ANEXA 2

LA CONTRACTUL DE DELEGARE DE GESTIUNE

Caiet de sarcini intretinere spatii verzi

 

Informatii generale

Spatiile verzi din municipiul Targoviste intretinute sunt alcatuite din parcuri, scuaruri, aliniamente stradale, sensuri giratorii care au in compozitie suprafete inierbate, rabate si ronduri de flori , arbori si arbusti ornamentali.

Serviciile specifice de intretinere a spatiilor verzi precum si serviciile stricte de specialitate ( plantat flori anuale, bienale, perene, intretinut trandafiri,arbori, arbusti si conifere, taieri de corectie, tuns arbusti, cosit iarba, tuns gazon, efectuat tratamente fitosanitare, administrat ingrasaminte ) se impun a fi efectuate cu o societate specializata ce dispune de personal calificat. Serviciile de intretinere si amenajare a spatiilor verzi se impun a fi efectuate cu o societate autorizata.

 

Servicii de intretinere a spatiilor verzi in perioada de vegetatie

tuns gazon

mobilizat teren

plantat ronduri, rabate si ghivece de flori

udat ronduri, rabate si ghivece de flori

tuns si plivit gard viu

taieri de corectie si inflorescente la trandafiri

taierea lastarilor si a drajonilor

curatarea terenului de frunze si crengi

combatrerea bolilor si daunatorilor la trandafiri

combatrerea bolilor si daunatorilor la arbori

plivit si sapalugit ronduri, rabate de flori si trandafiri

toaletat arbori

maturat resturi vegetale de pe trotuare ,strazi,alei, rezultate in urma activitatilor de intretinere spatii verzi

combaterea bolilor si daunatorilor la flori si plante ornamentale

transport materiale si resturi vegetale cu folia /prelata, etc. mat. auxiliare pana la distanta de max. 100 m

combaterea bolilor si daunatorilor- mecanic- trandafiri

combaterea bolilor si daunatorilor- mecanic- arborilor

aerat manual gazonul

aerat mecanic gazonul

plivit gardul viu

cosirea mecanica a vegetatiei pe suprafete cu panta peste 30 %

decopertarea manuala a solului pana la10cm

combaterea buruienilor prin prasila manual

aspirat sau suflat frunza

degajarea bazinelor ornamentale de corpuri straine

curatat de uscaturi arbusti si plante ornamentale

alte lucrari de amenajat si intretinere Spatii Verzi, plantat si ornamentat peisagistic

 

 

 

Servicii de intretinere a spatiilor verzi primavara

semanat gazon

administrat ingrasaminte

dezgropat si tuns trandafiri

plantari de arbori, arbusti si gard viu

transport materiale si resturi vegetale cu folia /prelata, etc. mat. auxiliare pana la distanta de max. 100 m

aerat manual gazonul

aerat mecanic gazonul

redus gardul viu

greblat frunze, crengi si alte resturi a spatiilor verzi

cosirea mecanica a vegetatiei uscate si a vegetatiei fibroase

decopertarea manuala a solului pana la 10cm

scos frunza si alte gunoaie din gardul viu

aspirat sau suflat frunza

degajarea bazinelor ornamentale de corpuri straine

curatat de uscaturi arbusti si plante ornamentale

plantat bulbi de flori in teren

alte lucrari de amenajat si intretinere Spatii Verzi, plantat si ornamentat peisagistic

toaletat arbori

 

Servicii de intretinere a spatiilor verzi toamna

pregatire plantelor sensibile la ger pentru iernat

ingropat si tuns trandafirii

scos flori dupa sezon

transport materiale si resturi vegetale cu folia /prelata, etc. mat. auxiliare pana la distanta de max. 100 m

aerat manual gazonul

aerat mecanic gazonul

redus gardul viu

greblat frunze, crengi si alte resturi a spatiilor verzi

cosirea mecanica a vegetatiei uscate si a vegetatiei fibroase

cosirea mecanica a vegetatiei pe suprafete cu panta peste 30 %

recoltat si confectionat buchete din flori uscate pentru figurine ornamentale ( din sarma )

montat buchete din flori uscate in figurine ornamentale din fier beton si plasa

decopertarea manuala a solului pana la 10cm

plantat flori-(de )mozaic la ghiveci

combaterea buruienilor prin prasila manual

scos frunza si alte gunoaie din gardul viu

aspirat sau suflat frunza

pregatit pentru sezonul rece arbusti; arbori si trandafiri pe picior

degajarea bazinelor ornamentale de corpuri straine

scos bulbi si pregatit pentru plantat

repicat flori si plante perene la sol

curatat de uscaturi arbusti si plante ornamentale

combaterea bolilor si daunatorilor la flori si plante ornamentale

alte lucrari de amenajat si intretinere Spatii Verzi, plantat si ornamentat peisagistic

toaletat arbori

 

