Anexă la H.C.L. nr. 215/18.08.2016

Mijloace fixe ce vor fi scoase din funcțiune și casate

 

Nr.

Crt.

 

Denumire mijloc fix

Nr. inventar

Cant.

Valoare

Data punerii

în folosință

Valoare

amortizată

Cont

 

Observații

1.

 

STÂLPI ILUMINAT

PARC MITROPOLIA

17120142-17120173

32

64.880,25

01.01.2000

nu se amortizeaza

2122

Domeniu public

2.

 

MASA PICNIC

PARC MIHAI BRAVU

311101665

311101666

2

12.664,58

01.02.2011

12.664,58

2141

Domeniu privat

 

3.

 

 

WC ECOLOGIC

 

21242855

 

1

 

4.989,59

 

01.04.2009

 

4.989,59

 

21311

 

Domeniu privat

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

82.534,42

 

 

 

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                                        SECRETARUL MUNICIPIULUI,

     prof. Ciprian Prisăcaru                                                                                                                     jr. Chiru Cătălin Cristea