Inapoi

                                                                        ANEXA LA HCL NR. 169/26.03.2009

 

REDEVENŢA MINIMĂ DE PORNIRE A LICITAŢIILOR

PENTRU CONCESIONARE SPAŢII CU ALTĂ DESTINAŢIE

DECĀT CEA DE LOCUINŢĂ, APARŢINĀND DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT

AL MUNICIPIULUI TĀRGOVIŞTE

 

Nr.

crt.

DESTINAŢIA SPAŢIULUI CONCESIONAT

Zona 1

Zona 2

Zona 3

1.

Spaţii pentru activităţi comerciale, inclusiv pentru farmacii şi librării.

- EURO/M.P./AN

 

 

20

 

 

15

 

 

10

2.

Spaţii pentru activităţi industriale.

- EURO/M.P./AN

 

15

 

15

 

15

3.

Spaţii pentru prestării servicii, birouri firmă, cabinete medicale şi veterinare.

- EURO/M.P./AN

 

 

20

 

 

15

 

 

10

4.

Spaţii pentru depozite şi magazii

- EURO/M.P./AN

 

12

 

12

 

12

5.

 Spaţii pentru activităţi sociale, culturale, asociaţii de proprietari, asociaţii non-profit, asociaţii sportive, w.c. public.

 

 

5

 

 

5

 

 

5

6.

 Spaţii pentru asociaţii de binefacere.

- EURO/M.P./AN

 

3

 

3

 

3

 

 

          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                    SECRETAR MUNICIPIU,

               jr. Frăţilă Ioan Cezar                                           jr. Cătălin Chiru Cristea


              Inapoi