JUDETUL DAMBOVITA

MUNICIPIUL TARGOVISTE

 

ANEXA NR. 1 LA HCL nr. 27/ 27 .01.2012

PRIVIND INCLUDEREA IN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TARGOVISTE SI CONCESIONAREA CATRE S.C. COMPANIA DE APA TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A. A RETELELOR DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE CE ALCATUIESC INVESTITIA

< REINTRODUCEREA IN CIRCUITUL TURISTIC A CETATII DE SCAUN TARGOVISTE - LOT 2 >

 

A. RETELE DE ALIMENTARE CU APA

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobandirii sau dupa caz, al darii in folosinta

Valoarea de inventar

-lei-

Situatia juridica actuala (denumire acte proprietate )

0

1

2

3

4

5

6

1

1.8.6.

Retea apa Strada poet Grigore Alexandrescu

Strada poet Grigore Alexandrescu, retea 870 metri liniari, 78 bransamente, 5 camine vane

29.07.2011

380.191,66

Legea nr. 213/1998

2

1.8.6.

Retea apa Strada IH Radulescu

Strada IH Radulescu, retea 480 metri liniari, 39 bransamente, 3 camine vane

29.07.2011

193.218,40

Legea nr. 213/1998

3

1.8.6.

Retea apa Strada doctor Marinoiu

Strada doctor Marinoiu, retea 280 metri liniari, 23 bransamente, 1 camin vane

29.07.2011

124.737,69

Legea nr. 213/1998

4

1.8.6.

Retea apa Strada AI Cuza

Strada AI Cuza, retea 400 metri liniari, 33 bransamente, 6 camine vane

29.07.2011

249.727,91

Legea nr. 213/1998

5

1.8.6.

Retea apa Strada Revolutiei

Strada Revolutiei, retea 270 metri liniari, 10 bransamente, 2 camine vane

29.07.2011

94.757,28

Legea nr. 213/1998

6

1.8.6.

Retea apa Strada Negustorilor

Strada Negustorilor, retea 140 metri liniari, 10 bransamente, 1 camin vane

29.07.2011

73.809,69

Legea nr. 213/1998

7

1.8.6.

Retea apa Strada Coconilor

Strada Coconilor, retea 227 metri liniari, 4 bransamente, 2 camine vane

29.07.2011

77.301,18

Legea nr. 213/1998

8

1.8.6.

Retea apa Strada plutonier Ditescu Stan

Strada plutonier Ditescu Stan, retea 185 metri liniari, 18 bransamente

29.07.2011

96.802,09

Legea nr. 213/1998

9

1.8.6.

Retea apa Strada Vasile Carlova

Strada Vasile Carlova, retea 180 metri liniari, 19 bransamente

29.07.2011

107.808,70

Legea nr. 213/1998

10

1.8.6.

Retea apa Strada IC Vissarion

Strada IC Vissarion, retea 101 metri liniari, 6 bransamente

29.07.2011

 

54.307,41

 

Legea nr. 213/1998

11

1.8.6.

Cismea publica Strada poet Grigore Alexandrescu

Strada poet Grigore Alexandrescu, parcare Casa Blendea

29.07.2011

1.863,57

Legea nr. 213/1998

12

1.8.6.

Cismea publica Strada IH Radulescu

Strada IH Radulescu colt cu strada AI Cuza

29.07.2011

1.863,57

Legea nr. 213/1998

13

1.8.6.

Cismea publica Strada Revolutiei

Strada Revolutiei colt cu strada AI Cuza

29.07.2011

1.863,57

Legea nr. 213/1998

14

1.8.6.

Cismea publica Strada doctor Marinoiu

Strada doctor Marinoiu colt cu strada Vasile Carlova

29.07.2011

1.863,57

Legea nr. 213/1998

15

1.8.6.

Cismea publica Strada Stelea

Strada Stelea colt cu strada Calea Domneasca

29.07.2011

1.863,57

Legea nr. 213/1998

16

1.8.6.

Cismea publica Strada AI Cuza

Strada AI Cuza colt cu Calea Domneasca

29.07.2011

1.863,57

Legea nr. 213/1998

17

1.8.6.

