ANEXA 1 la H.C.L. nr. 96/28.04.2011

 

REGULAMENT

privind ridicarea, transportarea, depozitarea si eliberarea vehiculelor

oprite sau stationate neregulamentar a vehiculelor expuse la vanzare,

fara autorizare, si a vehiculelor fara stapan sau abandonate pe domeniul public

 

 

CAP.I: DISPOZITII GENERALE

 

Art.1.Vehiculele oprite sau staţionate neregulamentar, expuse la vanzare, fara autorizare, fara stapan sau abandonate pe domeniul public al municipiului Târgovişte pot fi supuse ridicării, transportării si depozitarii in spatii special destinate, pana la plata sumelor datorate de catre  proprietarii sau detinatorii legali pentru eliberarea acestora.

Art.2. Prin locuri sau zone nepermise (neregulamentare) se inteleg urmatoarele:

- locurile unde sunt montate indicatoarele de circulatie „Oprirea interzisa” si „Stationarea interzisa”;

- pe trecerile pentru pietoni si in dreptul indicatoarelor rutiere “Trecere pentru pietoni “;

- in intersectii, inclusiv cele cu sens giratoriu, precum si in zona de preselectie unde sunt  aplicate marcaje continue;

- in locul in care se impiedica vizibilitatea unui indicator rutier sau a unui semnal luminos (semafor, lampa intermitenta, etc.);

- in statiile destinate transportului local de calatori si in statiile taxi;

- locurile unde sunt parcate vehicule fara stapan sau abandonate;

- locurile unde sunt expuse vehiculele spre vanzare, fara autorizare, pe domeniul public;

- parcuri, alei pietonele, zone verzi, insule de dirijare a circulatiei;

- zonele unde sunt montate panouri aditionale “Ridicare autovehicule parcate neregulamentar”;

- trotuare;

- in locul prin care se efectueaza accesul catre incintele institutiilor publice, agentilor economici, sau al proprietatilor particulare.

Art.3. Constatarea contraventiei privind oprirea sau stationarea neregulamentara, pe strazile municipiului Targoviste, se efectueaza de agentul constatator al Politiei Locale Targoviste, specializat in domeniul circulatiei rutiere.

   In vederea realizarii unui probatoriu corespunzator se va efectua filmare cu camera video sau fotografiere cu aparat foto digital (care sa ateste data si ora), de catre lucratorii operatorului desemnat de Primaria Municipiului Targoviste, de a desfasura activitatile de ridicare, transportate, depozitare a autovehiculelor.

   Fotografierea va incepe cu momentul zero si va cuprinde imagini pe durata consumarii contraventiei, respectiv peste durata de 5 minute.

   Constatarea contraventiei privind autovehiculele expuse la vanzare, fara autorizare, fara stapan sau abandonate pe domeniul public, se va face de agentii constatatori ai Primariei Municipiului Targoviste sau ai Politiei Locale Targoviste, respectand prevederile legislatiei in vigoare in domeniu.

   Inregistrarile video/foto se pastreaza la sediul operatorului de transport timp de minimum 6 luni de la data constatarii contraventiei, pe suport magnetic, iar in cazul salvarii pe suport electronic, CD sau DVD, timp de 1 an.

Art.4. Programul de ridicare a vehiculelor oprite/stationate sau parcate neregulamentar este permanent, in toate zilele lucratoare sau nelucratoare.

 


CAP.II. RIDICAREA, TRANSPORTAREA, DEPOZITAREA SI ELIBERAREA VEHICULELOR. ACTIVITATILE PREMERGATOARE SI MODUL DE LUCRU

 

Art.5. Autovehiculele destinate a ridica si transporta vehiculele oprite sau stationate neregulamentar, a celor expuse la vanzare, fara autorizare si a celor fara stapan sau abandonate pe domeniul public (autospecializata, dispozitiv special, platforma de transport, etc.), trebuie sa indeplineasca toate conditiile tehnice necesare desfasurarii activitatii in bune conditii, inclusiv sa fie avizate si autorizate de catre ISCIR si RAR.

Art.6. Spatiile de parcare ale operatorului, destinate vehiculelor ridicate trebuie sa indeplineasca toate conditiile pentru depozitarea acestora, pe timp de zi si de noapte, pana la eliberarea lor proprietarilor si detinatorilor legali.