Servicii de intretinere a spatiilor verzi iarna

indepartare zapada si corpuri straine de pe alei pietonale in parcuri

tunderea arborilor si arbustilor

taierea ramurilor uscate

administrat ingrasaminte chimice

curatat si transportat zapada, spart gheata

redus gardul viu

greblat frunze, crengi si alte resturi a spatiilor verzi

cosirea mecanica a vegetatiei uscate si a vegetatiei fibroase

decopertarea manuala a solului pana la 10cm

combaterea poleiului prin imprastiere manuala de nisip, nisip cu sare sau alt material antiderapant

curatat manual zapada imbibata cu apa

scos frunza si alte gunoaie din gardul viu

alte lucrari de amenajat si intretinere Spatii Verzi, plantat si ornamentat peisagistic

toaletat arbori

 

Conditii de calitate- mediu

 

Spatiile verzi de pe raza municipiului Targoviste se considera intretinute calitativ cand au un aspect ingrijit obtinut prin efectuarea lucrarilor necesare , enumerate mai jos, frecventa adecvata in acest scop fiind in functie de sezon

tuns gazon

plantat arbori si arbusti

doborarea arborilor, scoaterea cioatelor

plantat flori anuale, bienale si perene

pregatire straturi , prelucrarea solului, semanat

extragerea pamantului si transportat

udat

plivit si sapalugit ronduri si rabate de flori

tuns gard viu, arbusti si arbori

efectuat tratamente fito -sanitare

taierea lastarilor lacomi si a drajonilor

maturat resturi vegetale de pe trotuare ,strazi,alei, rezultate in urma activitatilor de intretinere spatii verzi

aerat manual gazonul

aerat mecanic gazonul

plivit gardul viu

cosirea mecanica a vegetatiei uscate si a vegetatiei fibroase

decopertarea manuala a solului pana la 10cm

combaterea buruienilor prin prasila manual

scos frunza si alte gunoaie din gardul viu

aspirat sau suflat frunza

degajarea bazinelor ornamentale de corpuri straine

repicat flori si plante perene la sol

curatat de uscaturi arbusti si plante ornamentale

toaletat arbori

Prestatorul va respecta prevederile legislatiei in vigoare in ceea ce priveste protectia mediului. In situatia orcarui eveniment de mediu provocat de executantul de seviciu acesta va fi considerat poluator. Beneficiarul va fi informat despre orice eveniment de mediu produs in locatiile proprii.

 

Substantele utilizate la tratamentele fito-sanitare se vor incadra in clasele de toxicitate admise pentru respectivele servicii. Prestatorul de servicii trebuie sa evite orice agresiune asupra mediului prin poluarea apei, aerului si solului cu deseuri, produse petroliere sau alte materiale periculoase prin depasiri ale nivelului de zgomot admis. Dupa incheierea serviciilor executantul serviciului va asigura curatenia la locul de munca.

 

Cerinte organizatorice minimale

Operatorul serviciului public de administrare a domeniului public si privat al municipiului Targoviste- activitatea de administrarea, amenajarea si intretinerea spatiilor verzi aferente domeniului public si privat al municipiului Targoviste va asigura

respectarea legislatiei, normelor, prescriptiilor si regulamentelor privind igiena muncii, protectia mediului,prevenirea si combaterea incendiilor

exploatarea , intretinerea si reparatia instalatiilor si utilajelor cu personal autorizat in functie de complexitatea instalatiei si specificul locului de munca

respectarea indicatorilor de performanta si calitate stabiliti

furnizarea catre autoritatea administratiei publice locale a informatiilor solicitate si accesul la documentatiile si la actele individuale pe baza carora presteaza serviciul

prestarea activitatii pe toata raza unitatii administrativ -teritoriale care a fost data spre administrare

aplicarea de metode performante de management care sa conduca la reducerea costurilor de operare

indeplinirea obiectivelor de administrare a spatiilor verzi prevazuta in Legea 313/2009

realizarea unui sistem de evidenta a sesizarilor, reclamatiilor, si de rezolvare operativa a acestora

evidenta orelor de functionare a utilajelor

evidenta consumurilor de materiale utilizate pentru prestarea serviciilor

personalul necesar pentru prestarea activitatilor asumate prin hotarirea de dare in administrare

conducerea operativa si asigurarea mijloacelor tehnice si a personalului de intretinere

o dotare proprie cu instalatii si echipamente specifice si necesre pentru prestarea activitatii in conditii stabilite prin hotararea de dare in administrare

