DOCUMENTE NECESARE PENTRU TRANSCRIEREA ACTELOR DE CĂSĂTORIE

ÎNTOCMITE ÎN STRĂINĂTATE

 

 

1. CERTIFICATUL DE CĂSĂTORIE SAU EXTRASUL DUPĂ ACTUL DE CĂSĂTORIE ÎNTOCMIT ÎN STRĂINĂTATE

ÎN ORIGINAL + COPIE XEROX;

 

2. TRADUCEREA CERTIFICATULUI DE CĂSĂTORIE SAU A EXTRASULUI DUPĂ ACTUL DE CĂSĂTORIE ÎNTOCMIT ÎN STRĂINĂTATE

-AUTENTIFICATĂ DE NOTAR;

 

3. DECLARAŢIE NOTARIALĂ CU PRIVIRE LA NUMELE PURTAT DE CEI DOI SOŢI DUPĂ ÎNCHEIEREA CĂSĂTORIEI (ÎN CAZUL CÂND ACESTA NU REIESE DIN CUPRINSUL ACTULUI DE CĂSĂTORIE);

 

4. COPIE DUPĂ CERTIFICATELE DE NAŞTERE ALE CELOR DOI SOŢI;

 

5. COPIE DUPĂ ACTELE DE IDENTITATE ALE CELOR DOI SOŢI;

 

6. COPIE DUPĂ HOTĂRÂREA DE DIVORŢ PENTRU JUSTIFICAREA CĂSĂTORIEI ANTERIOARE (DACĂ ESTE CAZUL).