Art.7. Masura ridicarii nu se dispune asupra urmatoarelor vehicule:

- celor apartinand Serviciilor de ambulanta, protectiei civile, politiei, pompierilor, jandarmeriei, Ministerul Apararii Nationale, Ministerul Justitiei si Directia Penitenciarelor, SMURD, unitatilor speciale ale SRI si SPP si Primariei Municipiului Targoviste, aflate in misiune;

- celor destinate interventiilor la avariile drumurilor, retelelor tehnico-edilitare si care apartin administratorilor acestor retele, aflate in timpul desfasurarii actiunilor;

- celor destinate tractării autovehiculelor avariate, abandonate, staţionate neregulamentar sau expuse la vanzare, fara autorizare;

- celor apartinand societatilor de salubrizare.

 

ACTIVITATILE PREMERGATOARE

Art.8. Politistul local specializat in domeniul circulatiei rutiere, desemnat pentru executarea acestei activitati, se deplaseaza la sediul operatorului de transport, de unde preia lucratorii acestuia, cu platforma destinata ridicarilor, dupa care se deplaseaza impreuna pe traseul de competenta.

Art.9. Operatorul de transport va asigura suportul tehnic pentru inregistrarea contraventiilor privind stationarile neregulamentare si camera video, aparatul foto cu acumulator incarcat si acumulator de rezerva.

 

MODUL DE LUCRU

Art.10. Constatarea contraventiilor privind “stationarea neregulamentara” si ridicarea vehiculelor stationate neregulamentar, pe traseul de responsabilitate se va efectua dupa cum urmeaza:

- Politistul local specializat in domeniul circulatiei rutiere si lucratorii operatorului se deplaseaza pe traseul de responsabilitate, iar acestia din urma filmeaza video sau fotografiaza autovehiculele oprite neregulamentar pe un sector de drum, indicate de politistul local dupa care asteapta in zona timp de 5 minute.

   Pentru conducatorii auto care se prezinta la autovehicule in acest interval de timp, de pana la 5 minute, politistul local specializat in domeniul circulatiei rutiere va lua masuri de sanctionare pentru savarsirea contraventiei de “OPRIREA NEREGULAMENTARA”.

- dupa trecerea celor 5 minute, reprezentantii operatorului filmeaza/fotografiaza din nou sectorul de drum respectiv, iar pentru autovehiculele stationate neregulamentar, politistul local specializat in domeniul circulatiei rutiere, dispune masura ridicarii, prin solicitarea autospecializatei dotate cu dispozitiv special si completarea la fata locului a dispozitiei de ridicare (se completeaza Anexa nr. 2 de catre politist).

   Inainte de a fi inceputa activitatea de ridicare, lucratorul operatorului impreuna cu politistul local specializat in domeniul circulatiei, vor verifica autovehiculul in cauza, atat in exterior cat si in interior (acestia vor completa anexa nr. 3, conform rubricatiei).

- dispozitia de ridicare se completeaza politistul local specializat in domeniul circulatiei rutiere, dupa sosirea autospecializatei dotate cu dispozitiv special, instalarea dispozitivelor si ridicarea autovehiculelor pe platforma.

   Conducatorul autovehicului stationat neregulamentar va fi sanctionat pe loc pentru abaterea constatata sau va fi indrumat direct la sediul operatorului, pentru efectuarea formalitatilor de restituire a autovehicului ridicat, i se vor aduce la cunostinta dispozitiile legale incalcate, masurile prevazute de acestea, sanctiunile ce-i sunt aplicabile, modalitatea de restituire a autovehiculului ridicat si posibilitatea legala de a fi sanctionat, in lipsa, in termen de 6 luni de la constatarea contraventiei, in baza declaratiei pe propria raspundere, completata la sediul operatorului.

- dupa completarea dispozitiei de ridicare, politistul local specializat in domeniul circulatiei rutiere, transmite la dispeceratul Politiei Locale Targoviste, data si ora emiterii dispozitiei, locul de unde a fost ridicat autovehiculul, marca si numarul de inmatriculare al acestuia, seria dispozitiei de ridicare, numele, prenumele si functia.

   Aceste date vor fi consemnate de catre dispecer intr-un registru special constituit, care se pastreaza la dispeceratul Politiei Locale Targoviste.

   Cu aceeasi ocazie operatorul impreuna cu politistul local specializat in domeniul circulatiei rutiere, completeaza un Proces-Verbal de ridicare (Anexa nr. 3).

