Inapoi

TABEL  NOMINAL

Intocmit in baza HCL nr. 59, art 2/30.03.2001

cu locuintele (apartamentele) din fondul locativ de stat

ce urmeaza a fi vandute chiriasilor conform prevederilor

Legilor nr. 61/1990, 85/1992, 76/1994

 

Nr. crt.

Nr.înreg.

Numele si prenumele solicitantului

Adresa

Nr. si data contractului de inchiriere

- actual

-initial

Anul constructiei blocului

Pret apart. calculat cf. Legii 61/1990, 85/1992, 76/1994

 

1.

3624.    18.02. 2009.

IVAN GHEORGHE

Str.Duiliu Zamfirescu, bl.16, sc.   A, et.4, ap.17,  M  V                             – 2 camere

- 1155a/22.01.  2004.                – 30/06.01. 1988.

     1975.

   4.460 lei.

 

                              

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                    SECRETAR,

      jr. Frăţilă Ioan Cezar                                      jr. Chiru Cătălin Cristea


              Inapoi