MUNICIPIUL   TÂRGOVIȘTE

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL                                                                                               

 

Anexa nr. 1 la HCL nr. 214/18.08.2016

          privind includerea unor bunuri în domeniul public și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public  al Municipiului Târgoviște

Poziție înreg.

 

 

Codul de clasific.

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau după caz, al dării în folosință

 

 

Valoare de inventar

-lei-

Situația juridică actuală.

Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

3019

1.3.19.

Dispecerat   monitorizare video

 

Spațiu compus din două încăperi la parterul imobilului Clădire Școala nr. 12 din strada general Ion Emanoil Florescu nr. 8; suprafața utilă  = 85  mp;

 

1982

121.475,26

Domeniul public al Municipiului Târgoviște conform HCL  nr.156/29.05.2014; Legea educatiei nationale nr. 1/2011; inclus în Cartea funciară 22250 număr cadastral 11427

3020

3.3.6.

Sistem monitorizare video

Echipamante și dotări amplasate în  Dispeceratul   de monitorizare video, la parterul imobilului Clădire Școala nr. 12 din strada general I E Florescu nr. 8, compuse din : servere, switch 24 porturi, stații administrare sistem, sistem stocare înregistrări, controller video, soft, firewall, KVM, rack, monitoare 42” si 24”, înregistrator video, sursa alimentare, UPS, stații radio, laptop, imprimantă A3, fax, echipamente conectică, 33 camere video cu media convetoare și cutii conexiuni montate în zonele microraioanelor M6, Cartier CFR, M11 și M12; sistem protecție la incendiu; sistem acces și alarmare; mobilier.

 

2016

2.522.511,99

HCL nr…./…

P.V. recepție nr. 18874/30.06.2016

 

                                                                                               

                                                                                                     VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                           SECRETARUL MUNICIPIULUI,

    prof. Ciprian Prisăcaru                                                           jr. Chiru Cătălin Cristea