Art.11. Constatarea si sanctionarea contraventiilor de “stationare neregulamentara” la sediul operatorului si restituirea autovehiculelor ridicate, catre proprietarul de drept, conducatorul auto, detinatorul sau utilizator, se realizeaza astfel:

- echipa desemnata sa actioneze pentru constatarea si sanctionarea contraventiilor privind stationarea neregulamentara, se deplaseaza la sediul operatorului, unde politistul local specializat in domeniul circulatiei rutiere, procedeaza la sanctionarea conducatorului auto, in prezenta acestuia sau in lipsa, in baza declaratiei tip completata de conducatorul auto sau proprietarul de drept (Anexa nr. 4).

   De regula, sanctiunile contraventionale sunt aplicate contraventilor in aceeasi zi in care a fost constatata fapta si s-a dispus masura ridicarii vehiculului stationat neregulamentar, de catre politistul local specializat in domeniul circulatiei rutiere aflat in serviciu “la ridicari”.

   Politistul local specializat in domeniul circulatiei rutiere care dispune ridicarea autovehiculului va raspunde de intocmirea procesului-verbal de contraventie pentru conducatorul auto in cauza, in toate situatiile pentru care s-a dispus aceasta masura, in termen de maxim 6 luni.

- personalul operatorului cu atributii pe linia incasarii taxei de restituire a autovehiculului ridicat are obligatia de a nu restitui proprietarului de drept, detinatorului, utilizatorului sau conducatorului autovehiculului ridicat fara completarea declaratiei tip (Anexa nr. 4), in afara cazului in care acesta prezinta Proces-Verbal de constatare a contraventiei, intocmit in teren de politistul local specializat in domeniul circulatiei rutiere, pentru fapta prezentata in dispozitia de ridicare.

   Copiile dispozitiilor de ridicare si celelalte documente rezultate din activitatea de ridicare a vehiculelor stationate neregulamentar se arhiveaza la sediul operatorului unde se pastreaza cel putin un an.

   Autovehiculul este restituit doar daca detinatorul prezinta urmatoarele:

a) dovada achitarii taxelor legale de restituire;

b) declaratia scrisa cu privire la persoana care a stationat neregulamentar autovehiculul pentru care s-a dispus ridicarea, cu toate rubricile completate.

   Operatorul va efectua copii ale urmatoarelor documente: permis de conducere, certificat de inmatriculare, carte de identitate a conducatorului auto.

   In situatia in care persoana care a stationat neregulamentar autovehiculul pentru care s-a dispus ridicarea, din motive obiective nu a putut prezenta documentele de mai sus, restituirea autovehicului se va face numai in prezenta politistul local specializat in domeniul circulatiei rutiere din cadrul Politiei Locale Targoviste, care va proceda personal la identificarea si audierea contravenientului, luand si masura sanctionarii contraventionale a acestuia.

Art.12. Operatorul de transport va instiinta in scris numerele de telefoane ale personalului ce se va ocupa de activitatea de ridicare, iar comunicarea se va face prin telefoanele mobile ale operatorului, Biroului Politiei Rutiere, Politiei Locale si Compartimentului Transport – Directia Administrare a Patrimoniului Public si Privat, din cadrul Primariei Municipiului Targoviste si va asigura cate un telefon mobil pe fiecare autovehicul autorizat.

Art.13. Operatorul care executa activitatea de ridicare, transport si depozitare este raspunzator de eventualele avarii produse vehiculului in cadru activitatilor de mai sus.

Art.14. Inainte de inceperea operatiunilor de ridicare a unuia dintre vehiculele in cauza, dupa fotografiere sau inregistrare pe suport magnetic (video), toate incuietorile (portiere, capote, etc.) vor fi sigilate de catre agentii constatatori si reprezentantii Politiei Locale Targoviste, care au completat dispozitia de ridicare a vehiculului.

   Vehiculul va ramane sigilat in depozit pana la eliberarea acestuia, proprietarului sau detinatorului legal.

   Se va incheia un Proces-Verbal de predare-primire (in doua exemplare) intre agentii constatatori si operator, in momentul depozitarii vehiculului depozitat in spatiul special amenajat, dupa fotografierea sau filmarea acestuia.

Art.15. In situatii de urgenta, pentru asigurarea unor masuri de ordine publica prilejuite de adunari publice, vizite oficiale, etc., la solicitarea Politiei Locale Targoviste, se pot ridica si alte vehicule, ce vor fi restituite proprietarilor, fara a li se percepe taxe si fara a li se aplica sanctiuni, daca autovehiculul se afla intr-o zona fara restrictii privind oprirea, stationarea sau parcarea.

