Inapoi

                                                                                                                                                            ANEXA HCL NR. 158/26.03.2009

 

Tabel nominal cu spaţiile supuse vânzării, cu destinatia de locuinte situate in casele nationalizate, nerevendicate de fostii proprietari sau mostenitorii acestora, catre actualii chiriasi

 

Nr.

crt.

Nr.si data cererii

Titular contract

Nr.

pers.

Adresa

Nr.contract

actual/anterior

Obs.

1.

8456/24.04.2007

MOLDOVEANU

AUREL

2

Str.Calea Domneasca nr.150.

13142a/13.07.1999

1040/24.06.1984

 

2.

4100/22.02.2007

RAPEANU ANDREEA

1

Str.Calea

Domneasca

nr.106.

17642a/24.08.2006

1073/24.06.1977

 

3.

323/10.01.2005

BALCOVEI GEORGETA

1

Str.Calea

Domneasca

nr.49.

1434a/19.06.2008

147/06.02.1974

 

4

9079/10.05.2005

ANASTASOAEI

MARCEL

4

Str.Calea

Domneasca

Nr.51.

7321a/13.04.2005

487/21.02.1979

 

5

9078/10.05.2005

VOICU GHEORGHE

7

Str.Calea

Domneasca

Nr.51.

17176a/23.09.1999

487/21.02.1979

 

6

3006/07.02.2007

BALTAC MARIUS

` 2

Str.Calea

Domneasca

Nr.208

19491a/28.10.2999

210/28.12.1995

 

7

10645/21.05.2007

NEAGU FLORIN

4

Str.Parvan

Popescu

Nr.29

1517a/01.02.2000

2014/8.12.1977

 

 

 

                        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                                           SECRETAR MUNICIPIU,

                           jr. Frăţilă Ioan Cezar                                                                                                       jr. Chiru Cătălin Cristea


              Inapoi