ACTELE NECESARE

PENTRU ÎNREGISTRAREA NAŞTERII

 

1. CERTIFICATUL MEDICAL CONSTATATOR AL NAŞTERII ELIBERAT DE MATERNITATEA TÂRGOVIŞTE 

 

2. CERTIFICATUL DE CĂSĂTORIE - ORIGINAL + FOTOCOPIE

PENTRU PĂRINŢII CĂSĂTORIŢI LEGITIM

 

3. CERTIFICATUL DE NAŞTERE AL MAMEI ŞI AL TATĂLUI – ORIGINAL + FOTOCOPIE

PENTRU PĂRINŢII CARE NU SUNT CĂSĂTORITI LEGITIM

 

4. BULETINE (CĂRŢI) DE IDENTITATE ALE PĂRINŢILOR - ORIGINAL + FOTOCOPIE

 

TERMENUL PENTRU DECLARAREA ŞI ÎNREGISTRAREA NAŞTERII COPILULUI ESTE:

 

- 15 ZILE DE LA DATA NAŞTERII, PENTRU COPILUL NĂSCUT VIU ŞI AFLAT ÎN VIAŢĂ;

-   3 ZILE DE LA DATA NAŞTERII, PENTRU COPILUL NĂSCUT MORT;

- 24 ORE DE LA DATA DECESULUI, PENTRU COPILUL NĂSCUT VIU CARE A DECEDAT ÎNĂUNTRUL TERMENULUI DE 15 ZILE.