Sursele de finantarea a cheltuielilor curente pentru prestarea activitatii precum si intretinerea, exploatarea si functionarea sistemului aferen sunt constituite din venituri proprii realizate din prestarea activitatii catre institutiile publice si agentii economici in conditiile legii in aria administrativ teritoriala a municipiului Targoviste.

Incasarea veniturilor se realizeaza pe baza de factura confor situatiilor de lucrari acceptate de beneficiar si a preturilor aprobate prin hotariri ale Consiliului Local Municipal Targoviste .

Finantare cheltuielilor de investitii se realizeaza de catre operator di venituri proprii realizate de acesta si vor fi prevazute in lista anuala de investitii anexata la bugetul de venituri si cheltuieli.

Prezentul caiet de sarcini contine specificatii tehnice care definesc caracteristiciile referitoare la nivelul calitativ, tehnic si de performanta si siguranta, precum si sisteme de asigurare a calitatii, terminologia, conditiile pentru certificarea conformitatii cu standarde relevante sau altele asemenea.

Specificatiile tehnice se refera deasemenea la algoritmul executarii activitatiilor , la verificarea inspectia si conditiilor de receptie a lucrarilor precum si la alte conditii ce deriva din acte normative si reglementarile in legatura cu desfasurarea serviciului.

Caietul de sarcini precizeaza reglementarile obligatorii referitoarea la sanatatatea si securitatea in munca ( S. S. M.), situatii de urgenta ( S.U.) si la protectia mediului care trebuie respectate pe parcursul prestarii activitatii de administrarea , amenajarea si intretinerea spatiilor verzi aferente domeniului public si privat al municipiului Targoviste si care sunt in vigoare.

Caietul de sarcini face parte integranta din documentatia necesara desfasurarii activitatii de intretinere a spatiilor verzi si a serviciilor de specialitate .

CARTIERE

 

UM

M2

M3

M4

M5

M6

M8

M9

M11

M12

CARTIER CFR

ALEEA TRANDAF

TOTAL

Plivit gard viu

ML

453

3119

4033

2472

6806

1488

6595

5470

3713

2053

4989

41191

Tuns gard viu >1,2

MP

 

 

11252

4840

22230

5045

22477

14869

8119

2420

 

91252

Tuns gard viu <1,2

MP

 

 

2866

3029

 

 

 

5230

4150

2652

9011

26938

Taiat trandafiri

BUC

30

211

673

289

611

119

925

243

139

198

1315

4753

Arbusti

BUC

844

567

675

162

792

213

849

117

292

168

412

5091

Arbori

BUC

36

450

890

436

1959

347

1262

862

6

297

862

7417

Gazon

MP

3200

5400

37984

21808

78721

15076

58414

59335

37077

13874

36016

376905

Gard viu Buxus

MP

 

 

719

791

 

 

 

 

 

52ml / 93 mp

56ml / 166 mp

1510

Tuya

BUC

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

16

Gard viu Tuya

ML / MP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

159ml / 481 mp

 

481

 

Toaletat arbori

Buc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUCRARI DE EFECTUAT SI FRECVENTA

 

ACTIVITATE

UM

CANTITATE

FRECVENTA

MUSUROIT TRANDAFIRI

100 BUC

13,15

1

DEZMUSUROIT TRANDAFIRI

100 BUC

13,15

1

TAIERI DE CORECTIE LA TRANDAFIRI

BUC

1315

8

MOBILIZAREA SOLULUI MIJLOCIU H=10 CM

MP

4750

7

MOBILIZAREA SOLULUI MIJLOCIU H=20 CM

MP

4750

1

PLIVIT GARD VIU

ML

5200

8

TAIAT DRAJONI

BUC

25000

3

TUNS GARD VIU

MP

118064

9

CIOPLIT BORDURI

ML

38000

7

COSIT GAZON MASINA TUNS

100/MP

565,00

12

COSIT GAZON TRIMER

100/MP

3204,05

8

SCUTURAT ZAPADA GARD VIU

ML

5200

15

ADMINISTRAREA INGRASAMINTELOR- ORGANICE SAU CHIMICE

TO

 

