JUDEŢUL DÂMBOVITA                                                                                                         

MUNICIPIUL   TÂRGOVIŞTE

 

 

ANEXA LA HCL nr. ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­29 /  27.01.2012

 

COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARŢIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIŞTE

Poz. inreg.

Codul

 de

 clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii

 sau

 dupa caz,

 al dării

in folosinţă

Valoarea de inventar

-lei-

Situaţia juridică actuală

 (denumire acte proprietate sau alte acte doveditoare )

0

1

2

3

4

5

6

 

 

Teren Aleea Trandafirilor

Categoria CC - Curţi construcţii; Cvartal 189 parţial parcela  23; suprafaţa = 288 mp

1999

35.729

Legea nr.213/1998; Carte Funciară 22286 nr. cadastral 11453

 

 

Teren Aleea Trandafirilor

Categoria CC - Curţi construcţii; Cvartal 189 parţial parcela  48; suprafaţa = 1.131 mp

1999

280.625

Legea nr.213/1998; Carte Funciară 2281 nr. cadastral 11464;

 

 

Teren Aleea Trandafirilor

Categoria CC - Curţi construcţii; Cvartal 189  parcela  48; suprafaţa = 12.251 mp

1999

4.292.953

Legea nr.213/1998; Carte Funciară 22407 nr. cadastral 11526

 

 

Teren Aleea Trandafirilor

Categoria CC - Curţi construcţii; Cvartal 190  parcela 1; suprafaţa = 22.240 mp

1999

8.645.197

Legea nr.213/1998; Carte Funciară 22403 nr. cadastral 11506

 

 

Teren Aleea Trandafirilor

Categoria CC - Curţi construcţii; Cvartal 189 parţial parcela  21, adiacent Teatru; suprafaţa = 1.480 mp

1999

275.736

Legea nr.213/1998; Carte Funciară 22300 nr. cadastral 11479

 

 

Teren Aleea Trandafirilor - blocul 4

Categoria CC - Curţi construcţii;  Cvartal 189 parţial parcela  21; suprafaţa = 204 mp

1999

21.135

Legea nr.213/1998; Carte Funciară 22302 nr. cadastral 11480

 

 

Teren Aleea Trandafirilor - blocurile 1, P9

Categoria CC - Curţi construcţii; Cvartal 189 parcela 12; suprafaţa = 2.676 mp

1999

853.844

Legea nr.213/1998; Carte Funciară 22412 nr. cadastral 11456

 

 

Teren Aleea Trandafirilor - blocurile 4, P4, P7

Categoria CC - Curţi construcţii;  Cvartal 189 parcela  16; suprafaţa = 2.448 mp

1999

658.550

Legea nr.213/1998; Carte Funciară 22283 nr. cadastral 11451


 

 

Teren Bulevardul I.C. Brătianu  - blocurile  50, 53, 54, 55, 56, 57

Categoria CC - Curţi construcţii; Cvartal 214, parcela 16; Suprafaţa = 6.331 mp

1999

1.526.760

Legea nr.213/1998; Carte Funciară 22285, număr cadastral 11462

 

 

 

Teren Bulevardul I.C. Brătianu - blocuri 29, 30, 31, 32, 33

Categoria CC - Curţi construcţii; Cvartal 218, parcela 1; Suprafaţa = 8.937 mp

1999

2.808.779

Legea nr.213/1998; Carte Funciară 22386, număr cadastral 11487

 

 

 

Teren Bulevardul I.C. Brătianu - blocuri D1, D2, 10, 11, 12, 13, 14, Compania de Apa

Categoria CC - Curţi construcţii; Cvartal . 204, parcele 1, 4, 9, 54, 62; Suprafaţa = 14.531 mp

1999

5.882.570

Legea nr.213/1998; Carte Funciară 22365, număr cadastral 11446

 

 

 