Cismea publica Calea Domneasca

Calea Domneasca, acces Curtea Domneasca

29.07.2011

1.863,57

Legea nr. 213/1998

TOTAL RETELE ALIMENTARE CU APA 1.465.707,00 lei

 

 

 

 

B. RETELE DE CANALIZARE

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobandirii sau dupa caz, al darii in folosinta

Valoarea de inventar

-lei-

Situatia juridica actuala (denumire acte proprietate )

1

1.8.7.

Retea canalizare Strada doctor Marinoiu

Strada doctor Marinoiu, retea 145 metri liniari, din tuburi PVC 315 mm, 4 camine vizitare

29.07.2011

309.610,19

Legea nr. 213/1998

2

1.8.7.

Retea canalizare Strada AI Cuza

Strada AI Cuza, retea 235 metri liniari, din tuburi PVC 315 mm, 10 camine vizitare

29.07.2011

386.305,69

Legea nr. 213/1998

3

1.8.7.

Retea canalizare Strada Revolutiei

Strada Revolutiei, retea 220 metri liniari, din tuburi PVC 315 mm, 10 camine vizitare

29.07.2011

223.998,64

Legea nr. 213/1998

4

1.8.7.

Retea canalizare Strada Negustorilor

Strada Negustorilor, retea 58 metri liniari, din tuburi PVC 315 mm, 4 camine vizitare

29.07.2011

96.284,76

Legea nr. 213/1998

5

1.8.7.

Retea canalizare Strada Coconilor

Strada Coconilor, retea 477 metri liniari, din tuburi PVC 315 mm, 8 camine vizitare

29.07.2011

261.605,20

Legea nr. 213/1998

6

1.8.7.

Retea canalizare Strada Vasile Carlova

Strada Vasile Carlova, retea 75 metri liniari, din tuburi PVC 315 mm, 4 camine vizitare

29.07.2011

105.440,81

Legea nr. 213/1998

7

1.8.7.

Retea canalizare IC Vissarion

IC Vissarion, retea 108 metri liniari, din tuburi PVC 315 mm, 3 camine vizitare

29.07.2011

101.132,65

Legea nr. 213/1998

8

1.8.7.

Retea canalizare Strada Stelea

Strada Stelea, retea 148 metri liniari, din tuburi PVC 315 mm, 3 camine vizitare

29.07.2011

128.459,26

Legea nr. 213/1998

9

1.8.12.

Statie de pompare

Parc Chindia, acces din strada Coconilor; subterana, capac fibra sticla

29.07.2011

433.059,00

Legea nr. 213/1998

TOTAL RETELE CANALIZARE 2.045.896,20 lei

 

 

 

JUDETUL DAMBOVITA

MUNICIPIUL TARGOVISTE

 

ANEXA NR. 2 LA HCL nr. 27/ 27 .01.2012

PRIVIND INCLUDEREA IN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TARGOVISTE SI TRANSMITEREA IN FOLOSINTA GRATUITA CATRE SC FDEE ELECTRICA DISTRIBUTIE MUNTENIA NORD SA - SDEE TARGOVISTE

A RETELELOR ELECTRICE AERIENE SI SUBTERANE DE JOASA TENSIUNE,

A POSTULUI DE TRANSFORMARE SI LES 20 KV RACORD LA PTAB CE ALCATUIESC INVESTITIA

< REINTRODUCEREA IN CIRCUITUL TURISTIC A CETATII DE SCAUN TARGOVISTE - LOT 2 >

 

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobandirii sau dupa caz, al darii in folosinta

Valoarea de inventar

-lei-

Situatia juridica actuala (denumire acte proprietate )

0

1

2

3

4

5

6

1

1.7.2.1.

Retea electrica aeriana joasa tensiune zona Centrul istoric al Municipiului Targoviste

LEA jt cu conductor TYIR OL +AL 3 x 70 mm2, lungime 1200 metri; 4 circuite plus reracordare bransamente existente

29.07.2011

564.112,97

Legea nr. 213/1998

2

1.7.2.2.

