DOCUMENTE NECESARE PENTRU TRANSCRIEREA ACTELOR DE

DECES

 ÎNTOCMITE ÎN STRĂINĂTATE

 

 

1. CERTIFICATUL DE DECES SAU EXTRASUL DUPĂ ACTUL DE DECES ÎNTOCMIT ÎN STRĂINĂTATE

        ÎN ORIGINAL + COPIE XEROX;

 

2. TRADUCEREA CERTIFICATULUI DE DECES SAU A EXTRASULUI DUPĂ ACTUL DE DECES ÎNTOCMIT ÎN STRĂINĂTATE 

- AUTENTIFICATĂ DE NOTAR;

 

3.         ACTUL DE IDENTITATE AL DECEDATULUI;

 

4. CERTIFICATUL DE NAŞTERE AL DECEDATULUI;

 

ACTUL DE DECES ÎNTOCMIT ÎN STRĂINĂTATE SE TRANSCRIE LA PRIMĂRIA DE DOMICILIU A PERSOANEI CARE SOLICITĂ TRANSCRIEREA