Art.16. Operatorul va ridica, transporta si depozita vehiculele oprite sau stationate neregulamentar precum si vehiculele implicate in accidentele rutiere, la solicitarea expresa a organelor Politiei Române.

Art.17. Vehiculele fara stapan sau abandonate pe domeniul public si a celor expuse la vanzare, fara autorizare, vor fi ridicate de catre operatorul de transport, impreuna cu agentii constatatori ai Primariei sau ai Politiei Locale, conform Procesului-Verbal de constatare (Anexa nr. 5) si a Procesului-Verbal de ridicare (Anexa nr. 6).

Art.18. Restituirea vehiculelor se va efectua numai dupa achitarea amenzilor si a taxelor speciale stabilite si aprobate de Consiliul Local.

Art.19. In cazul nerevendicarii vehiculelor ridicate si depozitate se vor lua masurile legale privind valorificarea lor (dupa expirarea termenului de pastrare de 45 de zile), in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.

 

CAP.III. DISPOZITII TRANZITORII

 

Art.20. Pana la data de 01.02.2012, potrivit dispozitiilor art. 43 alin. 4 din Legea Politiei Locale nr. 155/2010, politistii locali, specializati in domeniul circulatiei rutiere, isi vor exercita atributiile referitoare la incalcarea normelor legale privind oprirea, stationarea, parcarea autovehiculelor, accesul interzis si dreptul de a dispune masuri de ridicare a autoheviculelor stationate neregulamentar, impreuna cu structurile specializate ale Politiei Române.

Art.21. Pentru aducerea la indeplinire a dispozitiilor art. 20, Politia Locala Targoviste va incheia un protocol cu Politia Româna prin care se vor stabili in concret modalitatile de colaborare.

 

CAP.IV. DISPOZITII COMUNE PRIVIND PRESTAREA ACTIVITATILOR

 

Art.22. Consiliul Local al Municipiului Targoviste si Primaria Municipiului nu raspund pentru eventualele pagube pricinuite unor terte persoane de catre operator, ca urmare a executarii contractului de prestari de servicii sau ca urmare a eventualelor incalcari ale dispozitiilor legale in vigoare ori a dispoziţiilor prezentului Regulament.

Art.23. Echipajele care desfasoara activitatile de ridicare vor actiona la solicitarea scrisa a agenţilor constatatori, desemnaţi conform prevederilor de mai sus, in zonele sau locurile nepermise.

   La dispozitia acestora, societatea prestatoare (operatorul) are obligatia sa ridice, transporte si sa depoziteze, potrivit legii, orice vehicul depistat in locurile sau zonele nepermise mentionate in prezentul Regulament, pe drumurile publice.

Art.24. Personalul ce asigura activitatile de ridicare vehicule are urmatoarele obligatii:

- sa execute ridicarea vehiculelor numai in baza dispozitiei scrise date de agentii constatatori prevăzuţi in prezenta hotărâre, acţionând prompt la orice fel de solicitare a acestora;

- sa execute eliberarea vehiculelor numai dupa ce s-a facut dovada achitarii sumelor prevazute in hotarare si s-a prezentat Procesul-Verbal de constatare a contraventiei;

- sa poarte, pe timpul activitatii, o imbracaminte distincta cu ecuson si insemne privind activitatea efectuata, firma, numele si prenumele persoanei care efectueaza operatiunile;

Art.25. Agentul economic autorizat (operatorul) pentru ridicarea vehiculelor are urmatoarele obligatii:

- sa tina evidenta zilnica a vehiculelor ridicate;

- sa asigure conditii pentru buna desfasurare a activitatii.

Art.26. Eliberarea vehiculului si a bunurilor din acesta se efectueaza de catre societatea autorizata (operatorul), numai proprietarului sau detinatorului legal al acestuia, dupa achitarea taxei aferente.

   Plata taxei speciale stabilita pentru activitatile de mai sus se face conform prevederilor art.33, iar din sumele incasate se fac venit la bugetul local de unde se achita cota parte operatorului pentru serviciile prestate.

Art.27. Prevederile O.G. nr. 2/2001, cu modificarile si completarile ulterioare privind regimul juridic al contraventiilor, referitoare la constatarea, aplicarea sancţiunii, plata si încasarea amenzii, precum si la căile de atac, se aplica deopotrivă si contravenţiilor stabilite in prezenta hotărâre.

Art.28. Operatorul raspunde de toate prejudiciile produse, din vina sa, vehiculului asupra caruia s-a actionat.

   Primaria este exonerata de orice raspundere.