Retea electrica subterana joasa tensiune zona Centrul istoric al Municipiului Targoviste

LES jt tip ACYAby 3x150 + 70 mm2, lungime 2760 metri; 19 bucati firide de distributie si 45 bucati tablouri de distributie

29.07.2011

407.316,06

Legea nr. 213/1998

3

1.1.3.

Post de transformare in anvelopa de beton cu transformator inclus

Strada Coconilor; PTAB 20/04 kV, 160 kVA inclusiv TRAFO 20/0,4 KV, 160 kVA

29.07.2011

196.529,34

Legea nr. 213/1998

4

1.7.2.1.

LES 20 KV racord la PTAB zona Centrul istoric al Municipiului Targoviste

cablu 20 kV tip A2XSY 2x3x(1x150/25 mm2); 2 bucati

29.07.2011

172.341,49

Legea nr. 213/1998

TOTAL RETELE COMODAT ELECTRICA 1.340.299,86 lei

 

 

JUDETUL DAMBOVITA

MUNICIPIUL TARGOVISTE

 

ANEXA NR. 3 LA HCL nr. 27/ 27 .01.2012

PRIVIND INCLUDEREA IN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TARGOVISTE SI ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL MUNICIPAL A RETELELOR ELECTRICE DE ILUMINAT PUBLIC SI ARHITECTURAL CE ALCATUIESC INVESTITIA

< REINTRODUCEREA IN CIRCUITUL TURISTIC A CETATII DE SCAUN TARGOVISTE - LOT 2 >

 

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobandirii sau dupa caz, al darii in folosinta

Valoarea de inventar

-lei-

Situatia juridica actuala (denumire acte proprietate )

0

1

2

3

4

5

6

1

1.7.1.3.

Retea electrica iluminat architectural zona Centrul istoric al Municipiului Targoviste

LES jt tip ACYAby 3 x 50 + 16 mm2; lungime 3700 metri, retea subterana; locatii: Primaria, Directia Judeteana Protectia Copilului, Posta Veche, Biserica Targului, Scoala Populara de Arta, Muzeele de Arta, Istorie si Politie, statuile IH Radulescu si Constantin Brancoveanu

29.07.2011

1.736.805,84

Legea nr. 213/1998

2

1.7.1.2.

Retea electrica iluminat public zona Centrul istoric al Municipiului Targoviste

TYIR 50 OL AL 1x35 + 1x25 mm2 pe stalpi metalici, lungime 3490 metri, 160 stalpi metalici

29.07.2011

1.184.259,20

 

Legea nr. 213/1998

a

 

Strada poet Grigore Alexandrescu

Retea iluminat Strada poet Grigore Alexandrescu, 14 stalpi metalici/3,5m din strada Revolutiei in strada Lt. Parvan Popescu

29.07.2011

89.160,00

Legea nr. 213/1998

b

 

Strada Ion Heliade Radulescu

Retea iluminat Strada I H Radulescu, 11 stalpi metalici/3,5m + 3 stalpi metalici/1,8m , din strada AI Cuza in Calea Domneasca

29.07.2011

95.062,54

Legea nr. 213/1998

c

 

Strada Revolutiei

Retea iluminat Strada Revolutiei, 21 stalpi metalici/1,8m , din strada poet Grigore Alexandrescu in strada Stelea

29.07.2011

175.065,81

Legea nr. 213/1998

d

 

Strada Stelea

Retea iluminat Strada Stelea, 6 stalpi metalici/1,8m , din strada Revolutiei in Calea Domneasca

29.07.2011

50.016,66

Legea nr. 213/1998

e

 

Strada doctor Marinoiu

Retea iluminat Strada doctor Marinoiu, 5 stalpi metalici/3,5m + 5 stalpi metalici/1,8 m, din strada poet Grigore Alexandrescu in strada AI Cuza

29.07.2011

73.524,00

Legea nr. 213/1998

f

 

Strada Alexandru Ioan Cuza

Retea iluminat Strada A I Cuza, 23 stalpi metalici/1,8m, din Calea Domneasca in strada Revolutiei

29.07.2011

191.736,03

Legea nr. 213/1998

g

 