LA NEVOIE

SCUTURAT ZAPADA ARBORI

BUC

1500

5

CURATAREA TERENULUI DE IARBA SI BURUIENI

100 MP

55,00

6

TAIERI DE CORECTIE ARBORI

BUC

7000

1

DOBORAREA MANUALA SAU MECANICA DE ARBORI DE RASINOASE SI FOIOASE

BUC

 

cf. c-da

SCOATEREA CU MIJLOACE MANUALE A CIOATELOR

BUC

 

cf. c-da

VARUIREA PLANTATIEI SI ACCESORIILOR LA DRUMURI

MP.

 

LA NEVOIE

DEGAJAREA TEREN CORPURI STRAINE

100 MP

3816,55

2

PLANTARE FLORI IN JARDINIERE

100 BUC

40,00

1

SEMANAT GAZON

100 MP

40,00

1

ASTERNERE PAMANT

MC

30

1

PLANTAT GARD VIU

ML

120

1

DEGAJARE TEREN FRUNZE CRACI

100/MP

3816,55

2

COSIRE VEG USC MANUAL

100 MP

45,00

5

DEFRISARE MANUALA

100 MP

26,00

4

CURATARE TER DE BURUIENI

100 MP

17,00

6

MANUAL REST VEGETAL

TO

110

12

STRANS HARTII DE PE PELUZE

100 MP

3769,05

48

ANCORARE ARBORI ZAPADA

BUC

450

1

PLANTARI FLORI

100 BUC

100,00

1

EXTRAGEREA PAMANTULUI NECESAR AMENAJARII SPATIILOR VERZI

MC

 

LA NEVOIE

INCARCAT SI TRANSPORTAT PAMANT IN AUTO-

MC.

 

LA NEVOIE

PLANTAREA LA BRAZDE

BUC

 

LA NEVOIE

PLIVIREA BURUIENILOR DIN BRAZDE

MP.

 

LA NEVOIE

PREGATIREA STRATURILOR

MP.

 

LA NEVOIE

PRELUCRAREA SOLULUI

MP.

 

LA NEVOIE

SEMANAREA LA BRAZDE

MP.

 

LA NEVOIE

REPICAT PLANTE CU PRESA LA CUB SAU GHIVECI

BUC.CUB/ GHIV

 

LA NEVOIE

SCOS FLORI

100 BUC

100,00

1

TAIAT RAM ARB DRUJBA

BUC

6500

2

PLIVIT BURUIENI PELUZE

100 MP

20,00

5

COMBATEREA DAUNATORI TRANDAFIRI

100 BUC

13,15

7

COMB DAUNATORI ARBORI

BUC

4500

2

NIVELAREA MANUALA A TERENULUI CU DENIVELARI

100 MP

12,00

1

COSIRE MANUALA VEGETATIE IERBOASA

100 MP

20,00

2

EXTRAGERE MANUALA ARB FARA BALOT

BUC

120

3

EXTRAGERE MANUALA ARB CU GHIMPI

BUC

100

4

PLANTARI ARBUSTI FARA BALOT

BUC

400

7

PLANTARI TRANDAFIRI SI ARBUSTI CU GHIMPI

BUC

300

8

PLANTARI PUIETI ARBORI FARA BALOT

BUC

200

9

TRANSPLANTARI CU BALOT LA ARBUSTI

BUC

100

10

UDAT CU FURTUNUL

MC

550

12

UDATUL PLANTATIEI CU GALEATA

MC

5

13

TRANSPORT MAT CU ROABA

TO

30

15

SCUTURAT ZAPADA DE PE BANCI

ML

110

15

ALTE ACTIVITATI DE CURATAT MANUAL SAU MECANIC;SPART GHEATA; INCARCAT SI TRANSPORTAT ZAPADA

MP SAU MC.