Teren Bulevardul I.C. Brătianu - blocuri D3, D4, D5, D6,  D7, D8

Categoria CC - Curţi construcţii; Cvartal 204, parcela 35; Suprafaţa = 9.749 mp

1999

3.798.147

Legea nr.213/1998; Carte Funciară 22287, număr cadastral 11457

 

 

 

Teren Bulevardul Unirii - bloc 42

Categoria CC - Curţi construcţii; Cvartal 99, parcele 51; Suprafaţa = 589 mp

1999

109.992

Legea nr.213/1998; Carte Funciară 22238, număr cadastral 11417

 

 

 

Teren Bulevardul Unirii - blocul 81

Categoria CC - Curţi construcţii; Cvartal 105, parcele 40, 43; Suprafaţa = 1.184 mp

1999

417.470

Legea nr.213/1998; Carte Funciară 22271, număr cadastral 11436

 

 

 

Teren Bulevardul Unirii - blocurile 3, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42

Categoria CC - Curţi construcţii; Cvartal 99 parcele 1, 11, 19, 20, 23, 26, 29, 33, 38, 43, 51, 59, 60 , 63, 67; Suprafaţa = 29.179 mp

1999

9.780.246

Legea nr.213/1998; Carte Funciară 22237, număr cadastral 11420

 

 

 

Teren Calea Bucureşti - blocurile 9, O1, O2, O3, 41

Categoria CC - Curţi construcţii; Cvartal 208, parcela 44; Suprafaţa = 9.301 mp

1999

2.603.330

Legea nr.213/1998; Carte Funciară 22366, număr cadastral 11455

 

 

 

Teren Calea Bucureşti - blocurile N1, N2, N3, 42, 43, 44, 45, 46

Categoria CC - Curţi construcţii; Cvartal 212, parcelele 1, 5, 20; Suprafaţa = 15.676 mp

1999

4.251.204

Legea nr.213/1998; Carte Funciară 22402, număr cadastral 11499

 

 

 

Teren Strada Arcaşilor - bloc 1

Categoria CC - Curţi construcţii; Cvartal 99, parcele 49, 50; Suprafaţa = 1.705 mp

1999

390.390

Legea nr.213/1998; Carte Funciară 22262, număr cadastral 11409

 

 

 

Teren Strada Bucovinei - bloc 44

Categoria CC - Curţi construcţii;  Cvartal 100, parcela 0; Suprafaţa = 491 mp

1999

75.020

Legea nr.213/1998; Carte Funciară 22233, număr cadastral 11412

 

 

 

Teren Strada Bucovinei - blocurile 5 şi 45

Categoria CC - Curţi constructii;  Cvartal 100 parcele 3, 4, 12, 14; Suprafaţa = 3.044 mp

1999

650.601

Legea nr.213/1998; Carte Funciară 22241, număr cadastral 11421

 

 

 

Teren Strada Ciprian Porumbescu - bloc C1

Categoria CC - Curţi construcţii; Cvartal 201, parcela 1; Suprafaţa = 1.537 mp

1999

514.504

Legea nr.213/1998; Carte Funciară 22363, număr cadastral 11437

 

 

 

Teren Strada Ciprian Porumbescu - bloc C4

Categoria CC - Curţi construcţii; Cvartal 194; parcela 1; Suprafaţa = 543 mp

1999

158.839

Legea nr.213/1998; Carte Funciară 22266, număr cadastral 11433

 


 

 

Teren Strada Ciprian Porumbescu - blocurile C2, C3

Categoria CC - Curţi construcţii; Cvartal 202, parcela 1; Suprafaţa = 4.146 mp

1999

1.647.740

Legea nr.213/1998; Carte Funciară 22258, număr cadastral 11428

 

 

Teren Strada George Cair - spate bloc O2

Categoria CC - Curţi construcţii; Cvartal 208 parcela 44; Suprafaţa = 1.211 mp

1999

261.466

Legea nr.213/1998; Carte Funciară 22389, număr cadastral 11483

 

