MUNICIPIUL   TARGOVISTE

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL

 

ANEXA NR. 1  LA HCL nr. 329/18.12.2012

PRIVIND INCLUDEREA IN DOMENIUL PUBLIC  AL  MUNICIPIULUI TARGOVISTE SI  CONCESIONAREA CATRE S.C. COMPANIA DE APA TARGOVISTE - DAMBOVITA  S.A A UNOR BUNURI  CE ALCATUIESC INVESTITIA 

< REINTRODUCEREA ÎN CIRCUITUL TURISTIC A CETĂŢII DE SCAUN TÂRGOVIŞTE – REABILITARE SPAŢII PUBLICE DIN CENTRUL ISTORIC, PEISAGISTICA SI SISTEM INTEGRAT CONTROL ACCES CU BOLARZI + TELEVIZIUNE CU CIRCUIT ÎNCHIS DE TIP IT >

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobandirii sau dupa caz, al darii in folosinta

Valoarea de inventar

-lei-

Situatia juridica actuala (denumire acte proprietate )

0

1

2

3

4

5

6

1

1.8.6.

Fântană arteziană Centrul vechi

Strada Revoluţiei, tip Gaiser, sistem alimentare apă inclusiv joc apă cu 16 duze, corpuri iluminat protecţie apă, tablou electric echipat, bransamente, pavaj cu teren aferent = 360 mp

28.06.2012

304.849,09

Legea nr. 213/1998

2

2.1.21.1.2.

Sistem irigaţii cu canalizaţie

Retea aferenta spatiilor verzi din locatiile: Primarie-scuar, Primarie-strada poet Grigore Alexandrescu, Protectia Copilului, strada Revolutiei, Piata Revolutiei, Casa Cultua a municipiului (picurare); hidranti, aspersoare, camine, pompe, contoare apa, conducte material plastic, 4 senzori ploaie

28.06.2012

484.624,57

Legea nr. 213/1998

11

1.8.6.

Cişmea publică  Strada Revoluţiei

Locaţie: Fântană arteziană Centrul vechi; fier turnat, forma patrata, robinet inox

28.06.2012

2.604

Legea nr. 213/1998

12

1.8.6.

Cişmea publică Calea Domnească

Locaţie: Casa de Cultura a municipiului; fier turnat, forma patrata, robinet inox

28.06.2012

2.604

Legea nr. 213/1998

                                                TOTAL                                                                                                                                   794.681,66 lei

 

Presedinte de sedinta,                                                                                               Secretar municipiu,

                                   jr. Stan Daniel Cristian                                                                                           jr. Chiru Catalin Cristea

 

 

 

MUNICIPIUL   TARGOVISTE

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL

 

ANEXA NR. 2  LA HCL nr. 329/18.12.2012

PRIVIND INCLUDEREA IN DOMENIUL PUBLIC  AL  MUNICIPIULUI TARGOVISTE SI  TRANSMITEREA IN ADMINISTRAREA DIRECŢIEI SALUBRITATE A UNOR BUNURI  CE ALCATUIESC INVESTITIA 

< REINTRODUCEREA ÎN CIRCUITUL TURISTIC A CETĂŢII DE SCAUN TÂRGOVIŞTE – REABILITARE SPAŢII PUBLICE DIN CENTRUL ISTORIC, PEISAGISTICA SI SISTEM INTEGRAT CONTROL ACCES CU BOLARZI + TELEVIZIUNE CU CIRCUIT ÎNCHIS DE TIP IT >

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobandirii sau dupa caz, al darii in folosinta

Valoarea de inventar

-lei-

Situatia juridica actuala (denumire acte proprietate )

0

1

2

3

4

5

6

1

7

Spatiu verde, peisagistica Piata Revolutiei

Platou Piata Revolutiei, din strada Revolutiei in bulevardul Libertatii, cvartal 0; suprafata  = 659 mp