 

ANOTIMP RECE CF. C-DA

MATURAT RESTURI VEGETALE DE PE TROTUARE,STRAZI. ALEI, REZULTATE IN URMA ACTIVITATILOR DE INTRETINERE A SPATIILOR VERZI

100 MP.

139.365

8

TRANSPORT MATERIALE SI RESTURI VEGETALE CU FOLIA /PRELATA, ETC. MAT. AUXILIARE PANA LA DISTANTA DE MAX. 100 M

 

 

 

COMBATEREA BOLILOR SI DAUNATORILOR- MECANIC- TRANDAFIRI

100 BUC

4.753

5

COMBATEREA BOLILOR SI DAUNATORILOR- MECANIC- ARBORILOR

BUC

7.417

5

PLIVIT GARDUL VIU

ML.

41.191

8

REDUS GARDUL VIU

ML.

41.191

1

GREBLAT FRUNZE, CRENGI SI ALTE RESTURI A SPATIILOR VERZI

100 MP.

376.905

2

COMBATEREA BOLILOR SI DAUNATORILOR LA FLORI SI PLANTE ORNAMENTALE

100 MP.

40,00

2

DECOPERTAREA MANUALA A SOLULUI PANA LA 10CM

MP.

6.940

1

COMBATEREA POLEIULUI PRIN IMPRASTIERE MANUALA DE NISIP, NISIP CU SARE SAU ALT MATERIAL ANTIDERAPANT

 

 

FUNCTIE DE COMENZI

CURATAT MANUAL ZAPADA IMBIBATA CU APA

 

 

FUNCTIE DE COMENZI

SCOS FRUNZA SI ALTE GUNOAIE DIN GARDUL VIU

ML.

41.191

2

CURATAT DE USCATURI ARBUSTI SI PLANTE ORNAMENTALE

BUC

5.091

1

TOALETAT ARBORI

BUC.

 

FUNCTIE DE COMENZI

ALTE LUCRARI DE AMENAJAT SI INTRETINERE SPATII VERZI, PLANTAT SI ORNAMENTAT PEISAGISTIC

MP.

 

FUNCTIE DE COMENZI

 

PARC CHINDIA SI PARC MITROPOLIE

 

Parc Chindia

Parc Mitropolie

Total

Suprafata totala

16 ha

2,4

18,4

Suprafata luciu apa

2 ha

 

2

Suprafata alpinariu

3654 mp

 

3654

Tuns gard viu > 1,2

3590

 

3590

Tuns gard viu < 1,2

3206

 

3206

Taiat trandafiri

2300 buc

1625 buc

3925

Arbusti

420 rasinoase

 

420

Arbori

1348

214 buc

1562

Gazon (mp)

95188

11106

106294

Suprafata sapat trandafiri

1948 mp

2800 mp

4748

Gard viu Ligustrum

980 ml

585 ml

9116

Suprafata gard viu Ligustrum

 

1872 mp

1872

 

LUCRARI DE EFECTUAT SI FRECVENTA

ACTIVITATE

UM

CANTITATE

FRECVENTA

MUSUROIT TRANDAFIRI

100/BUC

39,25

1

DEZMUSUROIT TRANDAFIRI

100/BUC

39,25

1

SAPAT TRANDAFIRI

MP

4748

8

MOBILIZAREA SOLULUI MIJLOCIU H=10 CM

MP

4216

6

PLIVIT GARD VIU

ML

9116

7

TAIAT DRAJONI

BUC

850

6

TUNS GARD VIU

MP

9116

7

CIOPLIT BORDURI

ML

15000

9

COSIT GAZON MASINA TUNS

100/MP

355,00

23

COSIT GAZON TRIMER

100/MP

707,94

23

SCUTURAT ZAPADA GARD VIU

ML

1565

20

SCUTURAT ZAPADA ARBORI

BUC

350

15

CURATAREA TERENULUI DE IARBA SI BURUIENI

100 MP

55,00

6

TAIERI DE CORECTIE ARBORI

BUC

600

3

DOBORAREA MANUALA SAU MECANICA DE ARBORI DE RASINOASE SI FOIOASE

BUC

 

cf. c-da

SCOATEREA CU MIJLOACE MANUALE A CIOATELOR

BUC

 

cf. c-da

VARUIREA PLANTATIEI SI ACCESORIILOR LA DRUMURI

MP.

 

LA NEVOIE

DEGAJAREA TEREN CORPURI STRAINE

100 MP

1110,42

12

PLANTARE FLORI IN JARDINIERE

100 BUC

30,00

2

PLANTAREA LA BRAZDE

BUC

 

LA NEVOIE

PLIVIREA BURUIENILOR DIN BRAZDE

MP.

