DOCUMENTE NECESARE PENTRU TRANSCRIEREA ACTELOR DE

NAŞTERE

 ÎNTOCMITE ÎN STRĂINĂTATE

 

 

1.CERTIFICATUL DE NAŞTERE SAU EXTRASUL DUPĂ ACTUL DE NAŞTERE ÎNTOCMIT ÎN STRĂINĂTATE

        ÎN ORIGINAL + COPIE XEROX;

 

2. TRADUCEREA CERTIFICATULUI DE NAŞTERE  SAU A EXTRASULUI DUPĂ ACTUL DE NAŞTERE ÎNTOCMIT ÎN STRĂINĂTATE 

- AUTENTIFICATĂ DE NOTAR;

 

3. COPIE DUPĂ CERTIFICATUL DE CĂSĂTORIE AL PĂRINŢILOR (ÎN CAZUL CÂND ACEŞTIA SUNT CĂSĂTORIŢI LEGITIM)

SAU

COPIE DUPĂ CERTIFICATELE DE NAŞTERE ALE PĂRINŢILOR (ÎN CAZUL CÂND ACEŞTIA NU SUNT CĂSĂTORIŢI LEGITIM);

 

4. COPIE DUPĂ ACTELE DE IDENTITATE ALE PĂRINŢILOR.