28.06.2012

96.613,25

Legea nr. 213/1998

2

7

Spatiu verde, peisagistica strada Revolutiei- Centrul vechi

Strada Revolutiei- Negustorilor, din sens giratoriu in strada AI Cuza, cvartal 5 parcela 159; suprafata = 1104 mp

28.06.2012

157.573,25

Legea nr. 213/1998

3

7

Spatiu verde, peisagistica strada Revolutiei- stradal

Strada Revolutiei, din sensul giratoriu pana la bloc D7; cvartal 0; suprafata = 343 mp

28.06.2012

53.343,25

Legea nr. 213/1998

4

7

Spatiu verde, peisagistica strada Revolutiei- scuar Primarie

Strada Revolutiei-scuar Primarie, cvartal 5 parcela 21; suprafata = 1783 mp

28.06.2012

250.573,25

Legea nr. 213/1998

5

7

Spatiu verde, peisagistica strada poet Grigore Alexandrescu aferent Directia Protectia Copilului

Strada poet Grigore Alexandrescu, aferent Directia Protectia Copilului; cvartal 5 parcela 29; suprafata = 730 mp

28.06.2012

106.351,25

Legea nr. 213/1998

6

7

Spatiu verde, peisagistica strada poet Grigore Alexandrescu aferent Primarie

Strada poet Grigore Alexandrescu, aferent Primarie, cvartal 5 parcela 21; suprafata = 639 mp

28.06.2012

93.873,25

Legea nr. 213/1998

                                TOTAL                                                                                                                                                           758.327,50 lei

 

Presedinte de sedinta,                                                                                                           Secretar municipiu,

                       jr. Stan Daniel Cristian                                                                                                       jr. Chiru Catalin Cristea                                                                                  

 

MUNICIPIUL   TARGOVISTE

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL

 

ANEXA NR. 3  LA HCL nr. 329/18.12.2012

PRIVIND INCLUDEREA IN DOMENIUL PRIVAT  AL  MUNICIPIULUI TARGOVISTE SI  INREGISTRAREA IN EVIDENTA PRIMARIEI MUNICIPIULUI TÂRGOVIŞTE A UNOR BUNURI  CE ALCATUIESC INVESTITIA 

< REINTRODUCEREA ÎN CIRCUITUL TURISTIC A CETĂŢII DE SCAUN TÂRGOVIŞTE – REABILITARE SPAŢII PUBLICE DIN CENTRUL ISTORIC, PEISAGISTICA SI SISTEM INTEGRAT CONTROL ACCES CU BOLARZI + TELEVIZIUNE CU CIRCUIT ÎNCHIS DE TIP IT >

 

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobandirii sau dupa caz, al darii in folosinta

Valoarea de inventar

-lei-

Situatia juridica actuala (denumire acte proprietate )

0

1

2

3

4

5

6

1

3.3.5.

Sistem integrat control acces şi televiziune cu circuit închis

Locatie: Primarie, Sens giratoriu strada Revolutiei, strada IH Radulescu, strada AI Cuza;  stalp CCTv, cablaj antirozatoare, piloni retractabili (intrare strada Revolutiei, strada IH Radulescu, strada AI Cuza, strada Negustorilor); echipamente tehnologice, dotari: 3 camere video fixe (cladire DAPPP, corp B Primarie, sens giratoriu bloc C9) + 5 camere mobile (cladire Primarie, bloc D, sens giratoriu bloc C10, Piata Revolutiei, intersectie strazi Revolutiei-AI Cuza), server, calculator PC, soft operare, monitor 42” professional,  monitor 19”

28.06.2012

490.211,14

Legea nr. 213/1998

                                TOTAL                                                                                                                                                           490.211,14 lei

 

Presedinte de sedinta,                                                                       Secretar municipiu,

          jr. Stan Daniel Cristian                                                                  jr. Chiru Catalin Cristea

 

 

 