 

Teren Strada Ion Ciorănescu - blocuri 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B, 4

Categoria CC - Curţi construcţii; Cvartal 208, parţial parcela 44; Suprafaţa = 5.649 mp

1999

1.438.521

Legea nr.213/1998; Carte Funciară 22368, număr cadastral 11469

 

 

Teren Strada Ionel Fernic - blocurile 12-13-14-15-16-39

Categoria CC - Curţi construcţii; Cvartal 209, parcela 1; Suprafaţa = 7.011 mp

1999

2.014.246

Legea nr.213/1998; Carte Funciară 22413, număr cadastral 11524

 

 

Teren Strada Lăzărică Petrescu (include locul de joacă)

Categoria CC - Curţi construcţii; Cvartal 211, parcela 1; Suprafaţa = 2.524 mp

1999

743.818

Legea nr.213/1998; Carte Funciară 22406, număr cadastral 11452

 

 

Teren Strada Neagoe Basarab - blocurile A1, A2, A3

Categoria CC - Curţi construcţii; Cvartal 192, parcela 1; Suprafaţa = 2.675 mp

1999

951.337

Legea nr.213/1998; Carte Funciară 22346, număr cadastral 11430

 

 

Teren Strada Pandurilor - blocurile 23, 24, 25, 34, 35, 36, 37, 38

Categoria CC - Curti constructii; Cvartal  221, parcela 1 şi cvartal 222, parcela 11; Suprafaţa = 14.843 mp

1999

5.039.703

Legea nr.213/1998; Carte Funciară 22319, număr cadastral 11493

 

 

Teren Strada Pandurilor - blocurile 26, 27, 28

Categoria CC - Curţi construcţii; Cvartal 217, parcela 1; Suprafaţa = 4.638 mp

1999

1.215.391

Legea nr.213/1998; Carte Funciară 22298, număr cadastral 11461

 

 

Teren Strada Pandurilor - blocurile 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45

Categoria CC - Curţi construcţii; Cvartal  220 cu parcelele 1, 18, 36, 21; Suprafaţa = 12.159 mp

1999

3.540.892

Legea nr.213/1998; Carte Funciară 22292, număr cadastral 11459

 

 

Teren Strada Petru Cercel - blocurile 46, 47, 48, 49

Categoria CC - Curţi construcţii; Cvartal  219, parcela 1; Suprafaţa = 7.325 mp

1999

1.874.881

Legea nr.213/1998; Carte Funciară 22387, număr cadastral 11498

 

 

Teren Strada Petru Cercel - blocurile 47, 48, 49, 50, 51, 52 , Sala de Sport Micro XI

Categoria CC - Curţi construcţii; Cvartal 213 parcelele 11, 12, 15, 19, 25, 30; Suprafaţa = 10.811 mp

1999

2.663.612

Legea nr.213/1998; Carte Funciară 22404, număr cadastral 11525

 

 

Teren Strada Păcii - blocurile  A4,  A5

Categoria CC - Curţi construcţii; Cvartal 193, parcela 1; Suprafaţa = 1.680 mp

1999

562.373

Legea nr.213/1998; Carte Funciară 22296, număr cadastral 11426

 

 

Teren Strada Radu de la Afumaţi

Categoria CC - Curţi construcţii; Cvartal 0, parcelă adiacentă cimitir; Suprafaţa = 1.494 mp

1999

392.804

Legea nr.213/1998; Carte Funciară 22405, nrumăr cadastral 11520

 

 

Teren Strada Radu de la Afumaţi - blocurile 17, 18

Categoria CC - Curţi construcţii; Cvartal 225, parcela 1; Suprafaţa = 7.054 mp

1999

1.974.400

Legea nr.213/1998; Carte Funciară 22289, număr cadastral 11466


 

 