Strada locotenent Parvan Popescu

Retea iluminat Strada locotenent Parvan Popescu, 7 stalpi metalici/3,5m, din Calea Domneasca in strada poet Grigore Alexandrescu

29.07.2011

44.580,00

Legea nr. 213/1998

h

 

Strada Vasile Carlova

Retea iluminat Strada Vasile Carlova, 6 stalpi metalici/1,8 m, din strada doctor Marinoiu si se infunda

29.07.2011

50.017,66

Legea nr. 213/1998

i

 

Strada plutonier Ditescu Stan

Retea iluminat Strada plutonier Ditescu Stan, 8 stalpi metalici/1,8 m, din strada AI Cuza in strada Revolutiei

29.07.2011

66.688,40

Legea nr. 213/1998

j

 

Strada Negustorilor

Retea iluminat Strada Negustorilor, 2 stalpi metalici/1,8 m, din strada Revolutiei in strada AI Cuza

29.07.2011

16.672,00

Legea nr. 213/1998

k

 

Strada Coconilor

Retea iluminat Strada Coconilor, 6 stalpi metalici/1,8 m din Calea Domneasca pana la intrare Parc Chindia

29.07.2011

50.017,66

Legea nr. 213/1998

l

 

Calea Domneasca

Retea iluminat Calea Domneasca, 36 stalpi metalici/3,5m, din strada Stelea in strada Constantin Brancoveanu

29.07.2011

229.269,00

 

m

 

Strada IC Vissarion

Retea iluminat Strada IC Vissarion, 4 stalpi metalici/1,8 m din strada poet Grigore Alexandrescu pana in cladire corp B primarie

29.07.2011

33.344,44

Legea nr. 213/1998

n

 

Strada Justitiei

Retea iluminat Strada Justitiei, , 4 stalpi metalici/3,5m, din Calea Domneasca pana in poarta cladire Parchet

29.07.2011

19.105,00

Legea nr. 213/1998

TOTAL RETELE ILUMINAT 2.921.065,04 lei

 

 

JUDETUL DAMBOVITA

MUNICIPIUL TARGOVISTE

 

ANEXA NR. 4 LA HCL nr. 27/ 27 .01.2012

 

PRIVIND STRAZILE SI TROTUARELE REABILITATE IN CADRUL INVESTITIEI

< REINTRODUCEREA IN CIRCUITUL TURISTIC A CETATII DE SCAUN TARGOVISTE - LOT 2 >

 

A. REABILITARE STRAZI

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobandirii sau dupa caz, al darii in folosinta

Valoarea de inventar

-lei-

Situatia juridica actuala (denumire acte proprietate )

0

1

2

3

4

5

6

1

1.3.7.2.

Strada poet Grigore Alexandrescu

Reabilitare strada 470 metri, din strada doctor Marinoiu in strada Constantin Brancoveanu, asphalt 5135 m2

29.07.2011

704.958,41

Legea nr. 213/1998

2

1.3.7.2.

Strada Ion Heliade Radulescu

Reabilitare strada 433 metri, din strada AI Cuza in Calea Domneasca, asfalt 2282 m2 + pavele andezit 950 m2

29.07.2011

970.283,93

Legea nr. 213/1998

3

1.3.7.2.

Strada Revolutiei

Reabilitare strada 442 metri, din strada poet Grigore Alexandrescu in strada Stelea, asfalt 3096 m2 + pavele andezit 985 m2

29.07.2011

1.318.096,04

Legea nr. 213/1998

4

1.3.7.2.

Strada Stelea

Reabilitare strada 139 metri, din strada Revolutiei in Calea Domneasca, asfalt 1110 m2

29.07.2011

247.911,69

Legea nr. 213/1998

5

1.3.7.2.

Strada doctor Marinoiu

Reabilitare strada 260 metri, din strada poet Grigore Alexandrescu in strada AI Cuza, asfalt 2073 m2

29.07.2011

424.610,16

Legea nr. 213/1998

6

1.3.7.2.

Strada Alexandru Ioan Cuza

Reabilitare strada 358 metri, din strada Revolutiei in Calea Domneasca, asfalt 1160 m2 + pavele andezit 2606 m2

29.07.2011

1.904.717,93

Legea nr. 213/1998

7

1.3.7.2.

