Anexa nr. 1

                                                                                   INDICATORI DE PERFORMANTA                                               

A SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE A MUNICIPIULUI TARGOVISTE

 

Nr. Crt.

INDICATORI

Trimestru

Total

an

 

I

II

III

IV

0

1

2

3

4

5

6

1

INDICATORI DE PERFORMANTA GERNERALI

 

1.1

CONTRACTAREA SERVICIILOR DE SALUBRIZARE

 

 

a) numarul de contracte incheiate raportat la numarul de solicitari, pe categorii de utilizatori

80%

90%

95%

100%

91,25%

 

b)procentul de contracte de la lit a) incheiate in mai putin de 10 zile calendaristice

80%

90%

95%

95%

90%

 

c)numarul de solicitari de modificare a prevederilor contractuale, raportate la numarul total de solicitari de modificare a prevederilor contractuale , rezolvate in 10 zile

80%

80%

80%

80%

80%

 

d)numarul de solicitari de imbunatatire a parametrilor de calitate ai activitatii prestate, rezolvate , raportat la numarul total de cereri de imbunatatire a activitatii, pe categorii de activitati

90%

90%

95%

100%

93,75%

1.2

MASURAREA SI GESTIUNEA CANTITATII SERVICILOR PRESTATE

 

 

a) numarul de recipiente  de precolectare asigurate, pe tipodimensiuni , ca urmare a solicitarilor , raportat la numarul total de solicitari

80%

90%

95%

100%

91,25%

 

b) numarul de reclamatii rezolvate privind  cantitatile de servicii prestate, raportat la numarul total de reclamatii privind cantitatile de servicii prestate pe tipuri de activitati si categorii de utilizatori

95%

95%

95%

95%

95%

 

c) ponderea din numarul de reclamatii de la lit b) care s-au dovedit justificate

3%

3%

2%

2%

2,5%

 

d)procentul de solicitari de la lit c) care au fost rezolvate in mai putin de 5 zile lucratoare

100%

100%

100%

100%

100%

 

e) numarul de sesizari din partea agentiilor de protectia mediului raportat la numarul total de sesizari din partea autoritatilor centrale si locale

2%

2%

2%

2%

3%

 

f) numarul anual de sesizari din apartea agentiilor de sanatate publica raportat la numarul total de sesizari din partea autoritatilor centrale si locale

2%

2%

2%

2%

2%

 

g) cantitatea de deseuri colectata selectiv raportata la cantitatea totala de deseuri colectata

5%

10%

15%

20%

12,5%

 

h) cantitatea de deseuri sortate si valorificate, raportata la cantitatea totala de deseuri colectata

100%

100%

100%

100%

100%

 

i) Penalitatile contractuale totale aplicate de autoritatile administratiei publice locale, raportate la valoarea prestatiei, pe activitati

0%

0%

0%

0%

0%

 

j) Cantitatea totala de deseuri colectata pe baza de contract raportata la cantitatea totala de deseuri colectata

80%

90%

95%

95%

90%

 

K)Cantitatea totala de deseuri colectata din locuri neamenajate , raportata la cantitatea totala de deseuri colectata.

20%

20%

20%

20%

20%

 

l) Numarul de reclamatii rezolvate privind calitatea activitatii prestate , raportat la numarul total  de reclamatii privind calitatea  activitatii prestate , pe tipuri de activitati si categorii de utilizatori

100%

100%

100%

100%

100%

 

m) Ponderea din numarul de reclamatii de la pct 1) care s-au dovedit justificate

3%

3%

2%

2%

2,5%

 

n)  Procentul de solicitari de la lit m) care au fost rezolvate in mai putin de doua zile calendaristice

80%

80%

90%

90%

85%

 

o)  Valoarea aferenta activitatii de colectare a deseurilor total facturata, raportata la valoarea totala rezultata din valorificarea  deseurilor reciclabile

5%

6%

7%

10%

7%

1.3

FACTURAREA SI INCASAREA CONTRAVALORII PRESTATIILOR

 

 

a) numarul de reclamatii privind facturarea raportat la numarul total de utilizatori pe categorii de utilizatori

4%

4%

4%

4%

4%

 

b) procentul de reclamatii de la lit a) rezolvate in mai putin de 10 zile

100%

100%

100%

100%

100%

 

c) procentul de reclamatii de la lit a) care s-au dovedit justificate

2%

2%

2%

2%

2%

 

d) valoarea totala a facturilor incasate raportata la valoarea totala a facturilor emise , pe categorii de activitati de utilizatori

70%

70%

80%

80%

75%

 

e)  valoarea  totala a facturilor emise  raportata la  cantitatile de servicii prestate, pe categorii de utilizatori

90%

90%

90%

90%

90%

1.4

RASPUNSURI LA SOLICITARILE SCRISE ALE UTILIZATORILOR

 

 

a) numarul de sesizari scrise , raportat la numarul total de utilizatori, pe activitati si categorii de utilizatori

6%

4%

3%

3%

4%

 

b) procentul din totalul de la lit a) la care s-a raspuns intr-un termene mai mic de 30 zile calendaristice

100%

100%

100%

100%

100%

 

c) procentul din totalul de la lit. a) care s-a dovedit a fi intemeiat

2%

2%

2%

2%

2%

2.

INDICATORI DE PERFORMENTA GARANTATI

 

 

 

 

 

2.1

INDICATORI GARANTATI PRIN LICENTA DE PRESTARE A SERVICIULUI

 

 

 

 

 

 

a) numarul de utilizatori care au primit despagubiri datorate operatorului sau  daca s-au imbolnavit din cauza nerespectarii conditiilor corespunzatoare de prestare  a activitatii

100%

100%

100%

100%

100%

 

b) valoarea despagubirilor acordate de operator pentru situatiile de la lit a) raportata la valoarea totala facturata aferenta activitatii

1%

1%

1%

1%

1%

 

c) numarul de neconformitati constatate de autoritatea administratiei publice locale, pe activitati

2

2

2

2

2

 

 

DIRECTOR,                                                                                                                                                            CONTABIL SEF,

JR. BADEA DANUT                                                                                                                                               EC. MIHAI ELENA