 

 

 

MUNICIPIUL   TARGOVISTE

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL

 

ANEXA NR. 4  LA HCL nr. 329/18.12.2012

PRIVIND INCLUDEREA IN DOMENIUL PUBLIC  AL  MUNICIPIULUI TARGOVISTE SI  TRANSMITEREA IN ADMINISTRAREA DIRECŢIEI DE ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT A UNOR BUNURI  CE ALCATUIESC INVESTITIA 

< REINTRODUCEREA ÎN CIRCUITUL TURISTIC A CETĂŢII DE SCAUN TÂRGOVIŞTE – REABILITARE SPAŢII PUBLICE DIN CENTRUL ISTORIC, PEISAGISTICA SI SISTEM INTEGRAT CONTROL ACCES CU BOLARZI + TELEVIZIUNE CU CIRCUIT ÎNCHIS DE TIP IT >

 

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobandirii sau dupa caz, al darii in folosinta

Valoarea de inventar

-lei-

Situatia juridica actuala (denumire acte proprietate )

0

1

2

3

4

5

6

1

1.7.1.3.

Instalaţie iluminat public

Retea electrica subterana cu 6 stalpi cu corpuri de iluminat cu autoaprindere - Fântană arteziană Centrul vechi + Retea electrica subterana cu 6 stalpi cu corpuri de iluminat cu autoaprindere  -Casa de Cultura a municipiului;

28.06.2012

223.360,74

Legea nr. 213/1998

                                TOTAL                                                                                                                                                           223.360,74 lei

 

 

 

Presedinte de sedinta,                                                                                    Secretar municipiu,

                                  jr. Stan Daniel Cristian                                                                                jr. Chiru Catalin Cristea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUNICIPIUL   TARGOVISTE

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL

 

 

 

ANEXA NR. 5  LA HCL nr. 329/18.12.2012

PRIVIND INCLUDEREA IN DOMENIUL PRIVAT  AL  MUNICIPIULUI TARGOVISTE SI  TRANSMITEREA IN ADMINISTRAREA DIRECŢIEI SALUBRITATE A UNOR BUNURI  CE ALCATUIESC INVESTITIA 

< REINTRODUCEREA ÎN CIRCUITUL TURISTIC A CETĂŢII DE SCAUN TÂRGOVIŞTE – REABILITARE SPAŢII PUBLICE DIN CENTRUL ISTORIC, PEISAGISTICA SI SISTEM INTEGRAT CONTROL ACCES CU BOLARZI + TELEVIZIUNE CU CIRCUIT ÎNCHIS DE TIP IT >

 

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

U.M.

Cant.

Pret

lei/buc

 

Valoarea totala de inventar

-lei-

Anul dobandirii sau dupa caz, al darii in folosinta

Elemente de identificare

Situatia juridica actuala (denumire acte proprietate )

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

3.1.6.

Pergole

buc

12

23.808

285.696

28.06.2012

Locatii: Piata Revolutiei, Casa Cultura a municipiului; din lemn

Legea nr. 213/1998

2

3.1.6.

Bănci tip 1

buc

39

2.232

87.048

28.06.2012

Locatii: aferent Primarie, strada Revolutiei, Piata Revolutiei; Casa Cultura, strada Vasile Carlova; din lemn + metal, cu spatar clasic

Legea nr. 213/1998

3

3.1.6.

Bănci tip 2

buc

9

1.860

16.740

28.06.2012

Locatie: Fantana arteziana Centrul vechi,  ; din lemn + metal, cu spatar modern

Legea nr. 213/1998

4

3.1.6.

Bănci tip 3

buc

7

2.232

15.624

28.06.2012

Locatii: scuar  Prinarie, strada AI Cuza, strada IH Radulescu; din lemn + metal, dubla sedere

Legea nr. 213/1998

5

3.1.6.