Teren Strada Radu de la Afumaţi - blocurile 5, 6, 7, 8, 10,11, 19, 20, 21

Categoria CC - Curţi construcţii; Cvartal  226, parcelele 15, 16, 17, 18, 35, 36; Suprafaţa = 12.331 mp

1999

4.219.000

Legea nr.213/1998; Carte Funciară 22294, număr cadastral 11454

 

 

Teren Strada Tineretului -  blocurile 4, 28, 29, 30

Categoria CC - Curţi construcţii;  Cvartal 101, parcele 16, 27, 28, 30, 35, 38, 42; Suprafaţa = 10.619 mp

1999

2.718.001

Legea nr.213/1998; Carte Funciară 22228, număr cadastral 11413

 

 

Teren Strada Tineretului - bloc 26

Categoria CC - Curţi construcţii;  Cvartal 102, parcele 2 şi parţial parcela 5; Suprafaţa = 2.659 mp

1999

722.257

Legea nr.213/1998; Carte Funciară 22265, număr cadastral 11432

 

 

Teren Strada Tony Bulandra - blocurile 25, 26

Categoria CC - Curţi construcţii; Cvartal 224, parcela 1; Suprafaţa = 4.701 mp

1999

1.379.237

Legea nr.213/1998; Carte Funciară 22329, număr cadastral 11503

 

 

Teren Strada Tony Bulandra - blocurile 27, 28

Categoria CC - Curţi construcţii; Cvartal 223, parcelele 11, 12; Suprafaţa = 4.801 mp

1999

1.341.700

Legea nr.213/1998; Carte Funciară 22282, număr cadastral 11445

 

 

Teren Strada Transilvaniei - blocurile 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 56, 57, 61, 62, 63

Categoria CC - Curţi construcţii; Cvartal 107, parcele 1, 10, 17, 19, 23, 34, 51; Suprafaţa = 26.988 mp

1999

7.013.482

Legea nr.213/1998; Carte Funciară 22229, număr cadastral 11415

 

 

Teren Strada Transilvaniei - blocurile 53, 54, 55, 58, 59, 60, 64, 65, 66, 67

Categoria CC - Curţi construcţii;  Cvartal 106 parcela 38; Suprafaţa = 18.536 mp

1999

5.099.432

Legea nr.213/1998; Carte Funciară 22235, număr cadastral 11422

 

 

Teren Strada Vasile Blendea - bloc 18

Categoria CC - Curţi construcţii; Cvartal 225, parcela 9; Suprafaţa = 1.431 mp

1999

345.095

Legea nr.213/1998; Carte Funciară 22280, număr cadastral 11447

 

 

Teren Strada Vlad Ţepeş - blocurile 23, 24, 34, 35, 36, 37, 38

Categoria CC - Curţi construcţii; Cvartal 210, parcelele 9, 11, 19, 39, 40; Suprafaţa = 17.893 mp

1999

5.000.424

Legea nr.213/1998; Carte Funciară 22388, număr cadastral 11500

 

 

Teren Strada Vlad Ţepeş - blocurile 29, 30, 31, 32, 33

Categoria CC - Curţi construcţii; Cvartal 216, parcelele 4, 9, 10, 15, 19, 23, 25, 26; Suprafaţa = 9.477 mp

1999

2.524.707

Legea nr.213/1998; Carte Funciară 22362, număr cadastral 11494

 

 

Teren Strada doctor Benone Georgescu - bocul 82

Categoria CC - Curţi construcţii; Cvartal 105, parcele 38, 40, 43, 48; Suprafaţa = 4.056 mp

1999

1.350.666

Legea nr.213/1998; Carte Funciară 22348, număr cadastral 11501

 

 

Teren Strada doctor Marinescu Gheorghe - blocurile 68, 69, 70, 71

Categoria CC - Curţi construcţii; Cvartal 104, parcela 73; Suprafaţa = 6.807 mp

1999

2.406.027

Legea nr.213/1998; Carte Funciară 22255, număr cadastral 11410

 