 

LA NEVOIE

PREGATIREA STRATURILOR

MP.

 

LA NEVOIE

PRELUCRAREA SOLULUI

MP.

 

LA NEVOIE

SEMANAREA LA BRAZDE

MP.

 

LA NEVOIE

REPICAT PLANTE CU PRESA LA CUB SAU GHIVECI

BUC.CUB/ GHIV

 

LA NEVOIE

SEMANAT GAZON

100 MP

25,00

1

ASTERNERE PAMANT

MC

20

1

PLANTAT GARD VIU

ML

35

1

DEGAJARE TEREN FRUNZE CRACI

100/MP

1062,94

9

COSIRE VEG USC MANUAL

100 MP

7,5

7

DEFRISARE MANUALA

100 MP

12,00

3

CURATARE TER DE BURUIENI

100 MP

66,54

7

MANUAL REST VEGETAL

TO

25

12

STRANS HARTII DE PE PELUZE

100 MP

1146,96

48

ANCORARE ARBORI ZAPADA

BUC

65

1

PLANTARI FLORI

100 BUC

400,00

1

EXTRAGEREA PAMANTULUI NECESAR AMENAJARII SPATIILOR VERZI

MC.

 

LA NEVOIE

INCARCAT SI TRANSPORTAT PAMANT IN AUTO-

MC.

 

LA NEVOIE

SCOS FLORI

100 BUC

460,00

1

ADMINISTRAREA INGRASAMINTELOR- ORGANICE SAU CHIMICE

TO

 

LA NEVOIE

TAIAT RAM ARB DRUJBA

BUC

600

4

PLIVIT BURUIENI PELUZE

100 MP

45,5

6

COMBATEREA DAUNATORI TRANDAFIRI

100 BUC

39,25

5

COMB DAUNATORI ARBORI

BUC

1982

2

PLANTARI TRANDAFIRI SI ARBUSTI CU GHIMPI

BUC

80

1

PLANTARI PUIETI ARBORI FARA BALOT

BUC

50

1

TRANSPLANTARI CU BALOT LA ARBUSTI

BUC

30

1

UDAT CU FURTUNUL

MC

4

32

TRANSPORT MAT CU ROABA

TO

15

12

SCUTURAT ZAPADA DE PE BANCI

ML

240

15

CURATAT ZAPADA ALEI

MP

23600

15

ALTE ACTIVITATI DE CURATAT MANUAL SAU MECANIC;SPART GHEATA; INCARCAT SI TRANSPORTAT ZAPADA

MP SAU MC.

 

ANOTIMP RECE CF. C-DA

MATURAT RESTURI VEGETALE DE PE TROTUARE,STRAZI,ALEI, REZULTATE IN URMA ACTIVITATILOR DE INTRETINERE SPATII VERZI

100 MP.

110

23

TRANSPORT MATERIALE SI RESTURI VEGETALE CU FOLIA /PRELATA, ETC. MAT. AUXILIARE PANA LA DISTANTA DE MAX. 100 M-

 

 

 

COMBATEREA BOLILOR SI DAUNATORILOR- MECANIC- TRANDAFIRI

100 BUC

39,25

5

COMBATEREA BOLILOR SI DAUNATORILOR- MECANIC- arborilor

BUC

1562

2

AERAT MANUAL GAZONUL

100 MP.

1062,94

5

AERAT MECANIC GAZONUL

100 MP.

1062,94

3

PLIVIT GARDUL VIU

ML.

9116

6

GREBLAT FRUNZE, CRENGI SI ALTE RESTURI A SPATIILOR VERZI

100 MP.

1062,94

4

COMBATEREA BOLILOR SI DAUNATORILOR LA FLORI SI PLANTE ORNAMENTALE

MP.

455

5

COSIREA MECANICA A VEGETATIEI USCATE SI A VEGETATIEI FIBROASE

100 MP.

68,90

2

RECOLTAT SI CONFECTIONAT BUCHETE DIN FLORI USCATE PENTRU FIGURINE ORNAMENTALE ( DIN SARMA )

BUC

11240

1

MONTAT BUCHETE DIN FLORI USCATE IN FIGURINE ORNAMENTALE DIN FIER BETON SI PLASA

MP.

11240

1

DECOPERTAREA MANUALA A SOLULUI PANA LA 10CM

MP.