Art.29. Operatorul  are  obligatia  de  a  avea  in  dotare  si  in functiune  mijloace  de  comunicatie (statii de emisie-receptie, telefoane  celulare, etc.) prin  care  sa  poata  fi anuntate operativ echipajele din teren.

Art.30. Operatorul este obligat sa indeplineasca toate dispozitiile scrise date de Primarie in legatura cu desfasurarea acestor activitati.

Art.31. Operatorul va efectua ridicarea pe rand a vehiculelor in cauza, din zona identificata.

   Nerespectarea acestei prevederi poate constitui motiv pentru rezilierea contractului cand se constata, prin eventuale reclamatii, intentia vadita de favorizare.

Art.32. Operatorul are obligatia sa sesizeze Primaria cu privire la toate degradarile sau distrugerile aduse domeniului public cauzate de vehiculele in cauza, pe care le constata in timpul desfasurarii activitatilor de ridicare a vehiculelor.

 

 

CAP.V. TARIF PENTRU RIDICARE, TRANSPORT, DEPOZITARE SI ELIBERARE VEHICUL

(TAXA SPECIALA)

 

Art.33. Contravaloarea taxei speciale pentru eliberare a vehiculului ridicat, transportat si depozitat este de 250 lei/vehicul (calculata conform Anexei nr. 1), majorata cu fiecare zi de intarziere cu 35 lei/zi, ce reprezinta cheltuielile efectuate de catre operator pentru fiecare vehicul depozitat.

   Taxa specială se va încasa de către operatorul desemnat prin Dispoziţia Primarului Municipiului Targoviste.

   Din taxa încasată, operatorul desemnat, va reţine cheltuielile pentru buna execuţie a operatiunilor de ridicare, transportare şi depozitare a vehiculelor, conform contractului de prestări servicii, ce se va incheia între Primăria Municipiului Târgovişte şi operator, şi va vira, obligatoriu, diferenţa de valoare către Serviciul Taxe şi Impozite din cadrul Primăriei Municipiului Târgovişte.

   Contractul de prestări servicii se va încheia, după negocierea cheltuielilor de bună execuţie, cu Compartimentul Transport, din cadrul Directia Administrare a Patrimoniului Public si Privat.

   In cazul în care operatorul desemnat nu va vira diferenţa dintre cheltuielile de bună execuţie de ridicare, transport şi depozitare a unui vehicul şi taxa specială de eliberare, către Consiliul Local Municipal Târgovişte, la sfârşitul fiecărei luni, i se va retrage autorizaţia de ridicare, eliberată conform prevederilor prezentului Regulament, şi se vor aplica măsurile de executare silită, conform prevederilor legislaţiei în vigoare.

   In cazul în care proprietarii sau deţinătorii legali ai vehiculelor fără stăpân sau abandonate, ridicate de pe domeniul public sau privat al statului, nu se prezintă pentru achitarea taxei speciale de eliberare, până la data trecerii vehiculelor în proprietatea privată a Consiliului Local Municipal Târgovişte, operatorul autorizat va preda vehiculele în cauză, la o unitate de colectare şi valorificare a deşeurilor, conform prevederilor legale, încasând în totalitate sumele obţinute prin valorificare, fără a mai vira diferenţa dintre cheltuielile de bună execuţie de ridicare, transport şi depozitare a unui vehicul şi taxa specială de eliberare.

 

 

CAP.VI. DESEMNAREA OPERATORULUI CARE VA EFECTUA OPERATIUNILE DE RIDICARE, TRANSPORTARE, DEPOZITARE SI ELIBERARE A VEHICULELOR

 

Art.34. Operatorul pentru ridicarea, transportarea, depozitarea si eliberarea vehiculelor in cauza va fi desemnat in conformitate cu H.G. nr. 147/1992.

Art.35. Supravegherea si verificarea modului de respectare a prezentului Regulament se fac de catre Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat – Compartimentul Transport si Directia Economica din cadrul Primariei Municipiului Targoviste.

Art.36. Autorizatia de ridicare vehicule se obtine in urma incheierii contractului de prestari de servicii cu Primaria, conform legislatiei in vigoare.

