. Chiru Cătălin Cristea