Home - Relatii cu publicul - Acte emise de primarie - Intocmirea dosarului de indemnizatie lunara pt.cresterea copilului...


ACTELE NECESARE PENTRU INTOCMIREA DOSARULUI DE INDEMNIZATIE
PT.CRESTEREA COPILULUI/STIMULENTULUI SI ALOCATIEI DE STAT PT.COPII CONFORM OUG 148/2005

- cerere-tip si declaratie pe propria raspundere;
- Copie buletin de identitate sau carte de identitate pt.titular si sot/sotie;
- Copie livret de familie;
- Copie certificate de nastere ale tuturor copiilor nascuti dupa data de 01.01.2006;
- Certificat de incadrare intr-un grad de invaliditate, dupa caz;
- Adeverinta din care sa reiasa indeplinirea conditiilor de stagiu de cotizare cerute de Legea 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, OUG 148/2005, situatia deschiderii dreptului la indemnizatia pt.cresterea copilului si a duratei acordarii acesteia, in cazul in care platitor este angajatorul. Modelul adeverintei este cel prevazut in anexa HG 1825/2005 - MO 7/04.01.2006.

              Inapoi