MUNICIPIUL   TÂRGOVIȘTE

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL                                                                                 Anexa nr. 1 la HCL nr. 263/30.09.2015

                                                                                                                                     

LIS TA

BUNURILOR IMOBILE PROPRIETATE  PUBLICĂ A MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE CE SE TRANSMIT ÎN ADMINISTRAREA DIRECȚIEI DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ CU DESTINAȚIA DE CREȘE PENTRU COPII

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau dupa caz, al dării în folosință

Valoarea de inventar

-lei-

Situatia juridica actuala (denumire acte proprietate )

1

 

Teren Creșa nr. 2 Târgoviște - Voinicel

Strada Radu Vărzaru Armașu nr. 9 A, categoria de folosință CC - curți construcții; cvartal 14, parcela 26; suprafața = 506 mp;

1999

91.080

Domeniul public

2

1.6.2.

Clădire Creșa nr. 2 Târgoviște - Voinicel

Strada Radu Vărzaru Armașu nr. 9 A; construcție tip P+1E partial; suprafața construită = 283 mp; suprafața desfãșuratã = 538 mp din care   255 mp sunt aferenți etajului 1;

1977

302.356

Domeniul public

3

 

Teren Creșa nr. 13 Târgoviște - Pinochio

Strada Tineretului nr. 10; categoria de folosință CC - curți construcții; cvartal 101; parcela 43; suprafața = 1519 mp;

1999

455.700

Domeniul public

4

1.6.2.

Clădire Creșa nr. 13 Târgoviște - Pinochio

Strada Tineretului nr. 10; construcție tip S+P; suprafața construită  = 262 mp; suprafața desfãșuratã = 524 mp;

1975

282.960

Domeniul public

5

 

Teren Creșa nr. 14 Târgoviște - Neghiniță

Strada Vasile Voiculescu nr. 4; categoria de folosință CC - curți construcții; cvartal 102; parcela 26; suprafața = 1492 mp;

1999

447.600

Domeniul public

6

1.6.2.

Clădire Creșa nr. 14 Târgoviște - Neghiniță

Strada Vasile Voiculescu nr. 4; construcție tip S+P; suprafața construită  = 264 mp; suprafața desfășurată = 528 mp;

1975

285.120

Domeniul public

7

 

Teren Creșa nr. 16 Târgoviște - Buburuza

Strada Radu cel Mare nr. 23; categoria de folosință CC - curți construcții ; cvartal 42; parcela 1; suprafața = 2217 mp;

1999

665.100

Domeniul public

Carte funciara 81945 numar cadastral 81945

8

1.6.2.

Clădire Creșa nr. 16 Târgoviște - Buburuza

Strada Radu cel Mare nr. 23; construcție tip S+P; suprafața construitã  = 267 mp; suprafața desfãșuratã = 534 mp;

1976

300.108

Domeniul public

Carte funciara 81945 numar cadastral 81945

 

                                                                                                                                                                            VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                                                                            SECRETARUL MUNICIPIULUI

                               arh. Lucian Enache                                                                                                                 jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

 

 

MUNICIPIUL TARGOVISTE

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL                                                                                 Anexa nr. 2 la HCL nr. 263/30.09.2015

                                                                                                                                     

LISTA

PRIVIND REGLEMENTAREA SITUAȚIEI PATRIMONIALE A  IMOBILELOR AFLATE ÎN ADMINISTRAREA GRĂDINIȚELOR

CUPLATE CU CREȘE  PENTRU COPII

Nr. crt.