Art.37. Autorizatia de ridicare este actul prin care se atesta capacitatea societatii prestatoare de a efectua aceste activitati in conditii de siguranta si calitate, ca urmare a indeplinirii urmatoarelor prevederi:

- detine cel putin o autospecializata destinata acestor activitati, in dotare proprie, in leasing sau inchiriata;

- detine sau are spatiu inchiriat de depozitare, destinat vehiculelor ridicate, prevazut cu utilitatile necesare privind paza si eliberarea acestora;

- detine asigurare de raspundere civila pentru terti si pentru fiecare autovehiul folosit;

- autorizatia de ridicare nu este transmisibila;

- conducatorii auto de pe autovehiculele cu care se efectueaza activitatile de ridicare vehicule trebuie sa detina permanent, la bordul autovehiculului, autorizatia de ridicare, in copie legalizata, precum si evidenta vehiculelor ridicate.

Art.38. Autorizatia de ridicare a vehiculelor se supune normelor privind documentele cu regim special si este eliberata de Primarul Municipiului Targoviste prin Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat – Compartimentul Transport, care raspunde de gestionarea acestor activitati.

Art.39. Autorizatii se elibereaza intr-un singur exemplar original si un nunar de copii legalizate egal cu al autovehiculelor cu care se efectueaza activitatilie de ridicare.

Art.40. Autorizatia de ridicare a vehiculelor cuprinde urmatoarele date:

a) data eliberarii;

b) valabilitate;

c) denumirea societatii prestatoare (operatorului);

d) numele si prenumele persoanei fizice desemnate de societatea prestatoare autorizata pentru conducerea si organizarea activitatilor de ridicare a vehiculelor;

e) numarul de autovehicule speciale pentru ridicat;

f) locul de depozitare si eliberare a autovehiculelor ridicate;

g) numarul de duplicate eliberate.

Art.41. Retragerea autorizatiei se poate face in cazul nerespectarii normelor si a obligatiilor contractuale, prin dispozitia Primarului Municipiului Targoviste.

Art.42. In cazul pierderii sau sustragerii autorizatiilor de blocare/ridicare, original sau copii se aplica reglementarile in vigoare cu privire la modul de gestionare si manipulare a documentelor cu regim special.

Art.43. Eliberarea unui duplicat se efectueaza dupa prezentarea dovezii de publicare in Monitorul Oficial, iar in cazul celor deteriorate care pot fi identificate dupa continut, in baza originalului.

 

 

CAP.VII. CAI DE ATAC SI DISPOZITII FINALE

 

Art.44. Eliberarea vehiculelor se efectueaza de operator, dupa ce se face achitarea taxei speciale de eliberare.

Art.45. Primaria va adopta la inceputul fiecarui an o lista cuprinzand cheltuielile de refacere a domeniului public degradat, exprimat in lei/mp in functie de natura terenului (asfalt, pavaj, spatiu verde, etc.).

   Aceste valori vor fi utilizate de agentii constatatori pentru calculul despagubirilor, in situatia in care se constata distrugerea sau degradarea domeniului public.

Art.46. Primaria impreuna cu operatorul au obligatia de a aduce la cunostinata opiniei publice, prin intermediul mass-mediei locale, a prevederilor prezentului Regulament.

Art.47. Operatorul are obligatia sa sesizeze operativ Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat din cadrul Primariei Municipiului Targoviste si organele de politie despre lipsa sau deteriorarea eventualelor indicatoarelor de circulatie care reglementeaza oprirea sau stationarea pe domeniul public, precum si a panourilor aditionale, observate in timpul operatiunilor de ridicare a vehiculelor.

Art.48. Operatorul se poate adresa organelor Politiei Române, Politiei Locale Targoviste sau altor forte de ordine, in caz de conflict sau atitudine violenta a contravenientilor.

Art.49. La cererea Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, organelor de politie si a instantei judecatoresti competente sa solutioneze plangerea, agentul economic autorizat (operatorul) trebuie sa puna la dispozitia acestora fotografiile din care sa rezulte pozitia vehiculului inaintea dispunerii masurii de ridicare a acestuia.

Art.50. Activitatile mentionate mai sus, se vor desfasura in conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 195/2002 (republicata), H.G. nr. 1391/2006, H.C.L. nr. 392/2005, Legea nr. 421/2002 si H.G. nr. 147/1992, astfel:

- activitatea de  ridicare va fi realizata de catre o persoana juridica, prin respectarea prevederilor din O.U.G. nr. 195/2002 (republicata), H.G. nr. 147/1992, H.G. nr. 1391/2006, H.C.L. nr. 392/2005 si Legea nr. 421/2002, in locurile sau zone nepermise de pe raza municipiului Targoviste;

- dispozitiile prezentului Regulament si a hotararii Consiliului Local adoptata in acest sens.