ROMĀNIA

JUDETUL DĀMBOVITA

CONSILIUL LOCAL TARGOVISTE

DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA

Serviciul Prestatii Sociale

 

Anexa 1

 

 

 

DEBITORI LA VENITUL MINIM GARANTAT CONFORM LEGII 416/2001, cu modificarile ulterioare

 

 

 

Nr. Crt.

Nume si Prenume

Varsta

Beneficiar

Sistat

Sold

30.12.2011

Observatii

1.

COSCA MARILENA

60 ANI

V.M.G.

SISTAT

1125

A beneficiat de venit minim garantat si de pensie in perioada martie 2010-noiembrie 2010.D-na Cosca este decedata din luna mai 2011 si nu a avut nicio ruda.

2

STERE TANASE

59 ANI

V.M.G

SISTAT

875

A beneficiat de venit minim garantat si de pensie in perioada decembrie 2009-uinie 2010.D-nul Stere este plecat din tara si nu are rude.

 

TOTAL SUME RESTANTE

 

 

 

2000 LEI

 

 

 

                     

                      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                                    SECRETAR MUNICIPIU,

                         as. med. Liţă Ion                                                                                                      jr. Chiru Cătălin Cristea