Unitatea de învățământ

Nr. inventar

Denumirea imobilului

Date de identificare

Valoare de inventar (lei)

Observatii

 

 

1007706

Clădire - Grădinița cu program prelungit nr. 2 Târgoviște

Strada Radu Vărzaru Armașu nr. 9 A; construcție tip P+1E; suprafața construită = 690 mp; suprafața = 1408 mp;

791.296

 Corespunzător poziției nr. 701 din HG nr. 1350/2001

1

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 2

1001044

Clădire Centrala termică proprie - Grădinița cu program prelungit nr. 2 Târgoviște

Strada Radu Vărzaru Armașu nr. 9 A; construcție tip P, amplasată în curtea Grădiniței nr. 2; suprafața = 63 mp;

12.960

 

Corespunzător poziției nr. 846 din HG nr. 1350/2001

 

 

1001045

Clădire Magazie -  Grădinița cu program prelungit nr. 2 Târgoviște

Strada Radu Vărzaru Armașu nr. 9 A; construcție tip P; amplasată în curtea Grădiniței nr. 2, suprafața = 62 mp;

10.980

Corespunzător poziției nr.  847

din HG nr. 1350/2001

 

 

7007675

Teren - Grădinița cu program prelungit nr. 2 Târgoviște

Strada Radu Vărzaru Armașu nr. 9 A, cvartal 14, parcela 26; suprafața = 3730 mp;

671.400

Corespunzător poziției nr.  832

din HG nr. 1350/2001

 

 

1007701

Clădire - Gradinița cu program prelungit nr. 13 Târgoviște

Strada Tineretului nr. 10; construcție tip S+P+1E; suprafața construită  = 700 mp; suprafața desfășurată = 2303 mp;

1.243.620

Corespunzător poziției nr.  695

din HG nr. 1350/2001

2

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 13

1001052

Pivniță  alimente - Grădinița cu program prelungit nr. 13 Târgoviște

Strada Tineretului nr. 10; construcție subterană; amplasată în curtea Grădiniței nr. 13, suprafața = 89 mp;

8.550

 

Corespunzător poziției nr. 852 din HG nr. 1350/2001

 

 

7007664

Teren - Grădinița cu program prelungit nr. 13 Târgoviște

Strada Tineretului nr. 10; cvartal 101; parcela 43; suprafața = 4.328 mp;

1.298.400

Corespunzător poziției nr.  833

 din HG nr. 1350/2001

 

 

1007700

Clădire - Gradinița cu program prelungit nr. 14 Târgoviște

Strada Vasile Voiculescu nr. 4; construcție tip S+P+1E; suprafața construită  = 706 mp; suprafața desfășurată = 2382 mp;

1.286.280

Corespunzător poziției nr.  694

din HG nr. 1350/2001

3

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.14

1001053

Pivniță alimente - Grădinița cu program prelungit nr. 14 Târgoviște

Strada Vasile Voiculescu nr. 4; construcție subterană, amplasată în curtea Grădiniței nr. 14, suprafața = 85 mp;

10.575

 

Corespunzător poziției nr. 851 din HG nr. 1350/2001

 

 

 

 

 

 

 

7007679

Teren - Grădinița cu program prelungit nr. 14 Târgoviște

Strada Vasile Voiculescu nr. 4; cvartal 102; parcela 26; suprafața = 4990 mp;

1.497.000

 

Corespunzător poziției nr. 673 din HG nr. 1350/2001

 

 

1007699

Clădire - Grădinița cu program prelungit nr. 16 Târgoviște

Strada Radu cel Mare nr. 23; construcție tip S+P+1E; suprafața construită  = 698 mp; suprafața desfășurată = 2.319 mp;

1.303.278

Corespunzător poziției nr. 693

 din HG nr. 1350/2001;

Carte funciara 81945 numar cadastral 81945

4

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.16

1001054

Beci curte - Grădinița nr. 16 Târgoviște

Strada Radu cel Mare nr. 23; construcție subterană; amplasat în curtea Grădiniței nr. 16; suprafața = 97 mp;

11.880

Corespunzător poziției nr. 845

din HG nr. 1350/2001;

Carte funciara 81945 numar cadastral 81945

 

 

7007681

Teren - Grădinița cu program prelungit nr. 16 Târgoviște

Strada Radu cel Mare nr. 23; cvartal 42; parcela 1; suprafața = 4.532 mp;

1.359.600

Corespunzător poziției nr. 675

din HG nr. 1350/2001

Carte funciara 81945 numar cadastral 81945