 

Teren Strada doctor Marinescu Gheorghe - blocurile F1, 19, 74, 78, 79, 80

Categoria CC - Curţi construcţii; Cvartal 104, parcele 73, 74, 75; Suprafaţa = 18.079 mp

1999

6.319.440

Legea nr.213/1998; Carte Funciară 22322, număr cadastral 11470

 

 

Teren Strada doctor Oprescu Dumitru -  bloc 17

Categoria CC - Curţi construcţii; Cvartal 103, parcela 48; Suprafaţa = 84 mp

1999

8.300

Legea nr.213/1998; Carte Funciară 22243, număr cadastral 11416


 

 

Teren Strada doctor Oprescu Dumitru - blocurile 20, 21, 22,  23, 24, 25

Categoria CC - Curţi construcţii;  Cvartal 102, parcele 5, 7, 9,  12, 15, 18, 21, 24, 27; Suprafaţa = 10.400 mp

1999

2.281.668

Legea nr.213/1998; Carte Funciară 22230, număr cadastral 11414

 

 

Teren Strada doctor Oprescu Dumitru - blocurile F2, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,  17, 18

Categoria CC - Curţi construcţii; Cvartal 103 parcele 10, 20, 21, 24, 29, 36, 41, 43, 52, 53; Suprafaţa = 16.176 mp

1999

4.626.208

Legea nr.213/1998; Carte Funciară 22392, număr cadastral 11502

 

 

Teren Strada general Ioan Emanoil Florescu - bloc B1

Categoria CC - Curti constructii; Cvartal 203 parcela 13; Suprafaţa = 2.788 mp

1999

991.525

Legea nr.213/1998; Carte Funciară 22299, număr cadastral 11465

 

 

Teren Strada general Ioan Emanoil Florescu - blocuri 4, 5, 6, 9

Categoria CC - Curţi construcţii; Cvartal 203, parcela 20; Suprafaţa = 6.493 mp

1999

2.009.572

Legea nr.213/1998; Carte Funciară 22323, număr cadastral 11448

 

 

Teren Strada soldat Nae Ion - blocurile 58, 59, 60, 61, 62

Categoria CC - Curţi construcţii; Cvartal 215, parcelele  18, 19, 20, 21, 22, 23; Suprafaţa = 7.874 mp

1999

2.049.676

Legea nr.213/1998; Carte Funciară 22367, număr cadastral 11458

 

 

Teren strada IC Vissarion nr. 8

Categoria CC - curţi construcţii; cvartal 5, parcela 28/1; suprafaţa = 1.125 mp

2012

613.485

Legea nr. 213/1998

 

 

Teren strada IC Vissarion

Categoria CC - curţi construcţii; cvartal 5, parcela 28/2; suprafaţa = 489 mp

2012

266.661

Legea nr. 213/1998

 

 

Teren Bulevardul Mircea cel Bătrân – Asociatia Socio - Culturala

Categoria CAT - alte terenuri; cvartal 23/1; parcela 11/1 ; suprafaţa = 920 mp

2012

421.176

Legea nr. 213/1998

 

 

Teren Bulevardul Mircea cel Bătrân

Categoria CAT - alte terenuri; cvartal 23/1; parcela 11/2 ; suprafaţa = 764 mp

2012

349.760

Legea nr. 213/1998

 

1.3.7.2.

Parcare Strada poet Grigore Alexandrescu – bloc D1

Betonată; Categoria de folosinţă CPC - parcări; Cvartal 5, parcela 147; intrare bloc D1; suprafaţa = 280 mp

2012

152.690

Legea nr. 213/1998

 

1.3.7.1.

Drum exploatare De – 28/2

Categoria De- Drumuri exploatare; începe din strada Magrini;  lungime = 187 metri; suprafaţa = 748 mp

2012

71.750

Legea nr. 213/1998