42

1

COMBATEREA POLEIULUI PRIN IMPRASTIERE MANUALA DE NISIP, NISIP CU SARE SAU ALT MATERIAL ANTIDERAPANT

MP.

 

 

CURATAT MANUAL ZAPADA IMBIBATA CU APA

MP.

 

 

PLANTAT FLORI-(DE )MOZAIC LA GHIVECI

100 BUC.

4550

1

COMBATEREA BURUIENILOR PRIN PRASILA MANUAL

MP.

4748

4

SCOS FRUNZA SI ALTE GUNOAIE DIN GARDUL VIU

ML.

9116

2

ASPIRAT SAU SUFLAT FRUNZA

100 MP.

1062,94

2

DEGAJAREA BAZINELOR ORNAMENTALE DE CORPURI STRAINE

MP.

40

12

REPICAT FLORI SI PLANTE PERENE LA SOL

100 BUC

455

3

CURATAT DE USCATURI ARBUSTI SI PLANTE ORNAMENTALE

BUC

420

2

TOALETAT ARBORI

BUC.

 

 

ALTE LUCRARI DE AMENAJAT SI INTRETINERE SPATII VERZI, PLANTAT SI ORNAMENTAT PEISAGISTIC

MP.

 

 

 

ZONA TROITA TUDOR VLADIMIRESCU / POLIVALENTA

 

 

UM

TROITA TUDOR VLADIM C . LUNG

SALA POLIVALENTA

TROITA SENS AUTOGARA

SENS AUTOGARA

BRANCOVEANU

TOTAL

TAIERI TRANDAFIRI

BUC

113

91

 

183

170

557

SAPAT TRANDAFIRI

MP

275

230

 

320

 

825

PLIVIT GARD VIU

ML

140

395

634

343

1477

2989

TUNS GARD VIU

MP

202

790

763

549

2363

4667

ARBORI

BUC

 

 

12

 

64

76

GAZON

MP

 

2972

 

2560

6465

11997

 

LUCRARI DE EFECTUAT SI FRECVENTA

 

ACTIVITATE

UM

CANTITATE

FRECVENTA

MUSUROIT TRANDAFIRI

100 BUC

5,57

1

DEZMUSUROIT TRANDAFIRI

100 BUC

5,57

1

TAIERI DE CORECTIE LA TRANDAFIRI

BUC

557

8

MOBILIZAREA SOLULUI MIJLOCIU H=10 CM

MP

825

5

MOBILIZAREA SOLULUI MIJLOCIU H=20 CM

MP

825

1

PLIVIT GARD VIU

ML

4667

3

TAIAT DRAJONI

BUC

3000

3

TUNS GARD VIU

MP

4667

9

CIOPLIT BORDURI

ML

25000

5

COSIT GAZON TRIMER

100/MP

119,97

10

SCUTURAT ZAPADA GARD VIU

ML

4667

15

SCUTURAT ZAPADA ARBORI

BUC

35

15

CURATAREA TERENULUI DE IARBA SI BURUIENI

100 MP

128,22

12

TAIERI DE CORECTIE ARBORI

BUC

35

2

DOBORAREA MANUALA SAU MECANICA DE ARBORI DE RASINOASE SI FOIOASE

BUC

 

LA CERERE

SCOATEREA CU MIJLOACE MANUALE A CIOATELOR

BUC

 

LA CERERE

VARUIREA PLANTATIEI SI ACCESORIILOR LA DRUMURI

MP.

 

LA NEVOIE

DEGAJAREA TEREN CORPURI STRAINE

100 MP

119,97

2

ASTERNERE PAMANT

MC

24

1

DEGAJARE TEREN FRUNZE CRACI

100/MP

119,97

6

COSIRE VEG USC MANUAL

100 MP

45,00

5

CURATARE TER DE BURUIENI

100 MP

8,50

2

MANUAL REST VEGETAL

TO

40

12

STRANS HARTII DE PE PELUZE

100 MP

119,97

24

ANCORARE ARBORI ZAPADA

BUC

25

1

TAIAT RAM ARB DRUJBA

BUC

45

2

PLIVIT BURUIENI PELUZE

100 MP

8,25

6

COMBATEREA DAUNATORI TRANDAFIRI

100 BUC

5,57

7

COMB DAUNATORI ARBORI

BUC

76

2

NIVELAREA MANUALA A TERENULUI CU DENIVELARI

100 MP

1,50

1

COSIRE MANUALA VEGETATIE IERBOASA

100 MP

10,00

8

PLANTARI PUIETI ARBORI FARA BALOT

BUC

25

1

ALTE ACTIVITATI DE CURATAT MANUAL SAU MECANIC;SPART GHEATA; INCARCAT SI TRANSPORTAT ZAPADA

MP SAU MC.