Bănci tip 4

buc

7

2.276,5

15.624

28.06.2012

Locatii: strada AI Cuza, strada IH Radulescu, strada Negustorilor ; din lemn + metal, fara spatar

Legea nr. 213/1998

6

 

3.1.6.

 

Obiecte inventar

 

Jardiniere

buc

45

1.054

47.430

28.06.2012

Locatii: Piata Revolutiei, Primarie, scuar Primarie, strada Revolutiei, strada Negustorilor, Fântană arteziană Centrul vechi, strada AI Cuza, strada IH Radulescu; din lemn + metal = 23 buc; metal forma patrata = 8 buc.; platou fonta = 14 buc

Legea nr. 213/1998

7

3.1.6.

Obiecte inventar

Coşuri gunoi

buc

52

1.140,80

59.322

28.06.2012

Locatii: Piata Revolutiei, Primarie, strada Revolutiei, strada Negustorilor, Fântană arteziană Centrul vechi, Casa Cultura a municipiului, strada Vasile Carlova, strada AI Cuza, strada IH Radulescu; metal = 12 buc.; lemn-metal = 40 buc.

Legea nr. 213/1998

                                TOTAL                                                                                   527.484 lei                                                                                                                 

 

  Presedinte de sedinta,                                                                                                           Secretar municipiu,                                          

 jr. Stan Daniel Cristian                                                                                                         jr. Chiru Catalin Cristea                                  

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUNICIPIUL   TARGOVISTE

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL

 

ANEXA NR. 6  LA HCL nr. 329/18.12.2012

PRIVIND INCLUDEREA IN DOMENIUL PRIVAT  AL  MUNICIPIULUI TARGOVISTE SI  TRANSMITEREA IN ADMINISTRAREA DIRECŢIEI DE ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT A UNOR BUNURI  CE ALCATUIESC INVESTITIA 

< REINTRODUCEREA ÎN CIRCUITUL TURISTIC A CETĂŢII DE SCAUN TÂRGOVIŞTE – REABILITARE SPAŢII PUBLICE DIN CENTRUL ISTORIC, PEISAGISTICA SI SISTEM INTEGRAT CONTROL ACCES CU BOLARZI + TELEVIZIUNE CU CIRCUIT ÎNCHIS DE TIP IT >

 

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

U.M.

Cant.

Pret unitar

lei/buc

 

Valoarea totala de inventar

-lei-

Anul dobandirii sau dupa caz, al darii in folosinta

Elemente de identificare

Situatia juridica actuala (denumire acte proprietate )

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

3.1.6.

Bolard fix

buc

15

3.100

46.500

28.06.2012

Stalpisori iluminati fixi, blocare cai acces; locatii: strada IH Radulescu, Fântană arteziană Centrul vechi

Legea nr. 213/1998

2

3.1.6.

Suport asigurat biciclete

buc

4

4.108,66

16.434

28.06.2012

Stativ metalic 4 rasteluri sustinere si asigurare biciclete; locatii: strada IH Radulescu, strada AI Cuza, strada Negustorilor, scuar Primarie;

Legea nr. 213/1998

3

3.1.6.

Panouri de ghidare turistica

buc

10

4.340

43.400

28.06.2012

Amplasate pe strazile si intersectiile aferente Centrului Vechi: Revolutiei, Negustorilor, Stelea Calea Domneasca, doctor Marinoiu, IH Radulescu, Piata Revolutiei, AI Cuza; din metal

Legea nr. 213/1998

4

3.1.6.

Obiecte inventar

Panouri de semnalizare monumente

buc

13

1.180,47

15.346

28.06.2012

Locatii: strazile si intersectiile aferente Centrului Vechi; din metal

Legea nr. 213/1998

                        TOTAL                                                                                   121.680 lei     

 

 

 Presedinte de sedinta,                                                                       Secretar municipiu,

jr. Stan Daniel Cristian                                                                     jr. Chiru Catalin Cristea