Strada locotenent Parvan Popescu

Reabilitare strada 237 metri, din Calea Domneasca in strada poet Grigore Alexandrescu, asfalt 1820 m2

29.07.2011

266.959,58

Legea nr. 213/1998

8

1.3.7.2.

Strada Vasile Carlova

Reabilitare strada 181 metri, din strada doctor Marinoiu si se infunda, pavele andezit 1466 m2

29.07.2011

1.000.764,58

Legea nr. 213/1998

9

1.3.7.2.

Strada plutonier Ditescu Stan

Reabilitare strada 190 metri, din strada AI Cuza in strada Revolutiei, asfalt 1195 m2

29.07.2011

192.195,03

Legea nr. 213/1998

10

1.3.7.2.

Strada Negustorilor

Reabilitare strada 117 metri, din strada Revolutiei in strada AI Cuza, pavele andezit

791 m2

29.07.2011

581.313,24

Legea nr. 213/1998

11

1.3.7.2.

Strada Coconilor

Reabilitare strada 184 metri, din Calea Domneasca in parcul Chindia, asfalt 1134 m2

29.07.2011

170.843,53

Legea nr. 213/1998

12

1.3.7.2.

Strada IC Vissarion

Reabilitare strada 110 metri, din strada poet Grigore Alexandrescu si se infunda, asfalt

785 m2

29.07.2011

79.778,00

Legea nr. 213/1998

TOTAL REABILITARE STRAZI 7.862.432,12 lei

 

 

 

B. REABILITARE TROTUARE

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobandirii sau dupa caz, al darii in folosinta

Valoarea de inventar

-lei-

Situatia juridica actuala (denumire acte proprietate )

0

1

2

3

4

5

6

1

1.3.7.2.

Trotuar strada poet Grigore Alexandrescu

Reabilitare trotuar strada poet Grigore Alexandrescu, asfalt 2846 m2 + pavele andezit 95 m2

29.07.2011

298.746,60

Legea nr. 213/1998

2

1.3.7.2.

Trotuar strada Ion Heliade Radulescu

Reabilitare trotuar strada Ion Heliade Radulescu, asfalt 864 m2

29.07.2011

113.283,10

Legea nr. 213/1998

3

1.3.7.2.

Trotuar strada Revolutiei

Reabilitare trotuar strada Revolutiei, asfalt 590 m2 + pavele andezit 1361 m2

29.07.2011

857.669,64

Legea nr. 213/1998

4

1.3.7.2.

Trotuar strada Stelea

Reabilitare trotuar strada Stelea, asfalt 512 m2

29.07.2011

48.700,85

Legea nr. 213/1998

5

1.3.7.2.

Trotuar strada doctor Marinoiu

Reabilitare trotuar strada doctor Marinoiu, asfalt 853 m2

29.07.2011

91.339,89

Legea nr. 213/1998

6

1.3.7.2.

Trotuar strada Alexandru Ioan Cuza

Reabilitare trotuar strada Alexandru Ioan Cuza, asfalt 490 m2

29.07.2011

137.102,40

Legea nr. 213/1998

7

1.3.7.2.

Trotuar strada locotenent Parvan Popescu

Reabilitare trotuar strada locotenent Parvan Popescu, asfalt 551 m2

29.07.2011

67.012,01

Legea nr. 213/1998

8

1.3.7.2.

Trotuar strada plutonier Ditescu Stan

Reabilitare trotuar strada plutonier Ditescu Stan, asfalt 500 m2

29.07.2011

64.149,04

Legea nr. 213/1998

9

1.3.7.2.

Trotuar strada Coconilor

Reabilitare trotuar strada Coconilor, asfalt

590 m2

29.07.2011

65.688,06

Legea nr. 213/1998

10

1.3.7.2.

Trotuar strada Calea Domneasca

Reabilitare trotuar strada Calea Domneasca, asfalt 2090 m2

29.07.2011

 

302.723,31

 

Legea nr. 213/1998

TOTAL REABILITARE TROTUARE 2.046.414,88 lei