 

ANOTIMP RECE CF. C-DA

MATURAT RESTURI VEGETALE DE PE TROTUARE ,STRAZI,ALEI, REZULTATE IN URMA ACTIVITATILOR DE INTRETINERE SPATII VERZI

100MP.

55,54

 

TRANSPORT MATERIALE SI RESTURI VEGETALE CU FOLIA /PRELATA, ETC. MAT. AUXILIARE PANA LA DISTANTA DE MAX. 100 M

100 KG

 

 

COMBATEREA BOLILOR SI DAUNATORILOR- MECANIC- TRANDAFIRI

100 BUC

5,57

5

COMBATEREA BOLILOR SI DAUNATORILOR- MECANIC- ARBORILOR

BUC

75

5

AERAT MANUAL GAZONUL

100 MP.

11997

5

AERAT MECANIC GAZONUL

100MP.

11997

3

PLIVIT GARDUL VIU

ML.

2989

9

REDUS GARDUL VIU

ML.

391

1

GREBLAT FRUNZE, CRENGI SI ALTE RESTURI A SPATIILOR VERZI

100 MP.

11997

2

DECOPERTAREA MANUALA A SOLULUI PANA LA 10CM

MP.

2560

1

PLANTAT FLORI-(DE )MOZAIC LA GHIVECI

100 BUC

1500

1

COMBATEREA BURUIENILOR PRIN PRASILA MANUAL

MP.

825

5

SCOS FRUNZA SI ALTE GUNOAIE DIN GARDUL VIU

ML.

2989

2

ASPIRAT SAU SUFLAT FRUNZA

100 MP.

68,6

2

REPICAT FLORI SI PLANTE PERENE LA SOL

BUC

76

1

TOALETAT ARBORI

BUC.

 

 

ALTE LUCRARI DE AMENAJAT SI INTRETINERE SPATII VERZI, PLANTAT SI ORNAMENTAT PEISAGISTIC

MP.

 

 

 

 

ZONA SINDICATE / RAR / SPITAL

 

 

Micro 6 RAR Pavcom- bd Unirii

Spital - Sindicate

Calea Campulung

I. C. Bratianu stradal

Parc vis-a-vis Spital Dealu Mare

Total

Taieri trandafiri

301 buc

 

339 buc

 

12 buc

652

Sapat trandafiri

1200 mp

 

373 mp

 

 

1573

Plivit gard viu (x 0,5)

2052 ml

 

199 ml

953 ml

96 ml

3300

Tuns gard viu < 1,2 m inaltime

2873 mp

 

899 mp

2188 mp

310mp

6270

Arbori

290 mp

 

15 buc

262 buc

73 buc

640

Gazon

260 mp

36 mp

351 mp

2607 mp

2110 mp

5364

Tuia solitara

 

144 buc

126 buc

 

 

270

Arbusti

 

 

13 buc

 

11 buc

24

LUCRARI DE EFECTUAT SI FRECVENTA

ACTIVITATE

UM

CANTITATE

FRECVENTA

MUSUROIT TRANDAFIRI

100 BUC

6,52

1

DEZMUSUROIT TRANDAFIRI

100 BUC

6,52

1

TAIERI DE CORECTIE LA TRANDAFIRI

BUC

652

8

MOBILIZAREA SOLULUI MIJLOCIU H=10 CM

MP

1200

5

MOBILIZAREA SOLULUI MIJLOCIU H=20 CM

MP

1200

1

PLIVIT GARD VIU

ML

3300

12

TAIAT DRAJONI

BUC

150

3

TUNS GARD VIU

MP

6270

9

CIOPLIT BORDURI

ML

30000

5

COSIT GAZON TRIMER

100/MP

53,64

7

SCUTURAT ZAPADA GARD VIU

ML

3300

15

SCUTURAT ZAPADA ARBORI

BUC

225

15

CURATAREA TERENULUI DE IARBA SI BURUIENI

100 MP

35,00

2

TAIERI DE CORECTIE ARBORI