Anexa la HCL nr.396/19.10.2009    

 

                           Principalii indicatori tehnico – economici ai investitiei

                    “Modernizarea si extinderea sistemelor de alimentare cu apa,

                                   canalizare si epurare in judetul Dambovita”

 

UAT TARGOVISTE                                                                                                            

 

1.Indicatori tehnici

 

Nr.

crt

Lucrari

UM

Cantitate

Capacitate

A.Lucrari de alimentare cu apa

1

Reabilitare puturi la frontul de captare Manesti –

Gheboieni

buc

22

110 l/s

2

Reabilitare puturi la frontul de captare

Dragomiresti Nord - Zavoi

buc

11

97 l/s

3

Puturi noi de captare apa la fronturile

Dragomiresti Nord – Zavoi si Perimetru,complet

echipate si imprejmuite

buc

3

24 l/s

4

Reabilitare rezervor si statie de pompare si

imprejmuiri la 4 puturi,la gospodaria de apa si

frontul de captare Dragomiresti Sud

global

1

300 mc

5

Reabilitare rezervor si cladire statie de transformare

la gospodaria de apa Dragomiresti Nord

global

1

1250 mc

6

Reabilitare aductiune Manesti – Dragomiresti Nord,

din conducta PEID De 450 mm

m

4830

-

7

Reabilitare aductiune Dragomiresti Nord- Priseaca

din conducta PAFS Dn 600 mm

m

5910

-

8

Reabilitare aductiune firul 1 Priseaca –

Targoviste,Dn 600mm,prin metoda u-lining

m

4085

-

9

Reabilitare aductiune firul 2 Priseaca,prin inlocuire

de vane existente,echipare cu debitmetru

electromagnetic si vane noi

global

1

-

10

Reabilitare rezervor si statie de clorinare existente,

rezervor nou 5000mc la gospodaria de apa Priseaca

global

1

5000 mc/

335 l/s /

5000 mc

11

Reabilitare retea de apa de joasa presiune,astfel:

- conducte PEID De 110mm                                                                

- conducte PEID De 125mm                                    

- conducte PEID De 160mm

- conducte PEID De 180mm

- conducte PEID De 200mm

- conducte PEID De 225mm

- conducte PEID De 250mm

- conducte PEID De 280mm

- conducte PEID De 450mm

 

m

m

m

m

m

m

m

m

m

 

274

2317

3692

1834

710

5447

1870

273

680

 

Total

m

17097

-

12

Reabilitare retea de apa de inalta presiune,asfel:

- conducte PEID De 50mm

- conducte PEID De 75mm

- conducte PEID De 90mm

- conducte PEID De 110mm

- conducte PEID De 125mm  

- conducte PEID De 160mm

- conducte PEID De 180mm

- conducte PEID De 200mm

 

m

m

m

m

m

m

m

m

 

56

57

35

201

2282

2611

21

167

 

Total

m

5430

 

B.Lucrari de canalizare

1

Reabilitare retea de canalizare

Conducta PVC sau PP De 250mm

Conducta PVC sau PP De 315mm

Conducta PVC sau PP De 400mm

Conducta PVC, PP sau GRP De 600mm

 

m

m

m

m

 

 

1540

2600

3130

780

 

Total

m

8050

 

2

Reabilitare conducte de canalizare sub presiune

- conducte PEID De 400mm

 

m

 

30

 

Total

m

30

 

3

Reabilitare statii de pompare

buc

1

50 l/s; 10 m

4

Extindere retea de canalizare

conducta PVC sau PP De 250mm

conducta PVC sau PP De 315mm

 

m

m

 

 

3948

1482

 

Total

m

5430

 

5

Extindere conducte de canalizare sub presiune

-conducte PEID De 110mm

-conducte PEID De 250mm

 

m

m

 

30

433

 

Total

m

463

 

6

Extindere statii de pompare

buc

2

4,6 l/s;5,2 m

si 33,3 l/s;             13,9 m

7

Reabilitare si extindere statie de epurare Targoviste

unit

1

125.800 l.e.

 

2.Valoarea totala a investitiei,fara TVA(EURO)

(in preturi – 06.02.2009,1 euro=4,2522)    

                                                                                           42,810,664 EURO

din care:

-constructii – montaj(C+M)                                                24,546,897 EURO

 

3.Esalonarea investitiei (INV /C+M) (EURO)

-anul I (2010)

 2,543,880   /    1,458,617

-anul II(2011)

17,940,007  /  10,286,492

-anul III(2012)

17,503,968  /  10,036,473

-anul IV(2013)

  4,822,809   /   2,765,315

 

4.Durata de realizare                                         4 ani

 

5.Contributii locale

Contributia de la bugetul local va fi de 1,8% reprezentand                      780,986 euro

                                                                                                              3,320,910  lei

 

repartizati astfel:

                                                                                      euro                                         lei

-anul I  (2010)

46,407

197,334

-anul II (2011)

327,276

1,391,643

-anul III(2012)

319,321

1,357,818

-anul IV(2013)

87,982

374,115